Login

Hydrotheek

help
Symposium normering wateroverlast : 17 oktober 2001, Jaarbeurs Utrecht \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bos, H. \ 2001
help
Eenheid uitstralen : communicatiebeleid [thema communicatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boven, H. van \ Meijer, K. \ 2012
Overheden, en dus ook waterschappen, hebben niet meer vanzelfsprekend bestaansrecht. Ze moeten zichzelf voortdurend bewijzen. De Werkgroep communicatie van de Unie van Waterschappen heeft een voorstel neergelegd om het communicatiebeleid opnieuw te i ...
help
Gemiste kans door koudwatervrees : social media [thema communicatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kuil, A. \ 2012
“We hoeven toch niet te gaan twitteren hè?”, riep heemraad Els Rutting van Waterschap Rijn en IJssel onlangs tijdens een lunchbijeenkomst over communicatie. “Want wat ik daar soms voor een ontzettende flauwekul zie langskomen…”
help
FloodControl2100 : P02 : IBM - Djeevan Schiferli [Video]
Schiferli, D. \ STOWAvideo \ 2012
Presentation on the FloodRisk 2012 Conference in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions. Rio de Janeiro lacked the ability to monitor events and coordinate response after extreme weather in 2010. The solution was a City Operations Ce ...
help
Van App tot Vloed : digitale handvatten voor een waakzame burger : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2014
Een groot deel van de communicatie vindt anno 2014 via de digitale kanalen plaats. Digitale communicatie kent vaak een interactief karakter. Zo zie je dat in de communicatie van waterschappen vaak de burger wordt opgezocht en betrokken. In de wereld ...
help
Sociale innovatie in de praktijk : waterbeheerplan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bulthuis, B. \ 2014
Vier waterschappen binnen Rijn Oost gingen het gesprek aan met externe betrokkenen over het nieuwe waterbeheerplan. Dit leverde veel leerzame, nieuwe inzichten op. Hoe sociale innovatie leidt tot een beter waterbeheerplan.
help
Verslag kennisconferentie water : ruimte kiezen en delen, 14 juni 2001, Rotterdam [Congresverslag]
2001
help
Water in beweging : de interactieve communicatie-strategie van Stichting Reinwater [Boek]
Kollenburg, M. van \ 1998
help
Factor C : een methodiek én een visie op communicatie [thema communicatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Nibourg, R. \ 2012
Projecten en beleid komen tot stand in interactie met de omgeving. Communicatie is daarbij een kritische succesfactor. Inmiddels weten we dat het beter is om de communicatie vooraf te prepareren in plaats van achteraf te repareren. De methodiek Facto ...
help
"Naar een kennisagenda voor het waterbeleid van de 21e eeuw" : ruimte kiezen en delen: gaan we nat? Discussienotitie \ Verslag kennisconferentie water : ruimte kiezen en delen, 14 juni 2001, Rotterdam [Hoofdstuk uit boek]
Allewijn, R. \ 2001
Wat zijn nu de echte vragen? Hoe gaan we met de ruimte in Nederland om en welke rol speelt water daarbij? Het vergroten van inzicht over waar wat te halen valt, en voor welke zaken is nieuwe kennisontwikkeling nodig? Het discussiestuk over de "natte ...
help
Jacques Leenen bij veertig jaar STOWA: we moeten het maatschappelijk en bestuurlijke belang van ons werk meer uitventen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
De kwaliteit van het werk wordt zeer gewaardeerd. Maar de manier waarop er over wordt gecommuniceerd, is nogal vakinhoudelijk. Bovendien heeft STOWA te weinig 'bestuurlijke worteling'. Dat maakt de stichting kwetsbaar. Dit waren de belangrijkste uitk ...
help
[Vierde Nota waterhuishouding : nota van antwoord] : de inspraakreacties gelezen, samengevat en beantwoord [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ [1998]
help
Beleving van water : adviezen voor effectieve communicatiestrategieën bij de aanpak van diffuse bronnen gebaseerd op interviews met leken [Boek]
Martijn, C. \ Rooy, M. de \ Piriou, E. \ 1998
help
Bouwstenen voor effectieve risicocommunicatie over overstromingen [Boek]
Reichard, L. \ Gutteling, J. \ 2009
Deze bundel biedt een actueel overzicht van de kennis die op dit moment over risicocommunicatie bij overstromingen beschikbaar is. Belangrijke publicaties en diverse praktijkvoorbeelden over risicocommunicatie over overstromingen zijn verzameld en sa ...
help
Hoor de wind waait door de bomen : stormachtige crisiscommunicatie : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Alblas, J. \ 2014
In Zuidwest-Nederland stond sinds 1953 het water niet meer zo hoog en ook in de noordelijke kustprovincies maakte de dijkwacht overuren. Op 5 december 2013 was Nederland in de greep van de Sinterklaasstorm. Voor de waterschappen betekent een dergelij ...
help
Meer informatie dankzij strakke meldingenregistratie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2014
Adviseurs Jeroen Langeveld en Cornelis de Haan hebben onder de vlag van Stichting RIONED een StandaardUitwisselingsFormat voor rioleringsMELDingen (SUF-MELD 1.0) ontwikkeld. Het systeem is bedoeld om tot een uniforme registratie van meldingen te kome ...
help
De externe adviseur: expert en leek [Thema advisering] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Mooi, R. \ 2008
Hij is een buitenstaander in de stuurgroep van waterschapbestuurders die de komende waterschapsverkiezingen begeleidt. En ook in de projectgroep is Ruud Hendrikx de enige zonder wortels in de waterschapswereld. 'Je rol als externe adviseur is juist o ...
help
Interactief beleid en open planprocessen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hall, A. van \ 1998
help
'Omgevingsmanagement verdient meer aandacht' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Prie, A. du \ 2013
Omgevingsmanagement wordt steeds belangrijker. Rijkswaterstaat en veel waterschappen stellen voor grotere projecten vaak een aparte omgevingsmanager aan. Die richt zich vooral op de communicatie. Bij gemeenten, met kleinere projecten, komt de rol van ...
help
LNV en communicatie van waterbeleid [Boek]
Kok, T. \ Brandwijk, T. \ Voort, H. van de \ 2004
Communicatie is één van de beleidsinstrumenten die een rol kan spelen bij het tot stand komen van een duurzaam waterbeheer. Om te besluiten of en hoe communicatie al aan niet ingezet moet worden is inzicht in de werking van communicatie van belang. I ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.