Login

Hydrotheek

help
Een nieuwe ontwateringstechiek voor zuiveringsslib \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Colsen, J.G.M. \ 1997
help
Capaciteitsvergroting van carrousels [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1989
help
Een onderzoek naar de afvoercapaciteit van enkele poldergemalen in Zeeland op basis van maalstaatgegevens [Boek]
Stol, P.T. \ 1971
help
Meten, monitoring en gegevensbeheer spaart kosten en milieu \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Pothof, I. \ Wit, R. de \ Vijlbrief, J. \ Blokzijl, E. \ Palsma, B. \ 2013
Geautomatiseerde verwerking van reguliere meetdata - kortweg monitoring van het afvalwatertransport en de afvalwaterketen - heeft meerwaarde, omdat het veel verder gaat dan energiebesparing. Monitoring-data kunnen ook gebruikt worden om nut en noodza ...
help
UNESCO world heritage in use: the role of the ir. D.F. Wouda Pumping Station in contemporary water management [Presentatie]
Jongemans, R. \ 2014
Deltas in Practice Theme 6: Water & heritage: Protecting deltas, heritage helps, Session DP 6.2: UNESCO world heritage in use: The role of the ir. D.F. Wouda Pumping Station in contemporary water management, MSc Rombout Jongejans, Friesland Water Aut ...
help
'De poc' bestaat niet \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stapel, W. \ 2013
We kunnen allemaal dromen hoet het zit met de basisinspanning: voor een gemengd stelsel 7+2 mm berging en een pompovercapaciteit (poc) van 0,7 mm per uur. Ook na het afscheid nemen van de basisinspanning blijven dit de ordegroottes van berging en poc ...
help
Onderzoek naar de onderbelasting van communale rioolwaterzuiveringsinrichtingen in Nederland : 17% onderbelast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lemmen, G.B. \ Heyn, J.P. \ Cruchten, T.P.H. van \ 1989
help
Capaciteitsvergroting van rioolwaterzuiveringsinrichtingen [Boek]
Akkerman, O.M. \ 1987
help
Meet- en regelapparatuur bij slibontwatering : inventarisatie van apparatuur en mogelijkheden [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
Dubbellaagsfiltratie in bestaande filters : een nieuwe toekomst?! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Donker, F.L.M. \ Gijsbers, E.P. \ Kroesbergen, J. \ 1997
help
Het berekenen van de gewenste afvoercapaciteit van een gemaal [Boek]
Visser, W.C. \ 1962
Een poldergemaal dient een capaciteit te hebben, die in staat stelt, dat deel van de neerslag, dat niet geborgen kan worden, uit de polder te pompen voordat landbouwkundig ongewenste toestanden ontstaan. De overschrijding van de optimale vochttoestan ...
help
Misverstanden over helofytenfilters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiggers, J.B.M. \ 1992
help
Afvalwaterzuivering met helofytenfilters, een haalbaarheidsstudie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gleichman - Verheijen, E.C. \ Putten, W.H. van der \ Liere, L. van \ 1992
NIOO bijdrage
help
Helofytenfilters voor oppervlaktewaterzuivering : een inventarisatie van toepassingen en toepassingsmogelijkheden in Friesland [Boek]
Friesland \ Rijks Hogere Landbouwschool Groningen \ 1990
help
Zandwinning uit baggerspecie : techniek verbetert en prijs daalt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1998
help
HF-procesontwerp Leiduin \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berkmortel, H.␛.A. van den \ Hoek, J.P. van der \ Noord, A. van \ 1997
Hyperfiltratieproces voor de Gemeentewaterleidingen Amsterdam
help
IJking inlaat Burgvlietkade te Gouda [Boek]
Boiten, W. \ Kole, J.W. \ 2004
Vanuit de Stadsboezem van de gemeente Gouda kan het waterschap water inlaten naar de Reeuwijkse Plassen via de inlaat Burgvlietkade. Deze inlaat zal worden geautomatiseerd. Om te kunnen rekenen aan de waterbalans voor de polder Reeuwijk, is het gewen ...
help
Leidraad voor de bepaling van de ontwerpcapaciteit van rwzi's [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2001
help
Het gebruik van frequentieverdelingen bij het onderzoek naar afvalcoefficienten [Boek]
Stol, P.T. \ 1963
Bij het uitvoeren van waterstaatkundige werken ontstaat de noodzaak de dimensionering van aanvoer- en afvoermiddelen vast te stellen. In deze bijdrage wordt aangegeven hoe met het samenstellen van frequentieoverzichten aaan de ervaringsmethode een ob ...
help
Verslag van een onderzoek naar de capillaire eigenschappen van de gronden in het Amelisweerdgebied [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1978
Door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer wordt een onderzoek ingesteld naar de gevolgen van de aanleg van het Mereveldtracee (RW 27) voor het natuurgebied Amelisweerd en de natuurlijke elementen in het agrarisch gebied. Door de Adviesgroep Ameliswee ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.