Login

Hydrotheek

help
Inspection and maintenance decisions based on imperfect inspections \ Vol. 1 [Hoofdstuk uit boek]
Kallen, M.J. \ Noortwijk, J.M. van \ 2003
The process industry is increasingly making use of Risk Based Inspection (RBI) techniques to develop cost and/or safety optimal inspection plans. This paper makes use of the gamma stochastic deterioration process to model the corrosion damage mechani ...
help
Getrokken damwandplanken geven beeld van corrosie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meurs, G.A.M. van \ Zwart, Y.L. de \ Reddering, E.J. \ Rozing, A.P.C. \ 2007
Voor dijkversterking krijgen stalen damwanden een corrosielaag ter bescherming. Onderzoekers hebben 3 van dit soort planken bij de Lek in de Krimpenerwaard getrokken om praktijkmetingen uit te voeren naar de mate van corrosie. De ouderdom van deze pl ...
help
De lange mars naar innovatie bij corrosietoeslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meurs, G.A.M. van \ Senhorst, H. \ Epema, W. \ 2014
Jaren is gekozen voor extra dikke planken om de vermeende corrosie en de daarmee gepaard gaande functieafname te compenseren. Recent bracht het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) in een advies deze waarden sterk terug. Momenteel loopt een proefj ...
help
Biogene zwavelzuuraantasting: modellering versus realiteit \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Beeldens, A. \ Gemert, D. Van \ 2001
Een studie is uitgevoerd aan de Katholieke Universiteit Leuven waarbij enerzijds een literatuurstudie is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de bestaande modellen en het reeds uitgevoerde onderzoek en vervolgens een toetsing van deze modellen gebe ...
help
Sulfide en aantasting van cementgebonden riolen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Snaterse, C. \ 1987
help
Impact of particles on sediment accumulation in a drinking water distribution system \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Vreeburg, J.H.G. \ Schippers, D. \ Verberk, J.Q.J.C. \ Dijk, J.C. van \ 2008
Discolouration of drinking water is one of the main reasons customers complain to their water company. Though corrosion of cast iron is often seen as the main source for this problem, the particles originating from the treatment plant play an importa ...
help
Een vergelijking van boorkernenanalyse en visuele inspectie ter beoordeling van de conditie van rioolbuizen \ WT-afvalwater [Artikel]
Stanić, N. \ Haan, C. de \ Tirion, M. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2013
Dit artikel vergelijkt visuele inspectie met de analyse van boorkernen met als doel een beter begrip van de beperkingen en mogelijkheden van beide methoden ter beoordeling van de conditie van rioolbuizen. Beide methoden zijn toegepast op een geselect ...
help
'Oud' polymeerbeton vindt nieuwe toepassingen : rioleringsbuizen zijn sterker en beter bestand tegen bio-corrosie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Smit, H. \ 2013
Rioleringsland staat aan de vooravond van spannende ontwikkelingen. Ontwikkelingen die voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door nieuw en anders denken over rioleringen. Zoals het afkoppelen van afvalwaterstromen waardoor bio-corrosie een bete ...
help
Risicobeoordeling munitiestort Oosterschelde [Boek]
Holland, A.M.B. \ Eck, G.T.M. van \ Pagee, J.A. van \ 2001
In de Oosterschelde is, ter hoogte van Zierikzee, in de periode van 1945 tot 1967 een zeer grote hoeveelheid munitie gestort: ca 30 duizend ton. Bijna 9 duizend ton bestaat uit kruit, springstof en pyrotechniek en 21 duizend ton bestaat uit metalen ( ...
help
Waterbedrijf Groningen inspecteert leidingen met nieuwe techniek : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Waterleidingbedrijf Groningen past als eerste in Nederland een nieuwe techniek toe om de conditie van gietijzeren waterleidingen te inspecteren : Acoustic Resonance Technology (ART). Hierbij wordt de dikte van de buiswand gemeten met behulp van gelui ...
help
Problemen met H2S: praktijkervaring in Vlaanderen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Smolders, S. \ Verhoest, L. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2008
Geurhinder aan de uitstroom van persleidingen was de eerste aanzet tot een onderzoek dat naar sulfiden leidde. Naast geurhinder vindt ook aantasting van de leidingen plaats. Aangetoond werd dat H2S-gas de gemeenschappelijke deler is voor veel problem ...
help
Bacteriën vaker een corrosieprobleem bij natte infra [waterhuishpouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Reddering, E.J. \ 2012
Microbiologisch beïnvloede corrosie is verantwoordelijk voor hoge lokale corrosiesnelheden en beïnvloedt in sterke mate de levensduur van natte infrastructuur. Onderzoek is gaande naar de belangrijkste veroorzakers en naar de mechanismen achter deze ...
help
Spatial nonhomogeneous poisson process in corrosion management \ Journal of the Electrochemical Society [Artikel]
López De La Cruz, J. \ Kuniewski, S.P. \ Noortwijk, J.M. van \ Gutiérrez, M. A. \ 2008
A method to test the assumption of nonhomogeneous Poisson point processes is implemented to analyze corrosion pit patterns. The method is calibrated with three artificially generated patterns and manages to accurately assess whether a pattern distrib ...
help
Rapport inzake de toepassing van koperen buizen voor grondleidingen [Boek]
Koperen Grondleidingen Commissie \ Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland \ 1942
help
Inwendige verontreiniging van koperen pijpen met KIWA - keurmerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mense, M. \ 1985
help
Corrosieverschijnselen in rioleringen voorspelbaar : renovatie van rioleringen? Het hoefde niet als... \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vancalbergh, L. \ 1997
help
Probabilistic modeling of sewer deterioration using inspection data \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Dirksen, J. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2008
In this paper the results of a study into sewer inspection data in order to investigate the application of inspection data for the development of a sewer deterioration model are presented. Data of one particular Dutch municipality was used to outline ...
help
Duurzaamheid rioolleidingen : een literatuurstudie naar aantastingsmechanismen [Boek]
Polder, R.B. \ 1987
Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek naar de aantasting van rioolleidingen. De literatuur is zowel brongericht als systematisch benaderd.
help
Onderzoek naar de aantasting van betonnen rioolbuizen aan de buitenzijde [Boek]
Heidemij Adviesbureau, \ 1990
Het rioolrenovatie- en innovatie opleidingsproject van de drie noordelijke provincies (ROPG, ROPDen ROPF), heeft Heidemij Adviesbureau opdracht verleend voor het verrichten van een onderzoek naar de aantasting van de buitenzijde van betonnen rioolbui ...
help
Corrosie: de blinde vlek van de waterindustrie? : grote verschillen in schade aan leidingen en gezondheid tussen Nederland en de Verenigde Staten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Slaats, N. \ Brink, H. \ 2003
Hoewel problemen met corrosie en kalkafzetting al vanaf het begin van de collectieve drinkwaterverzorging bekend zijn, is de kennis hierover nog altijd opvallend beperkt. Dat bleek tijdens de eerste conferentie van de International Water Association ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.