Login

Hydrotheek

help
Clean water on the cheap \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Wolkers, H. \ 2012
The thiopaq, a purification plant for biogas developed by wageningen UR and paques, is making wastewater purification much cheaper. Dutch waste water treatment company industriewater eerbeek recouped its investment costs in no time.
help
Patterns in groundwater chemistry resulting from groundwater flow \ Hydrogeology journal : official journal of the International Association of Hydrogeologists [Artikel]
Stuyfzand, P.J. \ 1999
help
Enkele chemische bepalingen in water [Boek]
Merks, A.G.A. \ 1973
help
Determination des salinites des eaux a grandes profondeurs dans le sous - sol du Zuiderzee par prospection geophysique [Boek]
Volker, A. \ Houtsma, E.O. \ 1954
help
The optimal utilization of laboratories for water quality analyses [Proefschrift]
Janse, T.A.H.M. \ 1986
help
Aquatic chemistry for water management : H400-208 [Collegedictaat]
Koelmans, A.A. \ 1998
help
Identifying N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Mampaey, K.E. \ Kreuk, M.K. de \ Dongen, U.G.J.M. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Volcke, E.I.P. \ 2016
In this study, N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation (SHARON) reactor were identified through a three-weeks monitoring campaign during which the off-gas was analysed for N2O, O2, CO2 and NO. The overall N2O emission was 3. ...
help
Het nemen van grondwatermonsters met een drukmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Toorn, A. van den \ 1983
Methode van monstername bij grondwaterstanden dieper dan 7 m beneden maaiveld. Tevens is gezocht naar de mogelijkheid van bemonstering van anaeroob grondwater
help
Analytisch chemisch onderzoek van organische bodemverontreinigingen in Nederland : een analyse en een aanzet tot standaardisering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baggen, W. \ Gaast, N. van der \ Grinwis, A. \ Klooster, H.A. van 't \ Ruepert, C. \ 1984
help
Het belang van deeltjes in zuivering en distributie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vreeburg, J. \ Abrahamse, A \ Reijnen, G. \ 2008
Deeltjes in het leidingnet hebben een groter effect dan alleen het veroorzaken van bruin water. Er bestaan duidelijke aanwijzingen dat deeltjes ook bijdragen aan de snelheid van de vorming van biofilm aan de binnenkant van de leidingen. Met het verwi ...
help
Ontwatering van thermofiel slib : onderzoek naar verbetering van ontwaterbaarheid [Boek]
Berkhof, David \ Korving, Leon \ Blok, Jeroen \ Sjoukes, Rob \ Castañares, Laura \ Maghanay, Patrisha \ Prodănescu, Alexandra \ 2018
Op rwzi Bath vond in de periode van april 2016 tot en met december 2016 aanvullend pilot onderzoek plaats naar het thermofiel vergisten met een pilot. Tijdens dit onderzoek zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd, zoals de mogelijkheid voor stikstofw ...
help
Scenario studies into advanced particle removal in the physical-chemical pre-treatment of wastewater [Proefschrift]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2002
help
Het nieuwe laboratorium annex vestigingsgebouw Leiduin van Gemeentewaterleidingen te Vogelenzang \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Snoek, O.I. \ Hulsbergen, K.L. \ 1991
help
Kwaliteitszorg en de rijksoverheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Soest, J.J. van \ 1989
help
Heavy metal chemicals : an overview [Boek]
Salomons, W. \ 1989
help
Bronnen van belasting van de Noordzee met stoffen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baan, P.J.A. \ Waltmans, M.J.P.H. \ Verstappen, G.G.C. \ 1991
help
De bepaling van de kalkverzadigingsindex van water [Boek]
Feij, L.A.C. \ Smeenk, J.G.M.M. \ 1983
In het verleden zijn veel publikaties verschenen over de verzadigingsindex met betrekking tot calciumcarbonaat in water. Dientengevolge gebruiken de waterleidinglaboratoria een aantal verschillende berekeningswijzen voor de bepaling van deze paramete ...
help
Eutrofiering van de Noordzee : een analyse en oplossing [Boek]
Busschbach, H.C. \ Heineman, M.A. \ Meesters, P.J.W. \ Centrum voor Milieukunde \ 1991
help
Verbrand rioolslib wordt bron van fosfaat voor kunstmest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, J. van den \ 2019
Het internationale chemieconcern ICL heeft op zijn terrein in de haven van Amsterdam een installatie in gebruik genomen waarmee fosfaathoudende as van verbrand rioolslib en beendermeel (restproduct van de vleesverwerkende industrie) hergebruikt kunne ...
help
Toxiciteitonderzoek afvalwater NBCD/BV-school te Den Helder [Boek]
Boomen, R.M. van den \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.