Login

Hydrotheek

help
Geokunststoffen op de bouwplaats [Boek] - 1e dr
Steerenberg, A. \ Commissie F30 "Geotextielen op de bouwplaats" \ 2001
help
Diepe put kan 10 miljoen kuub baggerspecie bergen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
In opdracht van Rijkswaterstaat is men in het Hollandsch Diep bezig met de Vanaf de bodem van het Hollandsch Diep is onder water een enorme put gegraven (ongeveer 63 ha groot; en op NAP -7 meter). De 1,5 miljoen m3 verontreinigde waterbodem is afgevo ...
help
Rapport Commissie Rivierdijken [Boek]
Becht, C.J.G. \ 1977
Rapport Commissie Becht
help
Innovatieve dijkversterking door toepassing van dijkvernageling : praktijkfase afgerond \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Lengkeek, H.L. \ Dykstra, C.J. \ 2006
De Nederlandse dijken zullen in de toekomst nog meerdere malen moeten worden verhoogd om het veiligheidsniveau te handhaven. Veelal zal dit gebeuren door dijkverbeteringen toe te passen waarbij de dijken op traditionele wijze worden opgehoogd en verb ...
help
Ontwerpers Haags leidingstelsel uitgedaagd tot creativiteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bijl, D.J. de \ Anink, D.M.E. \ Neut Kolfschoten, J. van der \ 2006
Dit is het derde artikel over het project afvalwater Haagse regio. In deze bijdrage achtergronden bij ontwerp en uitvoering: het ringconcept, tracés en afvoerdebiet als uitgangspunt bij ontwerp; afsluiters, buismateriaal en plaats van ontwerp (Hofple ...
help
Een standaardbestek voor de waterleidingsector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reeuwijk, T.G. van \ Kerremans, J.J.P. \ Ziengs, B. \ 1995
help
Berm aan zeezijde van dijk niet altijd optimaal \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Voortman, H.G. \ 2003
Voor de beveiliging tegen overstromen is een nieuwe optimalisatiemethode ontwikkeld voor waterkeringssystemen, waarbij rekening is gehouden met hydraulische belastingen, materiaalkosten en maatschappelijke eisen
help
Bestuurlijke verhoudingen en waterstaat : de geschiedenis van de Snippelingsdijk te Deventer \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Raap, E. \ 1998
help
Kennisdocument putten(velden) : ontwerp, aanleg en exploitatie van pompputten [Boek]
Makkink, H.J. \ Balemans, M.L.M. \ Schrama, E.J. \ 2000
help
Keuzemodel kust- en oeverwerken : een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op milieu-, kosten- en LNC-aspecten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2002
Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is een Keuzemodel Kust- en Oeverwerken ontwikkeld. Het richt zich op waterbouwkundige constructies langs en in zee, meren, rivieren en kanalen en op de fase waarin het geometrisch dwarsprofiel wordt vastgesteld e ...
help
Rioolwaterzuivering, een beweeglijk groeipad \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Verstegen, W. \ Piron, D. \ 2003
Steeds wordt gezocht naar mogelijkheden om de installatie van rioolwaterzuivering Nijmegen slimmer en efficiënter te kunnen laten werken
help
Organiseren van de opstart van rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Poulus, E. \ 2003
In dit artikel wordt omschreven waarop dient te worden gelet en welke organisatiestructuur hiervoor kan worden gebruikt om de overgang van einde constructie naar uiteindelijke bedrijfsvoering naar een nieuwe of gewijzigde rwzi zo goed mogelijk te lat ...
help
Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1985-1989
help
Nederlandse dijken worden anders ingericht : waterkeringenkaart 2.0 scherpt normen aan \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Biesboer, F. \ 2013
De manier waarop de sterkte van Nederlandse dijken is ingericht, moet anders. Soms is versterken nodig – tegelijkertijd wordt het aantal primaire waterkeringen kleiner. Dit opzienbarende voorstel, dat de na de watersnood van 1953 wettelijk vastgelegd ...
help
Het andere dijkdenken: prioriteiten voor versterking verschuiven, kijk vooral naar de gevolgen \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Biesboer, F. \ 2013
De komende jaren gaat het beoordelingsregime waarmee dijken worden getoetst op de schop. Er komen normen die ook kijken naar de economische gevolgen en het aantal slachtoffers wanneer een bepaald dijkvak doorbreekt. Daarnaast moeten de ruimtelijke or ...
help
Start aanleg kaden in Limburg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
De oudste geschiedenis van het dijk- en waterbeheer \ De Stichtse Rijnlanden : geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen [Hoofdstuk uit boek]
Hovenkamp, H. \ 1993
help
Demontabele wanden als waterkering : Roer en Overmaas \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eijk, F.C.A.A. van \ 1996
help
Natuurvriendelijke oevers - Oeverbeschermingsmaterialen [Boek]
Stuip, J. \ Bos, A.D. \ Boeters, R.E.A.M. \ Kennisoverdrachtcommissie F11 "Natuurvriendelijke oevers" \ 1999
help
Governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta : handreiking voor projecten die veiligheid, economie en ecologie van een dijkzone combineren [Boek]
Groot, A.E. \ Leeuwen, C.J. van \ Tangelder, M. \ Timmerman, J.G. \ Werners, S.E \ Loon-Steensma, J.M. van \ 2014
In het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta wordt op het moment gewerkt aan strategieën om de gevolgen van klimaatverandering op waterveiligheid en zoetwater op te vangen. Ter ondersteuning bij het formuleren van kansrijke strategieën (2014) wordt sin ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.