Login

Hydrotheek

help
Battman in één dag : Arnhem adopteert akoestiek voor rioolonderzoek \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
Tijdens herstelwerkzaamheden aan het Arnhemse moerriool ontdekten senior rioolbeheerder Erik Laurentzen en senior toezichthouder projecten Karel Jacobs dat er iets niet klopte. Nabijgelegen riolen, die op papier dichtgeschuimd zouden moeten zijn, ble ...
help
Ontwikkeling van Q-PCR methoden voor de kwantitatieve detectie van toxineproducerende cyanobacteriën : ontwerp en beperkte validatie Q-PCR methoden [Boek]
Wullings, B. \ Linde, D. van der \ Kardinaal, E. \ 2009
De standaard methode voor het kwantificeren van cyanobacteriën in water is met behulp van een microscopische telling. Deze methode is echter tijdrovend en enigszins subjectief. In een recentelijk uitgevoerde haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat k ...
help
Waarden beneden de detectiegrens : toegepaste statistiek in het waterbeheer (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duin, R.N.M. \ 2003
Analyses van een watermonster leveren niet altijd bruikbare getallen. Soms zijn de gehaltes in het water zo laag dat ze in het laboratorium niet nauwkeurig te meten zijn. De gehaltes liggen dan onder de detectiegrens. Niet vast te stellen is dan of d ...
help
Glasvezelkabel spoort foutieve aansluitingen op \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoes, O.A.C. \ Giesen, N. van de \ 2009
Foutieve rioolaansluitingen van huishoudelijk afvalwater op het hemelwaterstelsel zijn lastig te detecteren en een grote bron van vervuiling voor oppervlaktewater in stedelijk gebied. Met een glasvezelkabel is het mogelijk overal de temperatuur in he ...
help
Hoe doe je dat: opsporen van lekken in een drinkwaterleiding? : lekdetectie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2011
Wie aan de ene kant water in een leiding pompt denkt dat het er aan de andere kant ook weer uit komt, maar zo simpel is het niet altijd. Vitens heeft een project opgestart om lekken in leidingen op te sporen d.m.v. het meten van hoeveelheden en gelui ...
help
Foutaansluitingen opsporen met DTS: ook in verdronken stelsels \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Haan, C. de \ Vosse, M. \ Geelen, F. van \ Schilperoort, R. \ Langeveld, J. \ 2014
DTS (Distributed Temperature Sensing, ofwel temperatuur meten langs een meetkabel) werkt met een centraal opgestelde meetcomputer en één of meerdere meetkabels, die met de computer verbonden zijn. De kabels worden in het onderzochte rioolstelsel inge ...
help
New pesticides : an analytical survey [Boek]
Emke, E. \ 2007
At present, over 250 pesticides may be legally used in the Netherlands because their use has been authorized by the competent national authority, the College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB). Due to the strict drinking water standard of 0.1 mu-g/ ...
help
Het gebruik van alternatieve indicatororganismen voor de detectie van fecale verontreiniging in water [Boek]
Wielen, P.W.J.J. van der \ Voost, S. \ 2006
Mogelijke alternatieve indicatororganismen (om verontreiniging van water met fecaliën op te sporen) zijn enkele groepen obligaat anaërobe bacteriën die de fecale microbiële flora domineren en die door hun gevoeligheid voor zuurstof niet groeien in na ...
help
Harmonisatie van virusdiagnostiek in humane, voedsel- en omgevingsmonsters : inventarisatie van methoden toegepast door VWA en RIVM [Boek]
Rutjes, S. \ Lodder-Verschoor, F. \ Roda Husman, A.M. de \ 2009
Bronopsporing van voedsel- en wateroverdraagbare virusinfecties is mogelijk met de methoden, die gebruikt worden voor het aantonen van norovirus, hepatitis E virus en adenovirus in bron en patiënt, zodat maatregelen genomen kunnen worden om verdere z ...
help
An optimised and standardised test to determine the presence of the protozoa Cryptosporidium and Giardia in water \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Stanfield, G. \ Carrington, E. \ Albinet, F. \ 2000
help
Procedure voor virusdetectie in water ten behoeve van het Nederlandse Waterleidingbesluit 2001 [Boek]
Rutjes, S.A. \ Roda Husman, A.M. de \ 2004
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de detectiemethoden voor virussen in water in Nederland. De norm voor drinkwater is vastgesteld in het Nederlandse Waterleidingbesluit op een risico van minder dan een infectie per 10.000 personen per ja ...
help
Detectie en identificatie van vrijlevende protozoa in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valster, R. \ Wullings, B. \ Bakker, G. \ 2005
Legionella pneumophila vermeerdert zich in (leiding)waterinstallaties in vrijlevende protozoa, die grazen op biofilm en sediment. Verhinderen van de groei van dergelijke protozoa zal de groei van Legionella beperken. Over de aanwezigheid en het gedra ...
help
Environmental DNA - een nieuwe inventarisatiemethode \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Herder, J.E. \ Delft, J.J.C.W. van \ Dejean, T. \ 2012
Voor de bescherming van soorten en evaluatie van beheer- en herstelmaatregelen is kennis nodig over hun verspreiding. Die kennis is, zeker voor een aantal lastig waarneembare aquatische soorten, niet eenvoudig te verzamelen. De methode environmental ...
help
Locating illicit connections in storm water sewers using fiber-optic distributed temperature sensing \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hoes, O.A.C. \ Schilperoort, R.P.S. \ Luxemburg, W.M.J. \ Clemens, F.H.L.R. \ Giesen, N.C. van de \ 2009
A newly developed technique using distributed temperature sensing (DTS) has been developed to find illicit household sewage connections to storm water systems in the Netherlands. DTS allows for the accurate measurement of temperature along a fiber-op ...
help
KD10P03 - Tjalle de Haan - Terugmelding Digidijk [Video]
Haan, T. de \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 7e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2010 met als titel: 'Digidijk, en nu?', met een terugblik op het project Digidijk: een prijsvraag voor kleine bedrijven om via moderne technieken de innovatie van inspecties te bevorderen. Digidi ...
help
Watervegetaties ten zuidwesten van Weert : enige floristische en fysisch-chemische notities \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruinsma, J. \ Brekelmans, F. \ 2002
Waarnemingen bij de Zuid-Willemsvaart bij een plas die is ontstaan, nadat het terrein in 1996 is afgegraven
help
Opwerking van monsters sediment voor de bepaling van de aanwezigheid van dioxine-achtige stoffen met behulp van de dr-Calux assay [Boek]
Peters, R. \ Besselink, H. \ 2004
Dit werkvoorschrift beschrift de opwerkingsmethode voor monsters sediment bij toepassing van de DR-CALUX assay, waarmee de aanwezigheid van dioxinen in een monster bepaald kunnen worden.
help
Grenzen aan de detectie? : toegepaste statistiek in het waterbeheer (3) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Steenwijk, J. van \ 2003
Microverontreinigingen dragen hun naam omdat ze in lage concentraties in het milieu voorkomen maar niettemin door hun giftigheid relevant zijn. Door die lage concentraties wordt veel gevraagd van de chemisch analist. Ondanks de ontwikkeling van geava ...
help
Geluid helpt foute rioolaansluitingen te detecteren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Moons, J.M. \ 2011
Een detectiemethode voor foutieve aansluitingen op het riool maakt gebruik van de voortplanting van geluid, die afhankelijk is van de diameter van het riool en de geluidsfrequentie. Met deze methode meet men alle lozingstoestellen in en om een woning ...
help
VS beveiligen drinkwaternet vooral via snelle detectie van verontreinigingen : AWWA Water Security Congress in Oklahoma City \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tangena, B. \ Zantkuijl, N. \ Knepper, B. \ 2005
Meten, meten en nog eens meten. Dat is in de Verenigde Staten het devies om de beveiliging van het drinkwaternet te verbeteren. Omdat in het net preventieve maatregelen vrijwel onmogelijk zijn, is een snelle detectie van verontreinigingen (Contaminan ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.