Login

Hydrotheek

help
Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewateren [Boek]
Harezlac, V. \ cop. 2013
Wetterskip Fryslân heeft voor een groot aantal meren waterkwaliteitsparameters en (blauw-) algentellingen beschikbaar en wilt graag weten wat de, in het beheergebied van het Wetterskip, voorkomende soorten blauwalgen zeggen over de bijbehorende sture ...
help
Beating the blues: is there any music in fighting cyanobacteria with ultrasound? \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lürling, M. \ Tolman, Y. \ 2014
The hypothesis that cyanobacteria can be controlled by commercially available ultrasound transducers was tested in laboratory experiments with cultures of the cyanobacteria Anabaena sp., Cylindrospermopsis raciborskii and Microcystis aeruginosa and t ...
help
On the dominance of filamentous cyanobacteria in shallow, turbid lakes \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Artikel]
Scheffer, M. \ Rinaldi, S. \ Gragnani, A. \ 1997
help
Cyanobacteriën nieuwsbrief : t.b.v. waterbeheerders en deelnemers van het cyanobacteriën-overleg [Nieuwsbrief]
RIVM \ 2002-
De werkgroep Cyanobacteriën (cyano werkgroep) streeft er naar om twee maal per jaar een Nieuwsbrief uit te brengen over de stand van zaken van het onderzoek naar cyanobacteriën (blauwalgen) en hun toxines (gifstoffen), de wetgeving, praktische beheer ...
help
Blauwalgen : giftige algen door warmte en droogte [Brochure]
Waveren, H. van \ Vliet, G. van \ Eulen, J. \ 2009
Fact-sheet met de volgende punten: Wat zijn blauwalgen?; Ontstaan van algen; Waar?; Wie hebben er last van?; Oplossingen; Communicatie van waterbeheerders met het publiek; Rol staatssecretaris V&W; Mogelijke informatiebronnen, zoals websites en docum ...
help
Gezondheidseffecten van blauwalgen \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Riel, A.J.H.P. van \ Schets, F.M. \ Meulenbelt, J. \ 2007
Cyanobacteriën (blauwalgen) veroorzaken met enige regelmaat overlast doordat ze recreatiewater stinkend en troebel maken. Ernstige gezondheidseffecten bij de mens worden niet snel verwacht na recreatieve blootstelling aan water dat verontreinigd is m ...
help
Kennis voor Klimaat TV: blauwalg [Video]
Arteffects \ 2013
Blauwalgen: iedereen heeft er van gehoord, maar hoe gevaarlijk zijn ze nu eigenlijk? Met de nieuwste aflevering van Kennis voor Klimaat TV leggen onderzoekers van Wageningen UR en de Radboud Universiteit uit dat blauwalgen kunnen leiden tot maag- en ...
help
Invloed van klimaat op waterkwaliteit: welke trends zijn al zichtbaar? [Factsheet]
Kosten, S. \ [ca. 2011]
Factsheet over project HSOV01b (onderdeel van het programma Kennis voor Klimaat) dat onderzoekt of er in de Nederlandse waterkwaliteitsgegevens van de afgelopen decennia al trends zijn te vinden die gerelateerd kunnen worden aan temperatuur en/of nee ...
help
Herkenning cyanobacteriën in het veld [Boek]
Cyanobacteriën-werkgroep \ 2002
Om de kans op toxische algen te kunnen inschatten kan in het veld met het blote oog een eerste beoordeling gemaakt worden of in een water cyanobacteriën aanwezig zijn of niet. Vermoedelijke aanwezigheid van cyanobacteriën kan een reden zijn om het wa ...
help
Oriënterend onderzoek naar het effect van het gebruik van oppervlaktewater als koelwater op blauwwierbloei : 3. Overzicht van de problematiek en van de resultaten tot september 1982 [Boek]
Donze, M. \ KEMA \ 1984
help
Netherlands : risks of toxic cyanobacterial blooms in recreational waters and gidelines \ Current approaches to Cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries [Hoofdstuk uit boek]
Ibelings, B.W. \ Stroom, J.M. \ Lürling, M.F.L.L.W. \ Kardinaal, E.A. \ 2012
The current central aim of water management in The Netherlands has been described as: “to obtain and maintain a safe country and to preserve and strengthen healthy, resilient water systems that ensure sustainable use of water”(Nationaal Waterplan 200 ...
help
Gezondheidsklachten mogelijk veroorzaakt door blootstelling aan cyanobacteriën (blauwalgen) in Nederlands zwemwater \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Schets, F.M. \ Italiaander, R. \ Roda Husman, A.M. de \ 2007
Om een mogelijk verband tussen de aanwezigheid van cyanobacteriën (blauwalgen) in recreatiewater en het optreden van gezondheidsklachten bij waterrecreanten vast te stellen is in de zomer van 2006 door het RIVM microbiologisch en epidemiologisch onde ...
help
CYANONET : a global network for cyanobacterial bloom and toxin risk management : initial situation assessment and recommendations [Boek]
Codd, G.A. \ 2005
CYANONET is a part of UNESCO's International Hydrology Programme-VI and was established to address an issue of growing global concern: the annual production of excessive populations of cyanobacteria (blue-green algae) and their potent toxins (cyanoto ...
help
Evaluatie van de effecten van maatregelen genomen in het kader van de eutrofiëringbestrijding in fortgracht Ruigenhoek 1997-2006 : conclusies (deel)onderzoeken [Boek]
Heuts, P. \ 2009
Problemen ten aanzien van de zwemwaterkwaliteit in fortgracht Ruigenhoek (Zwembad ‘de Kikker’) hebben ertoe geleid dat een onderzoek is gestart naar maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het waterschap heeft de nulsituatie vastgelegd en is ...
help
Blauwalg profiteert van klimaatverandering \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Spierings, E. \ 2008
Door opwarming van de aarde gaan de giftige blauwalgen wereldwijd een steeds groter probleem worden. Aquatisch ecoloog Jef Huisman publiceerde onderzoek verricht tijdens de hittegolf van 2003. Uitgerekend in de heetste zomer van de afgelopen vijfhond ...
help
Cyanobacteriën: wat zit er in het ruwe water en hoe komen we ervan af [Boek]
Kardinaal, W.E.A. \ 2013
Overmatige bloei van cyanobacteriën in oppervlaktewateren zoals recreatiewater en drinkwaterbekkens vormt een potentieel gevaar voor gezondheid van mens en dier. In dit onderzoek is voor een aantal drinkwaterbekkens bepaald of de cyanobacteriën inder ...
help
Belletjes tegen de blauwalg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ 2013
Dankzij een gedegen waterbeheer worden onze plassen en meren in rap tempo weer helder. Vooral in de wat diepere zandwinplassen blijft het herstel soms achter en staan blauwalgen een goede waterkwaliteit en een gezonde visstand in de weg. Gerard Mansh ...
help
Zwemplasrapport 2008 [Boek]
Intertek Polychemlab \ 2009
Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht de kwaliteit van zwemwaterlocaties te onderzoeken en de meetgegevens te rapporteren (Zwemwaterrichtlijn 76/160/EEG). De Europese Richtlijn is in de Nederlandse wetgeving verankerd in de Wet Hygiëne e ...
help
Overheid onderschat gevaar blauwalgen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2000
De voorzitter van de ideële stichting Waterpakt verwijt de minister van Landbouw een te traag verlopend mestbeleid en hij verwijt de waterschappen een te lakse houding in de aanpak van de eutrofiëring
help
Blauwalg versus mens: The Battle \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2013
Iedere zomer is het raak: zwemwater blijkt bevuild door de giftige blauwalg. Gevaarlijk voor mens en dier. Wat kunnen de verantwoordelijke partijen - waterschappen voorop - doen, behalve waarschuwingsborden plaatsen of de plas helemaal afsluiten? Wel ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.