Login

Hydrotheek

help
Dijken [Boek]
Aubrecht, V. \ Nijhof, P. \ Zoetendaal, W. van \ Speksnijder, A. \ 1994
Civieltechnische werken kunnen erg fraai zijn en kunnen een bijdrage leveveren aan een mooie omgeving. In deze aflevering van Water in Nederland zijn foto's van waterkeringen in het landschap te zien.
help
Een toekomst voor dijken : handreiking voor de omgang met dijken als cultureel erfgoed [Boek]
Schaafsma-Tilstra, M. \ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed \ GemRedactie \ 2013
In Nederland liggen duizenden kilometers dijk. Veel van die dijken zijn eeuwenoud en vormen gezichtsbepalende en karakteristieke elementen in het landschap. Een deel van deze dijken is nog in functie en beschermt ons tegen overstromingen door rivier- ...
help
Van LAT naar verinniging : de relate tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening \ State-of-the-art in land- en watermanagement [Hoofdstuk uit boek]
Palte, J. \ 2003
Schets van de ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met onafhankelijk daarvan de ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer. Uitmondend in een nieuw overheidsbeleid "anders omgaan met water"
help
De heruitvinding van Nederland : cultuurhistorie als inspiratiebron voor het waterbeheer van de 21ste eeuw [Boek]
Projectbureau Belvedere \ 2004
Water en cultuurhistorie: visie van Projectbureau Belvedere. Deze publicatie bevat tevens impressies van een masterclass, georganiseerd door het Projectbureau (oktober 2004)
help
Man-made lowlands : a future for ancient dykes in the Netherlands [Boek]
Schaafsma-Tilstra, M. \ Cultural Heritage Agency \ 2014
Dykes are part and parcel of the Netherlands. Down through the centuries they have played a role in every attempt to make this country inhabitable – in the reclamation of peatland and marshland, as coastal embankments and to enclose polders and flank ...
help
25 jaar herstel beken en sprengen : themakatern \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2014
De bijna honderd Veluwse beken en sprengen zijn sprankelende parels in het landschap. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lagen ze er nog vervuild en verwaarloosd bij. Dat ze nu weer schoon, zichtbaar en hersteld zijn is mede de verdienste van Wat ...
help
Wandelen langs de Horsthoekerbeken \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2014
De Bekenstichting heeft twee routeboekjes uitgegeven in het sprengengebied van de Veluwe. De drie Horsthoekerbeken vormen een mooi voorbeeld van sprengenbeken die zijn aangelegd voor het aandrijven van molens.
help
Maas en Waal bij Rossum - Heerewaarden (Bommelerwaard) \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Berendsen, H.J.A. \ 1988
help
Spreng \ Handboek cultuurhistorisch beheer [Hoofdstuk uit boek]
2006
Sprengen of sprengbeken zijn nieuw gegraven waterlopen of vergraven natuurlijke beken. Ze worden gevoed door uit een bron opwellend water. Er zijn twee typen te onderscheiden. Allereerst de sprengen waarvan de kop zelf als bron fungeert, voorbeelden ...
help
Heggen langs de grote rivieren : aanpak bestaande heggen in het programma inhaalslag Stroomlijn van Rijkswaterstaat [Boek]
2013
Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden verwijdert Rijkswaterstaat bomen en struiken op plekken waar het water het hardste stroomt (de stroombaan). Met deze aanpak kan bij hoogwater het vele water ook via de uiterwaarden onbelemmerd naa ...
help
Cultuuroevers -oevers van betekenis [Boek]
Kwaadsteniet, P. de \ 2010
Cultuuroevers zijn geen nieuwe vorm van oeverinrichting, maar zijn een concept voor omgang met cultuurhistorie. Door al vroeg in het planproces ook de cultuurhistorie te betrekken bij de ontwerpvraag, worden meerdere doelen gediend. Het eigene van de ...
help
Het landschap van de Veluwe : water \ Het Veluwse sprengenlandschap; een cultuurmonument [Hoofdstuk uit boek]
Renes, J. \ Meijer, J. \ Poel, K.R. de \ 2002
help
Cultuurhistorie en waterbeheer in de Graafschap \ Landschap in ruimte en tijd : liber amicorum aangeboden aan prof.dr. Guus J. Borger bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit [Hoofdstuk uit boek]
Haartsen, A. \ 2007
Het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot ligt in de Graafschap en heeft een oppervlakte van circa 24.000 ha. In het centrum van het stroomgebied liggen diverse kastelen en landhuizen, vaak met uitgestrekte bos en landbouwgrond. In 2006 is e ...
help
In 7 stappen naar een cultuuroever [Brochure]
Raap, E. \ Meulen, W. van der \ [ca. 2012]
Landschapsbeheer heeft in samenwerking met GrondRR en Tauw het stappenplan Cultuuroevers ontwikkeld. Deze methodiek biedt waterschappen en ontwerpbureaus concrete handvatten voor het integreren van cultuurhistorie bij (her)inrichtingsopgaven. De kome ...
help
Zeedijk met een verhaal : landschapsgeschiedenis \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Westerink, B. \ 2012
Op het hoofdkwartier van het waterschap Noorderzijlvest spreken we met dijkenbouwers. Sinds de jaren zestig is de deltahoogte de norm geworden. Dat betekent niet dat de zeedijk overal hetzelfde uiterlijk heeft. Er zit veel variatie in sterkte, hoogte ...
help
Woerden : veilige oorden bij hoogwater : inspiratieboek [Boek]
2013
Ons grondgebied wordt al duizenden jaren beheerst door de rivieren Waal, Rijn en Neder-Rijn. De aanwezigheid van het water dwingt de mens rekening te houden met overstromingen. Om droge voeten te houden, zochten de vroegere bewoners in het Rivierenge ...
help
Veenweide: remmen of doorstarten? : vanuit cultuurhistorie naar de toekomst [Boek]
Meulenkamp, W.J.H. \ Bont, C.H.M. de \ Hofman, P.J. \ Jong, O. de \ Mulder, J.R. \ Olde Loohuis, R.J.W. \ Rienks, W.A. \ 2007
Na 1000 jaar landbouw is het raamwerk van het westelijk veenweidegebied voor een groot gedeelte in tact gebleven, ondanks dat het maaiveld 3 tot 5 meter is gezakt. In deze brochure wordt via een aantal voorbeelden geschetst hoe een visie op gebiedsni ...
help
Ruimte voor de rivier als cultuurhistorie van de toekomst : zoektocht naar de aard van een ontwerpopgave [thema toekomst rivierengebied] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Drimmelen, C. van \ Buuren, M. van \ 2004
In dit artikel wordt de ruimtelijke ontwerp-opgave van 'Ruimte voor de rivier' beschreven aan de hand van voorbeelden
help
Waterlandschappen : de cultuurhistorie van de toekomst als opgave voor het waterbeheer [Boek]
Buuren, M. van \ Drimmelen, C. van \ 2002
help
Op de bres voor oude zijl \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2002
De Stichting Behoud Schaphalsterzijl is in juridisch gevecht gewikkeld met het Waterschap Noorderzijlvest. Op de plaats van de cultuurhistorische uitwateringssluis is, in verband met de bodemdaling door gaswinning, een nieuw gemaal gepland
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.