Login

Hydrotheek

help
Rutte preekt revolutie in de waterwereld : waterschappen vrezen plannen nieuwe kabinet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klieverik, H. \ 2013
Het was een punt uit het regeerakkoord dat niet veel aandacht kreeg. Maar het kabinet Rutte-2 heeft het niet zo op waterschappen. Ze worden geschrapt uit de Grondwet, ze moeten nog verder fuseren en ze worden samengevoegd met landsdelen. De sector re ...
help
Hoor de wind waait door de bomen : stormachtige crisiscommunicatie : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Alblas, J. \ 2014
In Zuidwest-Nederland stond sinds 1953 het water niet meer zo hoog en ook in de noordelijke kustprovincies maakte de dijkwacht overuren. Op 5 december 2013 was Nederland in de greep van de Sinterklaasstorm. Voor de waterschappen betekent een dergelij ...
help
SMSYM12P01 Intro - Crisisbeheersing & Sociale Media [Video]
STOWAvideo \ 2012
Op 14 februari 2012 vond het symposium Crisisbeheersing & Sociale Media plaats bij Het Waterschapshuis in Amersfoort, georganiseerd in het kader van het programma Flood Control 2015. Roy Johannink geeft als dagvoorzitter een introductie.
help
Economische crisis dwingt waterschappen tot de stofkam \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2013
De waterschappen voelen dagelijks de druk van de economische crisis. En dan komen er vragen als: waar kan bespaard worden, welke taken horen eigenlijk bij een ander en moeten de tarieven toch niet omhoog? Hoe gaan ze met deze druk om? Welke inventivi ...
help
Evacueren kun je leren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolen, B. \ 2009
N.a.v. de nationale oefening Waterproef (najaar 2008) stelde het kabinet net voor de zomer van 2009 dat Nederland inmiddels beter voorbereid is op de gevolgen van dreigende overstromingen. Maar met name voor de kustgebieden is het de vraag of we tijd ...
help
Water als brandhaard : 'Nederland kan in de waterdiplomatie een veel actievere rol spelen' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2016
Regelrechte waterwars zijn er nog niet uitgebroken. Maar bij veel brandhaarden in de wereld is water wel een onderdeel van het geschil. Op het World Economic Forum 2016 in Davos stond het risico op watercrises bovenaan de top-5 met bedreigingen voor ...
help
Crisisbesluitvorming en coördinatie: ondersteuning en training \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Dongen, K. van \ Janssen, A. \ Ven, J. van de \ Verhoeven, R. \ 2010
Crisisbesluitvorming op bestuurlijk niveau laat aan efficiëntie en effectiviteit te wensen over, zo blijkt uit evaluaties van oefeningen en rampen. TNO en HKV werken onder het innovatieprogramma ‘Flood Control 2015’ samen aan ondersteuning en trainin ...
help
Internationaal watermanagement lijdt niet onder economische malaise \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2009
De mondiale economie verkeert momenteel in een crisis van ongekende omvang. Welke gevolgen heeft deze economische malaise voor internationale waterprojecten? Gaan die projecten massaal op slot? Zet de ene na de andere projectontwikkelaar nu een stree ...
help
Met een modulaire sitrap op weg naar netcentrisch werken \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Janssen, A. \ Kolen, B. \ Nieuwenhuis, S. \ Smit, B. \ 2009
In de crisisbeheersing wordt voor de onderlinge uitwisseling van informatie gewerkt met situatierapportages. In een discussiestuk wordt de doorontwikkeling van de huidige situatierapportages tot een dynamisch, netcentrisch communicatiemiddel besproke ...
help
Afrekenen met schijnzekerheid : calamiteitenplannen Waterschap De Dommel onder de loep \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Most, S. van der \ 2014
“Help, we willen gebruiksvriendelijkere calamiteitenplannen die up-to-date zijn! Maar hoe?” Op zich niet eens zo’n heel bijzondere vraag. Maar aan de manier waarop hij werd gesteld, merkte Jamie Reuvers van Trimension dat er meer aan de hand was. Wer ...
help
Enabling policy teams in crisis management by addressing their specific information needs \ International Conference on Emergency Preparedness (InterCEPt), The Challenges of Mass Evacuation, 21 - 23 September 2010, Birmingham, UK [Hoofdstuk uit boek]
Ven, J. van de \ Janssen, A. \ 2010
In this paper we present ongoing work on clarifying information needs for the highest level in Dutch regional crisis management, the policy teams. The reason for specifying these information needs is an often heard complaint that the policy team is o ...
help
Taskforce Management Overstromingen - First impression [Boek]
Taskforce Management Overstromingen \ 2009
De TMO heeft besloten om zo snel mogelijk na de oefening een First Impression Report (FIR) op te stellen. De TMO legt daarin de eerste bevindingen (impressies) van de oefening vast. Hierin wordt een opsomming gegeven van de verzamelde indrukken van z ...
help
Voorbereid op Ergste Overstroming ooit : Waterproef \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2008
Overvloedige regenval en een zware storm aan de kust. Dit waren de condities tijdens 'Waterproef' de grootste rampenoefening ooit in Nederland. Twee jaar van voorbereiding gingen aan de proef vooraf
help
Ergst denkbare overstromingsscenario's [Website]Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Rijn-Maas - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Westelijke kust - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: IJsselmeergebied - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Noordelijke kust - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Rijn-IJssel - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Benedenrivierengebied - Artikel in Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, p. 4-7
TMO \ cop. 2007
Voor 6 regio's zijn 'Worst Credible Flood'-scenario´s ontwikkeld. Overheden en hulpverleningsorganisaties met verantwoordelijkheden voor crisisbeheersing kunnen zich hierop richten in hun planvorming voor (dreigende) overstroming. Worst Credible Floo ...
help
Algemene doorlichting rampenbestrijding : de stand van zaken 2003-2007 [Boek]
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid \ 2007
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) houdt onder meer toezicht op de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de (voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Sinds 2003 voert zij dit toezicht systematisch en ges ...
help
Basisvereisten crisismanagement : de decentrale normen benoemd [Boek]
Madern, M.H.E. \ Landman, W. \ 2006
Basisvereisten Crisismanagement betreffen een beperkte set –op termijn juridisch te verankeren– kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de voorwaardenscheppende processen binnen de rampenbestrijding/crisisbeheersing, waaraan iedere veiligheidsregio ...
help
SMSYM12P04 STOWA veiligheidsregio - Crisisbeheersing & Sociale Media [Video]
STOWAvideo \ 2012
Op 14 februari 2012 vond het symposium Crisisbeheersing & Sociale Media plaats bij Het Waterschapshuis in Amersfoort, georganiseerd in het kader van het programma Flood Control 2015. Leo den Otter illustreert (ook namens Jeanine van de Haterd) aan de ...
help
Leven in de Nederlandse delta, wachten tot een megacrisis? \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ Engel, K. \ Most, H. van der \ Ruiten, K. van \ 2009
Leven in een delta vereist menselijk ingrijpen, zeker wat betreft water veiligheid. In Nederland zijn van oudsher interventies gericht op het voorkomen van overstromingen en de gemeenschappelijke reactie na de watersnoodramp van 1953 was: ‘Dit mag no ...
help
Visiedocument : informatievoorziening van waterschappen bij crisisbeheersing met een netcentrische werkwijze [Boek]
Reitsma, R. \ Kolen, B. \ Terpstra, T. \ 2011
In dit visiedocument wordt u geïnformeerd over recente ontwikkelingen in de gedachtevorming over de informatievoorziening van waterschappen bij crisisbeheersing inbegrepen de relatie met RWS en de veiligheidsregio's. Met de netcentrische werkwijze, d ...
help
Nieuwe evacuatieplannen in de Gelderse veiligheidsregio's \ Alert [Artikel]
Vreugdenhil, H. \ Haaren, F. van \ 2009
De drie Gelderse veiligheidsregio’s werken gezamenlijk aan de verbetering van hun evacuatieplannen op het niveau van dijkringen. De regio’s maken voor het invullen van de plannen gebruik van het nieuwe prototype Landelijke Evacuatie Module (LEM), een ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.