Login

Hydrotheek

help
Climate changes Dutch water management [Boek]
Schaik, H. van \ Netherlands Water Partnership \ Co-operative programme on water and climate \ 2007
This booklet starts out describing how our water management strategy has evolved over the centuries from increasingly defensive measures to an adaptive approach. The second part presents smart, areaspecific examples in planning and zoning of water, l ...
help
Aspects of safeguarding against flooding in the lower river reaches of the Netherlands \ Storm surges, river flow and combined effects : international workshop : a contribution to the UNESCO - IHP project H-2-2, 8 - 12 april, 1991, Hamburg, Federal Republic of Germany [Hoofdstuk uit boek]
Urk, A. van \ Helsloot, I. \ 1991
help
Een veilige Rijn - Maasmonding [thema anders omgaan met water] \ Aarde en mens [Artikel]
Löffler, M. \ Jong, L. de \ Demon, A. \ 2001
help
Voorbereiden op klimaatveranderingen : Deltaprogamma IJsselmeergebied : werken aan de delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2011
De gevolgen van klimaatverandering zullen ook in het IJsselmeergebied merkbaar worden. Hoe zorgen we ervoor dat het overtollige water uit de grote rivieren en het IJsselmeer in de toekomst naar de Waddenzee kan worden afgevoerd? En hoe houden we de g ...
help
Getij geeft vegetatie meer ruimte in het Rijn - Maasestuarium \ De levende natuur [Artikel]
Rijt, C. van de \ Coops, H. \ 1993
help
Tidally averaged models for dispersion in shallow water \ Water resources research [Artikel]
Heemink, A.W. \ 1993
help
Some notes on the ecology of aquatic oligochaetes in the Delta region of the Netherlands \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ 1981
help
Watersector klaar voor deltabeslissingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De watersector is klaar voor de deltabeslissingen van het (nieuwe) kabinet. Hoewel deze beslissingen over waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie, een zoetwaterstrategie, het peilbeheer in het IJsselmeergebied en de Rijn-Maasdelta pas in 2014 worden g ...
help
Tweede editie Aquaterra in het teken van 'balans' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2009
De tweede editie van het internationale forum Aquaterra, over deltagebieden en kustontwikkeling, stond in het teken van ‘balans’: balans tussen de mensen, de planeet en welvaart. Op 10, 11 en 12 februari 2009 kwamen (water)deskundigen uit de hele wer ...
help
Watervaste toekomst voor Amerika : Nederlandse klimatologen bepleiten vooruitzien [Boek]
Zijlmans, M. \ 2005
Een land dat niet bestand blijkt tegen orkaan Katrina, schiet weinig op met achteraf klagen en het water opdweilen. Amerikanen, steek de handen uit de mouwen, roepen Nederlandse klimatologen, en zorg dat de Verenigde Staten in de toekomst waterbesten ...
help
Window on the Netherlands : the Dutch coast : battlefield and zone of opportunity \ Tijdschrift voor economische en sociale geographie = Dutch journal of economic and social geography = ... : orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie [Artikel]
Nooij, F. de \ 1999
help
Land subsidence in coastal lowlands \ Sea-level rise and coastal subsidence : causes, consequences, and strategies [Hoofdstuk uit boek]
Jelgersma, S. \ 1996
Causes and ranges of coastal lowland subsidence are varied, but in general natural subsidence amounts to centimeters to a few meters per century, while human induced subsidence can amount to meters in a few decades
help
Startsein onderzoeksprogramma op Nationaal Congres \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Floor, K. \ 2005
Het klimaat verandert, zoveel is zeker. Om de gevolgen daarvan te beperken en Nederland klaar te stomen voor de toekomstige situatie, zijn maatregelen nodig die ingrijpen in het gebruik van de ruimte. Wat ons precies te wachten staat en welke maatreg ...
help
Ruimte en water in Nederland : opgaven voor een rode delta \ Ruimte en water : planningsopgaven voor een rode delta [Hoofdstuk uit boek]
Hidding, M.C. \ Vlist, M.J. van der \ 2003
Een eerste aanzet tot de vraagstelling "hoe om te gaan met het spanningsveld tussen de voortgaande intensivering van het ruimtegebruik in de Nederlandse delta enerzijds en de noodzaak om de toenemende dynamiek in het watersysteem als gevolg van klima ...
help
Rutte: nieuw Deltaplan uniek in de wereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
"Zoals wij in Nederland werken aan het nieuwe Deltaplan, dat nu en in de toekomst oplossingen biedt tegen hoog water en droogte, is een aanpak die uniek is in de wereld. Ook biedt ons nieuwe Deltaplan, het Deltaprogramma, mogelijkheden voor de Topsec ...
help
Friese dijken: een repeterende geschiedenis [thema Deltaprogramma] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Langenberg, J. \ Boeschoten, H. \ 2011
Ruim een halve eeuw na de stormvloedramp van 1953 versterken we nog steeds dijken. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma loopt. Vanuit de laatste veiligheidstoetsing dient een nieuwe serie versterkingen zich al weer aan. Houdt het nooit eens op? Friesla ...
help
Waterdebat: water beweegt je \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2011
Water beweegt je, dat bleek eens te meer op 13 september in Perscentrum Nieuwspoort in Den haag, Daar was niet alleen een hevige discussie te volgen bij het Waterdebat "Deltaprogramma : waardevolle bron of bodemloze put" maar er hing bovendien kunst ...
help
Mooiste en veiligste delta [Boek]
Rijkswaterstaat \ Deltares \ 2009
Informatiebrochure over de mogelijkheden en initiatieven om van de Nederlandse delta de mooiste en veiligste ter wereld te maken
help
Estuaria en zeeen, een werkgebied in beweging : numerieke modellen steeds belangrijker \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Lindijer, G. \ 1987
help
Results and analysis of the benthic submodel \ Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Hoofdstuk uit boek]
Ebenhoeh, W. \ 1988
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.