Login

Hydrotheek

help
Symposium Toiletpapier uit afvalwater, een waardevolle grondstof : donderdag 19 juni 2014, Landgoed Hotel Groot Warnsborn [Boek]
2014
Terugwinning van cellulose uit afvalwater is een speerpunt van waterschappen. In deze publicatie staan afbeeldingen van powerpoints, die inleiders op het symposium hebben gepresenteerd.
help
Biomassadag waterschappen [Congresverslag]
2018
Op 10 oktober 2018 presenteren STOWA en de EFGF (werkgroep Biomassa) u de laatste stand van zaken op het gebied van het terugwinnen, verwaarden en vermarkten van biomassa die vrijkomt bij het waterbeheer. We richten ons vooral op de routes van biomas ...
help
Monitoring CELLU2PLA : het winnen van cellulose uit rioolwater voor de productie van bioplastic [Boek]
Neef, Remmie \ Post, Gerrit \ Boer, Bob de \ Goosens, Fabienne \ Odegard, Ingrid \ Vergeer, Robert \ Jaspers, Diederik \ 2020
Dit onderzoek bevat de resultaten van een onderzoek waarin een jaar lang op rwzi Beemster de effecten zijn gemeten van het terugwinnen van cellulose ten behoeve van de productie van de biobased plastic PLA, op het zuiveringsproces. Uit dit onderzoek ...
help
Noorderzijlvest zet toiletpapier in voor ontwatering zuiveringslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Waterschap Noorderzijlvest heeft samen met een aantal noordelijke partijen een efficiënte manier van het zuiveren van rioolwater bedacht. De nieuwe techniek wordt voor het eerst op praktijkschaal onderzocht en toegepast op de rioolwaterzuivering in U ...
help
Installation of SRS (Sewage Recycling System) at Aarle-Rixtel WWTP : a joint report with Waterschap Aa en Maas (WSAM) [Boek]
2014
Waterschap Aa en Maas conducted a trial of the Sewage Recycling System (SRS) in a water treatment plant in Aarle-Rixtel. The success parameters set for the trial were: 1. Sludge reduction of 30%-50% 2. Recyllose™ production of up to 1 ton per day at ...
help
Verkenning haalbaarheid terugwinning cellulose uit primair slib [Boek]
Pinkse, Heleen \ Reijken, Chris \ Kras, Richard \ Koot, Dirk \ Adriaanse, Michiel \ Bult, Bonnie \ Uijterlinde, Cora \ 2016
Tot nu toe wordt voor het terugwinnen van cellulose(vezels) uit huishoudelijk afvalwater voornamelijk onderzoek gedaan naar de inzet van fijnzeven met een maaswijdte van circa 0,3-0,5 mm. Deze zeven de vezels uit het influent (binnenkomende afvalwate ...
help
Van zeefgoed naar asfalt, Vazena : ontwikkeling eerste product-markt-combinatie voor zeefgoedcellulose [Boek]
Pijlman, E. \ Flapper, Y. \ Vries, H. de \ Kooij, Y. van der \ Verweij, D. \ Vriend, P. \ 2017
Dit rapport bevat de bevindingen die zijn opgedaan in het project 'Van Zeefgoed Naar Asfalt (VAZENA). Het betreft een succesvolle demonstratie van een markttoepassing voor zeefgoedcellulose, namelijk als afdruipremmer in asfalt. Zeefgoedcellulose (m. ...
help
Zeven als alternatief voor voorbezinken? \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Ruiken, C. \ Breuer, G. \ 2009
Een zeef is een alternatief voor een voorbezinktank. Zeven kennen een groot aantal voordelen t.o.v. voorbezinking. In dit artikel worden de inzichten gegeven die ontstaan zijn na onderzoek met een proefinstallatie met 2 zeven bij waterbedrijf Waterne ...
help
From biomass to mycelium composite : an exploration on cellulose and weed residues [Boek]
Blauwhoff, Davine \ La Bianca, Ilaria \ 2019
In the Netherlands the waterboards want to contribute to the societal transition towards a more circular and sustainable environment. Within their waste water treatment facilities they regard wastewater as a source for energy and new raw materials. O ...
help
Rioolwaterzuivering steeds effectiever en duurzamer \ CBS webmagazine [Artikel]
2018
De 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland presteerden in 2016 beter dan in 2015. Er is ruim 1,9 miljard kubieke meter rioolwater gezuiverd, ruim 300 liter per inwoner per dag. Deze installaties produceren ook steeds meer biogas en zijn ste ...
help
Verkenning naar mogelijkheden voor verwaarding van zeefgoed [Boek]
Vegt, O. de \ Winters, R. \ 2012
In de meeste westerse landen komt toiletpapier met het afvalwater op een rioolwaterzuivering (rwzi) terecht. Een gemiddelde inwoner van West Europa verbruikt 10 tot 14 kg per jaar, dit is ca. 30 tot 50 procent van de zwevende bestanddelen van het inf ...
help
Steeds meer grondstoffen uit afvalwater \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Roller, E. te \ 2018
De Nederlandse waterschappen proberen zoveel mogelijk energie en grondstoffen uit afvalwater te halen. Ze leveren al biogas en fosfaten en timmeren nu aan de weg met cellulose en bioplastics.
help
Influent fijnzeven in RWZI'S [Boek]
Ruiken, C. \ 2010
Toiletpapier wordt in de meeste westerse landen geloosd samen met het afvalwater naar een rwzi. Er is nagenoeg geen onderzoek verricht naar de afbraakmechanismen van toiletpapier (cellulose) in het rioolstelsel en de rwzi. De techniek waarmee het afv ...
help
Hergebruik van grondstoffen uit afvalwater : belemmeringen en oplossingsrichtingen aan de hand van de cases fosfaat en cellulose [Boek]
Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ Lijzen, J.P.A. \ 2016
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen stimuleren, evenals het hergebruik ervan. Het RIVM onderzoekt hoe de overheid juridische belemmeringen kan wegnemen en hergebruik van grondstoffen uit huisho ...
help
WC-papier uit het influent; onderzoek fijnzeven op de rwzi van STOWA en Waternet [Video]
STOWAvideo \ 2012
STOWA werkt mee aan een pilotonderzoek om met fijnzeven toiletpapier uit het afvalwater te zeven. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om dit zeefgoed te 'verwaarden'.
help
Synergieverkenning valorisatie zeefgoed met luierverwerking [Boek]
IJzerman, Jan \ Schemen, Ruud \ 2016
Jaarlijks komt in ons land ca. 200 duizend ton aan gebruikte babyluiers en eenzelfde hoeveelheid aan gebruikte incontinentieverbanden vrij. Deze twee 'absorberende hygiëneproducten’ (AHP) bevatten vergelijkbare cellulozevezels als die in toiletpapier ...
help
Kunststoffolies voor bassins in land- en tuinbouw : besparing en milieubescherming met kunststoffen \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Homma, W.N. \ Ponta, T. Da \ 1995
help
Is de Energie- en Grondstoffenfabriek wel duurzaam? : een levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater \ H2O online [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Sanders, M. \ Visser, C. \ Odegard, I. \ Bergsma, G. \ 2016
Rioolwater bevat potentieel veel grondstoffen. Hoog in de grondstoffen top-5 staan fosfaat en organische bestanddelen (biogas, polyhydroxyalkanoaat, alginaat en cellulose). Bij de analyse van routes om deze terug te winnen is het van belang om niet a ...
help
Anaerobic digestion of cellulose and hemicellulose in the presence of humic acids [Proefschrift]
Azman, Samet \ 2016
In deze thesis is het remmende effect van HZ (humus zuren) op de anaerobe vergisting van (hemi)cellulose onderzocht. Ook is er gekeken naar het effect van HZ op hydrolyse bevorderende strategieën als toevoeging van kationen of enzymen. Daarnaast is h ...
help
Top 5 grondstoffen : van aanbod tot vraag [Boek]
2017
De Top 5 aan grondstoffen uit afvalwater die in deze studie is beschouwd, betreft: 1. Fosfor. 2. Cellulose. 3. Alginaat. 4. Bioplastics. 5. Biomassa. Deze studie focust nadrukkelijk op de potentie van de grondstoffen, de mogelijke afzetketens en pote ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.