Login

Hydrotheek

help
De chemische samenstelling van het diepe grondwater in Midden-West Nederland en de invloed hiervan op de gebruiksmogelijkheden [Boek]
Toussaint, C.G. \ Rees Vellinga, E. van \ Witt, H. \ 1973
help
Geo-elektrische metingen in Midden-West-Nederland [Boek]
Wijnsma, M. \ 1972
help
Studies on the cycle of elements in fresh water [Proefschrift]
Golterman, H.L. \ 1960
help
Hydrochemistry for hydrogeologists : application of chemical theory [Boek]
Appelo, C.A.J. \ 1988
help
Schets van de natuurlijke samenstelling van het zoete grondwater in Nederland [Boek]
Meinardi, C.R. \ 1980
help
De grondwaterkwaliteit van Curacao : een hydrogeochemisch onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Louws, R.J. \ Vriend, S.P. \ Frapporti, G. \ 1997
help
Zoet en zout grondwater in Nederland als afspiegeling van de paleo-hydrologische ontwikkelingen \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Vries, J.J. de \ 1992
help
Enkele chemische eigenschappen van het diepe grondwater in het Kromme - Rijngebied en omgeving \ Bedrijfsontwikkeling. Editie tuinbouw [Artikel]
Rees Vellinga, E. van \ 1971
help
The role of hydrophobicity in the association of polychlorinated biphenyl congeners with human acid \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Merkelbach, R.C.M. \ Leeuwangh, P. \ Deneer, J.W. \ 1993
help
Source of brackish ground water in pleistocene formations beneath the Dutch polderland \ Economic geology [Artikel]
Volker, A. \ 1961
help
Grondwater in Nederland wordt zuurder : RIVM voltooit inrichting meetnet grondwaterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1985
De inrichting van een Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is in een eindrapport vastgelegd. Uit de eerste gegevens blijkt, dat tijdens de laatste vier jaar het aantal plaatsen, waar een pH-waarde lager dan vijf wordt gemeten, is verdubbeld
help
De kwaliteit van het grondwater in Nederland \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Duijvenbooden, W. van \ 1985
help
Ruimtelijke variantie van enkele belangrijke chemische componenten in het grondwater en de implicaties daarvan voor de grondwaterstroming \ Jaarverslag 1983 / Dienst Grondwaterverkenning TNO [Artikel]
Hoogendoorn, J.H. \ [1984]
help
Quick Scan grondwaterkwaliteit : wat kun je ermee? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boukes, H. \ 1998
help
De kwaliteit van het grondwater in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnders, H.F.R. \ Drecht, G. van \ Prins, H.F. \ 1997
Onderzocht is de verandering van de grondwaterkwaliteit in de periode 1984-1993
help
Geohydrochemische screening optimaliseert meetnetten grondwaterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuyfzand, P.J. \ 1998
De methode voor geohydrochemische screening die in dit artikel wordt gepresenteerd, helpt om de bestaande meetnetten voor bewaking van de grondwaterkwaliteit te optimaliseren
help
Regional changes in groundwater flow patterns and effects on groundwater composition \ Journal of hydrology [Artikel]
Schot, P.P. \ Molenaar, A. \ 1992
help
Multicomponent cation exchange including alkalinization / acidification following flow through sandy sediment \ Water resources research [Artikel]
Griffioen, J. \ 1993
help
Kartering van waterkwaliteit : het elektrisch geleidingsvermogen als voorspeller van ecologisch relevante watertypen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Brouwer, F. \ Mulder, J.R. \ 1993
help
Chemische reacties tijdens transport van grondwater : toepassingen van PHREEQM en PHREEQM-2D \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Willemsen, A. \ 1993
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.