Login

Hydrotheek

help
The HYPRES database of hydraulic properties of European soils \ Subsoil compaction : distribution, processes and consequences [Hoofdstuk uit boek]
Woesten, J.H.M. \ 2000
help
De Symposia : REGIS in het waterbeheer, 28 september 2001, georganiseerd door TNO-NITG en de beheerscommissie REGIS \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ 2001
help
REGIS en klantprofiel sporen niet meer \ VI matrix [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 2001
Terwijl REGIS ontworpen is voor het gebruik in de provincie, is de database slecht afgesteld op deze gebruikersgroep. Er is behoefte aan aanpassing
help
Bodemkundige informatie van het Staring Centrum \ Geo-informatie in Nederland : lezingendag, 2 mei 1991, De Reehorst te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Bregt, A.K. \ Pouw, B.J.A. van der \ 1991
help
Naamlijst van zee- en zoetwaterdieren van Nederland en omstreken met IAWM - codes : toelichting bij het computerbestand [Boek]
Lavaleye, M.S.S. \ Stroo, A. \ Adema, J.P.H.M. \ [1995]
help
Grondwatertoolbox voor vergunningverlening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kleinendorst, T. \ Oosterwijk, J. \ Talsma, M. \ Tillaart, S. van den \ 2012
Met ingang van 2009 moeten de waterschappen de vergunningen verlenen voor de onttrekking van grondwater tot 150.000 kubieke meter per jaar. Dat is een gevolg van de invoering van de Waterwet. De provincies blijven wel bevoegd gezag voor de vergunning ...
help
Integrated water management and remote data access, possibilities of a system based on telematics \ Environmental management and health [Artikel]
Niesing, H. \ 1998
help
Quick-scan kennisbank voor macroinvertebraten : studie naar behoefte, gebruikerswensen, content, beleidskaders, functionaliteit en technische (on)mogelijkheden [Boek]
Dijkers, C. \ 2002
Overzicht van de resultaten van de Quick-Scan naar de behoefte en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een centrale kennisbank voor macroinvertebraten voor Nederland. Deze groep van taxa wordt binnen Nederland (maar ook daarbuiten) veelvuldig ge ...
help
Informatie, de vierde productiefactor \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Abheiden, W. \ 2005
Digitale informatievoorziening is een zegen voor de waterschappen, want vele gegevens die ooit handmatig moesten worden genoteerd en beheerd, zijn nu opgeslagen in een database. Met een paar drukken op de knop krijgen wij die gegevens op het scherm d ...
help
REGIS klopt niet... \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Doorn, D. van \ Olsthoorn, T. \ 2009
In deze opinie bijdrage een beschouwing over het REGIS systeem. Omdat REGIS is gebaseerd op een set van circa 16.500 matig diepe boringen, die samen ruim 40.000 km2 ondergrond beschrijven, kan het voorkomen, dat REGIS niet perfect is. Een belangrijke ...
help
Nederland leeft met ... vismigratie : naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblematiek in Nederland [Boek]
Kroes, M.J. \ 2008
Het project, met de titel “Nederland leeft met vismigratie” heeft de volgende doelstellingen: • Een landelijk overzicht genereren met alle beschouwde en specifiek de geprioriteerde op te heffen knelpunten (gemalen, stuwen, sluizen, etc.) en gerealise ...
help
Middag over actueel hoogtebestand Nederland groot succes \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2000
Hoogtemeting met behulp van remote sensing, ontwikkeld door de Meetkundige Dienst: een verslag van een tweede AHN bijeenkomst
help
NEONET-WaQuaRiuS a WEB-based information provider dedicated to remote sensing and water quality : final report [Boek]
Landa, H.C. \ 2001
help
Het ontsluiten van databanken met GIS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beets, W. \ Oostwoud, D.J. \ 2011
We zijn er inmiddels aan gewend dat eindeloos veel gegevens over de wereld beschikbaar komen via het internet. Niet iedereen beseft echter wat allemaal mogelijk is met deze gegevens. In dit artikel wordt ingegaan op het combineren van en rekenen met ...
help
Waterleidinghydrologie en dataopslag in 2020 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baggelaar, P. \ Boukes, H. \ Nijhuis, J. \ Oosterhof, A. \ 2011
Drinkwaterbedrijven ervaren knelpunten bij de opslag van hydrologische gegevens. De meeste slaan deze gegevens op in Dawaco, maar dit systeem begint tegen zijn grenzen aan te lopen. Belangrijke oorzaken zijn een sterk groeiende gegevensstroom door ge ...
help
Verslag NHV discussiemiddag over het NHI, 22 januari 2009. Het NHI : zullen alle hydrologen instappen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Versteeg, R. \ Post, V. \ 2009
De hydrologie van Nederland wordt in het NHI met behulp van Modflow, SIMGRO/MetaSWAP en SOBEK CF in een landsdekkend model gebracht, op een ruimtelijk detailniveau van 250x250 m en een temporeel discretisatieniveau van 1 dag. Alleen het zuidelijk dee ...
help
Internationale Onderzoeksverkenning heeft geleid tot Bibliografische Databank \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Beenen, T. \ Vaes, G. \ Bouteligier, R. \ 2005
De Stichting RIONED, de TU Delft en de KU Leuven hebben de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een overzicht van recente onderzoeksresultaten. Dit heeft geleid tot een webapplicatie met een onderliggende databank
help
Schatten voor de natuur : achtergronden, inventaris en toepassingen van de Landelijke Vegetatie Databank [Boek]Bijbehorende website
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Haveman, R. \ Hennekens, S.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Huiskes, H.P.J. \ Weeda, E.J. \ 2006
De publicist Rolf Roos omschreef een aantal jaren geleden in een artikel in Natuur en Milieu de plantengemeenschap als een superthermometer, een fijnzinnig instrument waarmee nauwgezet de aanwezige terreincondities kunnen worden afgelezen. Voor het b ...
help
Actueel Hoogtebestand Nederland wordt veel gedetailleerder \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2007
De landstreken die in 2008 ‘op hoogte’ worden ingewonnen, komen uit rond de 10 punten per m2. Het AHN is daarmee voor veel toepassingen een stuk interessanter geworden, niet in de laatste plaats voor de primaire gebruikers: waterschappen en Rijkswate ...
help
SAMWAT maakt bestand van computermodellen waterbeheer \ Toegepaste wetenschap : T.N.O. magazine [Artikel]
Lambrechts, A.C.W. \ Neefjes, N.P.J.M. \ Potter, M.J. \ 1989
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.