Login

Hydrotheek

help
Let op! Geld lenen kost geld \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Esch, K.J. van \ 2010
Het najaar is weer aangebroken. De bladeren vallen. Een nieuw kabinet is begonnen aan een omvangrijke klus, want er moet fors worden bezuinigd. Traditioneel eisen de gemeentefinanciën de nodige aandacht op. De begrotingen van 2011 worden vastgesteld. ...
help
Rekenkamers bij alle waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2009
De waterschapsheffingen zijn geregeld onderwerp van kritiek. Begin maart 2009 sloeg de Vereniging Eigen Huis weer eens op de trom. De tarieven rijzen de pan uit, de vaststelling van tarieven is onnavolgbaar en het is allemaal volstrekt oncontroleerba ...
help
Principiële keuzes : wel of geen rekenkamer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2012
Waterschappen kennen geen wettelijke verplichting tot het inrichten van een rekenkamer. Er zijn veel rekenkamercommissies, maar elk bestuur mag zijn eigen afweging maken en doet dat ook: waar het ene algemene bestuur principieel voor is, ziet het and ...
help
Duurzame financiering van de verbrede rioleringszorg (2) : "Het ideaalcomplex als stabilisator in het financieringsproces" \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ 2010
Dit artikel is een vervolg op een eerder artikel in het novembernummer van vakblad Riolering uit 2009 en gaat dieper in op de mogelijkheid, die de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording bieden om op basis van het zogenaamde ideaalcomplex ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.