Login

Hydrotheek

help
De ict-revolutie is nog maar net begonnen : thema ICT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ Hooimeijer, M. \ 2014
ICT rolt in snel tempo over de watersector heen. Wat is er gaande en welke ontwikkelingen staan ons nog te wachten? In deze editie van maandblad H2O alle aandacht voor dit onderwerp. Goed watermanagement is straks vooral ook goed datamanagement. Data ...
help
Telecommunicatie via riolen : robot legt glasvezelkabels in Amsterdams rioolstelsel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lankhorst, F. \ 2001
De Amsterdamse ondergrond raakt overvol met glasvezelkabels. De Dienst Waterbeheer en Riolering heeft een oplossing gevonden voor dit probleem door de kabels door het riool te trekken
help
Willen we dit? : datatransmissie via het riool \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Snaterse, K. \ 2013
De Europese Commissie vindt dat de ontwikkeling van het netwerk voor hoge snelheid breedband datatransmissie zich in Europa t.o.v. landen als Japan veel te traag ontwikkelt. Een snelle ontwikkeling biedt ontegenzeggelijk allerlei economische voordele ...
help
Contactloos uitlezen van data met bluetooth \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Belterman, C. \ 2014
I-Real maakt al jaren gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van draadloze communicatie en dataverzameling. Om (toekomstige) gebruikers uitgebreide mogelijkheden te bieden in hun keuze voor de juiste logger, gaat het bedrijf haar RealSen ...
help
Standaard voor naamgeving codering en symbolen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schyns, P. \ 2007
In november 2003 stelde het managementteam van Waterschap Veluwe de standaard voor codering en symbolen vast. De Standaard NCS (Naam Code Symbool) heeft als doel om de interne gegevensuitwisseling te verbeteren. Gegevensuitwisseling in de breedste zi ...
help
Gegevens delen via Linked Open Data : case study over het delen van grondwatergegevens bij de bouw van de A2 tunnel in Maastricht [Boek]
Verhelst, E. \ Houtkamp, J. \ Randen, Y. van \ 2012
In dit rapport is een case study beschreven waarin wordt gekeken naar het delen van gegevens bij de bouw van een groot infrastructuur project (Maastricht A2). De manier van gegevensdelen die is uitgewerkt wordt Linked Open Data genoemd. Bij Linked Op ...
help
Meet- en regeltechniek in het Nederlandse waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overloop, P.-J. van \ 2007
In een reeks van vijf artikelen wordt vanaf dit nummer tot en met de uitgave van 19 oktober 2007 ingegaan op de theoretische achtergrond van meet- en regeltechniek, toegepast op het operationele beheer van de Nederlandse waterlopen. Achtereenvolgens ...
help
Meet- en regeltechniek: 'Feedback control' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overloop, P.-J. van \ 2007
In een serie van vijf artikelen wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van meet- en regeltechniek, toegepast op het operationele beheer van de waterlopen in Nederland. Dit artikel (nummer 2 van 5) beschrijft de toepassing van feedback control, ...
help
Betrouwbare meetgegeven basis optimaal waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Heuseveldt, P. \ Luijendijk, J. \ Lont, C. \ 2014
Bij waterschappen is een toenemende behoefte aan gegevens over wateruitwisseling tussen lokale watersystemen. In het bijzonder kunnen debietgegevens goede diensten bewijzen voor het opzetten van een waterbalans teneinde actuele vraagstukken in het wa ...
help
Uniek 'Integraal Hoofdpostsysteem' Waterschap Hunze en Aa's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hammenga, A. \ Postma, H. \ Schaap, L.H.J. \ Wubs, J. \ 2009
Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft een geavanceerd Integraal Hoofdpostsysteem in gebruik genomen. Het unieke van dit systeem is dat er zowel kunstwerken voor Kwantiteit als voor kwaliteit in zijn opgenomen. Hierbij gaat het om oppervlaktewatergemalen ...
help
UF2010P05 theme 1 Sensing [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Erik Peters met 'GeoBeads : multi-parameter network for levee monitoring' met uitleg en praktijkervaringen van het innovatieve sensornetwerk GeoBeads, op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 20 ...
help
Samenwerking gemeenten en waterschap binnen generiek RTC-framework \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hart, K.J. de \ Heringen, K.-J. van \ Leskens, A. \ 2010
De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Purmerend en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken integraal samen binnen de afvalwaterketen en het oppervlaktewaterbeheer om de KRW-doelstellingen te halen. Zij gaan uit van één afvalwaterketen en é ...
help
Real Time Control in afvalwaterketen binnen bereik \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hart, K.J. de \ Heeringen, K.J. van \ Leskens, A. \ 2010
In een project in Noord-Holland werken gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan een generiek meet- en regelsysteem voor de afvalwaterketen en het oppervlaktewater. Eén raamwerk is geschikt voor meer dan duizend regelingen, zodat ni ...
help
Optimaal waterbeheer gepresenteerd op een gebruikersvriendelijke manier : Centrale Automatisering Waterbeheersing: een uniek systeem voor beheer oppervlaktewater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kolk, H. van der \ 2002
Ontwerp en mogelijkheden van het voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwikkelde nieuwe waterbeheersingssysteem. Het systeem maakt het mogelijk het hoofdwaterstelsel automatisch te beheersen; de waterbeheerders kunnen ook zelf gebiedsregeli ...
help
Meetcampagne in het afvalwatertransportsysteem naar de rwzi Eindhoven: keuzes tijdens de ontwerpfase \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Clemens, F.H.L.R. \ Weijers, S.R. \ Sikkes, M. \ 2007
In de rwzi van Eindhoven en het afvalwatertransportsysteem naar de zuivering toe wordt momenteel een uitgebreid meetnetwerk opgezet. Om inzicht te krijgen in mogelijkheden tot reductie van lozingen, wordt een optimalisatiestudie uitgevoerd door Water ...
help
Mobiel waterleidingbeheer bij Waterbedrijf Gelderland : elektronische informatie-uitwisseling tussen monteur en kantoor [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Uitleg over RAM Mobile Data, een openbaar netwerk voor draadloze datacomminicatie in Nederland, en de toepassing bij Waterbedrijf Gelderland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.