Login

Hydrotheek

help
Channel closures in rivers and estuaries : the development of this technique in The Netherlands \ Transactions fifteenth international congress on irrigation and drainage [Artikel]
Stamhuis, E. \ 1993
help
De betekenis van het deltaplan voor de beveiliging van Nederland tegen het water \ Driemaandelijks bericht Deltawerken [Artikel]
Haan, T. de \ 1988
help
Advies en onderzoek waterkeringen en overige waterbouwkunde binnen de RWS naar aanleiding van de afloop van de Deltawerken [Boek]
Mazure, P.C. \ 1983
Met het oog op het aflopen van de Deltawerken is onder meer als onderdeel van de Operatie Drieluik nagegaan in hoeverre de huidige waterbouwkundige kennis van de Deltadienst behouden moet blijven en zo ja, bij welke dienst
help
Deltawerken 2.0: een onvervulde belofte : Waterbouwdag \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Schrijnen, J. \ 2013
Na de ramp van 1953 heeft Nederland met een ongekende wilskracht en op grond van een breed draagvlak de Deltawerken ontwikkeld. We zijn daardoor, en door de eerdere Zuiderzee-afsluiting en inpolderingen, wereldberoemd. Door deze projecten heeft ons l ...
help
Faalkansanalyse Oosterscheldekering [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Want, G. van der \ 2012
Het was in 2011 precies 25 jaar geleden dat de Stormvloedkering Oosterschelde in gebruik genomen is. De Stormvloedkering beschermt sinds haar voltooiing in 1986 de achterliggende delen van Zeeland tegen overstroming. In het oorspronkelijke plan zou d ...
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Effecten van verontreinigingen [Boek]
Schmidt, C.A. \ 1998
help
Vijftig jaar Veerse Gatdam : 'niet spannend; wel boeiend' \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2011
Gillende scheepsfluiten; een gelach uit duizenden kelen; een 'waterstaatshow'. De Provinciale Zeeuwsche Courant kwam superlatieven tekort. Niet voor niets: 14 april 1961 was voor Zeeland een historisch moment. Precies om vijf minuten over vier die da ...
help
Het bos van de Maeslantkering \ Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing : [symposium 26 februari 1999] [Hoofdstuk uit boek]
Bol, R, \ Wekken, A. van der \ 1999
help
Trends in the Dutch dredging industry \ Proceedings of the Sino-Dutch seminar on water management [Hoofdstuk uit boek]
Angremond, K. d' \ 1999
help
Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta : een overzicht van de ontwikkeling van deze techniek [Boek]
Stamhuis, E. \ Pilon, J.J. \ Horn, M.L. ten \ 1997
Werkervaringen van de auteur, opgedaan tijdens zijn verblijf bij Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen, de Deltadienst. Bij het aanzwellend pleidooi voor een open Oosterschelde zocht en vond hij een andere werkkring in Wageningen, Landbouwhoges ...
help
Het kwel- en zoutbezwaar in de polders van St. Philipsland en de hierin te verwachten veranderingen na de afdamping van de zeearmen [Boek]
Weerd, B. van der \ 1968
help
History of water management and land reclamation of The Netherlands : impact of new technology on the water management of The Netherlands and the two major challenges and responses of the 20th century \ Transactions fifteenth international congress on irrigation and drainage [Artikel]
Volker, A. \ 1993
help
A storm surge barrier on the New Waterway, the Netherlands : without obstacle to shipping to and from the Rotterdam harbor \ 27th International congress on navigation [Hoofdstuk uit boek]
Huis in 't Veld, J.C. \ Bol, J.P. \ Hoogland, J.R. \ 1990
help
Naar een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Graeff, J.J. de \ 1988
help
En de zee werd meer... : evaluatie waterbeheer Volkerak - Zoommeer [Boek]
Rijkswaterstaat. Directie Zeeland \ 1992
help
New storm surge barrier, Rotterdam, the Netherlands \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Elshof, L. \ 1995
help
Estuarine management strategies and the predictability of ecosystem changes \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Vries, I. de \ Smaal, A.C. \ Nienhuis, P.H. \ 1996
help
Physical planning in the coastal region of Zeeland, The Netherlands \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Colijn, C.J. \ Binnendijk, A.C. \ 1998
help
Kustlijnverkorting en afsluittechniek \ Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie [Hoofdstuk uit boek]
Berkers, E. \ 1998
help
Veiligheid voorop bij investeringen in watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Het Deltaprogramma blijft overeind. Deltacommissaris Wim Kuijken hoeft zich geen zorgen te maken. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu herhaalde het enkele malen tijdens het eerste nationale Deltacongres op 4 november 2010 in Sche ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.