Login

Hydrotheek

help
Geokunststoffen soms kritisch onderdeel van constructie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vastenburg, E.W. \ Bezuijen, A. \ Voskamp, W. \ 2011
In de waterbouw hebben geokunststoffen zich ontwikkeld van 'een doekje ertussen'tot een soms kritische overgangsconstructie. Kennis van kwaliteitcontroles en uitvoeringsaspecten over deze materialen is gebundeld in een recente publicatie.
help
The sunny side of rain \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2014
The sunny side of rain noemt Broos Water-medewerker Harry den Hartigh zijn vinding. De Unie van Waterschappen beloonde de rainwinner met de Waterinnovatieprijs 2013. "Een schutting vol water die je kunt laten 'leeglopen' in de richting die je zelf we ...
help
Overgangsconstructies voor hybride rioleringen \ WT-afvalwater [Artikel]
Peeters, K. \ Berlamont, J. \ 2013
De overgang gescheiden - gemengd kan gebeuren met een overgangsconstructie. Laboratorium proeven hebben aangetoond dat men het best de uitmonding van het inkomende RWA riool zo laag mogelijk en zoveel mogelijk in het verlengde van het gemengde riool ...
help
Praktijkervaringen betreffende taludbekledingen zeedijken, intern verslag: werkbezoeken in de maanden mei, juni en juli 1984 [Boek]
Ebbens, E.H. \ Johanson, J.C.P. \ Papilaja, P.I. \ 1984
Korte verslagen van de dijkbezoeken bij: - Stroe-Normerven (het gebruik van bazalton); - Waterschap Hulster Ambacht (dijkbekledingen); - Waterschap Walcheren: Zuid Watering (het gebruik van taludblokken) - Waterschap Noord-en Zuid Beveland (onderhoud ...
help
Klei, bestekseisen t.b.v. constructie en uitvoering, overzicht huidige kennis en onderzoeksvoorstel [Boek]
Muijs, J.A. \ 1984
Verkennend onderzoek naar de diverse aandachtspunten, die van belang zijn voor het opstellen van bruikbare keuringscriteria en -proeven voor klei als bouwmateriaal in de dijkenbouw.
help
Groene daken nader beschouwd : over de effecten van begroeide daken in breed perspectief met de nadruk op de stedelijke waterhuishouding [Boek]
Broks, K. \ Luijtelaar, H. van \ 2015
De belangstelling van het stedelijk waterbeheer voor groene daken neemt toe. Dit komt vooral door de recente ervaringen met extreme buien en de groeiende aandacht voor klimaatadaptatie. Waterbeheerders willen particulieren actiever betrekken bij de v ...
help
A survey of the application of gamma processes in maintenance [Boek]
Noortwijk, J.M. van \ 2007
This article surveys the application of gamma processes in maintenance. Since the introduction of the gamma process in the area of reliability in 1975, it has been increasingly used to model stochastic deterioration for optimising maintenance. Becaus ...
help
A comparison of statistical models for visual inspection data \ Safety, reliability and risk of structures, infrastructures and engineering systems : proceedings of the Tenth International Conference on structural safety and reliability (ICOSSAR), Osaka, Japan, September 13-17, 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Kallen, M.J. \ 2010
Large groups of structures like bridges, pavements and sewer systems, are often inspected visually and their condition is quantified based on a discrete scale. Markov chains have traditionally been used to model the uncertain rate at which these stru ...
help
Veilig werken met asbestcement buizen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haasnoot, J. \ 1998
help
De duurzaamheid van betonnen heipalen : de duurzaamheid van prefab betonnen heipalen in de Nederlandse bodem in relatie tot sulfaatbelasting [Boek]
Bijen, J. \ Wegen, G. van der \ [ca. 1979]
Voor beton dat blootgesteld wordt aan water waarin meer dan 400 mg sulfaat per liter voorkomt, moet een cement toegepast worden met een hoge bestanddeel tegen sulfaten. In geringe mate komt dat in Nederland voor. Het blijkt dat het in 98% van de geva ...
help
A survey of the application of gamma processes in maintenance \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
Noortwijk, J.M. van \ 2009
This article surveys the application of gamma processes in maintenance. Since the introduction of the gamma process in the area of reliability in 1975, it has been increasingly used to model stochastic deterioration for optimising maintenance. Becaus ...
help
Zwavelbeton prima bestand tegen zee, weer en wind \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Crucq, P.C. \ Hoppen, H. \ 2013
Om een nuttige toepassing te vinden voor het bijproduct zwavel uit de olie- en gaswinning is zwavelbeton ontwikkeld. Het leent zich goed voor gebruik in of bij zee, zoals zeeweringsblokken. Tussen 2008 en 2011 is bij de pier van IJmuiden een meerjari ...
help
Prevention of concrete corrosion and odour annoyance with biofiltration \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Heuer, J.J.M.B. \ Kaskens, H.J. \ 1992
help
Hydrologische aspecten van een methode om schade aan gebouwen door polderpeilverlaging te voorspellen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Wind, G.P. \ 1984
Dit artikel beschrijft de hydrologische aspekten van een methode die de grootte van schade aan gebouwen door polderpeilverlaging kan voorspellen. Onderzoek is hiervoor uitgevoerd in Waterland, ten noorden van Amsterdam, waar een landinrichtingsprojek ...
help
Uitlooggedrag in de praktijk [Boek]
Schreurs, J.P.G.M. \ Sloot, H.A. van der \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.