Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Visplaatskeuze, foerageerwijze en voedselkeuze van aalscholvers (Phalacrocorax carbo) in het IJsselmeergebied in 1982 [Boek]
Voslamber, B. \ 1988
help
De bodemfauna van de Fries - Groningse Waddenkust [Boek]
Zwarts, L. \ 1988
Beschrijving van de aanwezigheid van bodemdieren in relatie tot de hoogteligging van het wad en de aard van het sediment. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het effect van de huidige landaanwinningsactiviteiten, betreffende het onbegroeide wa ...
help
Ontsnappen of begraven blijven : de effecten op bodemdieren van een verhoogde sedimentatie als gevolg van baggerwerkzaamheden [Boek]
Bijkerk, R. \ [1988]
help
Environmental contamination by heavy metals and fluoride in the Saeftinge salt marsh (The Netherlands) and its effect on sheep \ The veterinary quarterly : an international journal publishing papers on all aspects of veterinary science and the results of applied veterinary research : published for the Royal Netherlands Veterinary Association [Artikel]
Baars, A.J. \ Beek, H. van \ Spierenburg, T.J. \ 1988
help
Het habitat van Gammarrus pulex : literatuur, droogte, pH [Studentenverslag]
Pol, J. van der \ 1988
Dit verslag geeft de resultaten weer van een literatuur onderzoek aan het genus Gammarus in Nederland. Een ander deel van dit verslag is een beschrijving van experimenten ter bestudering van het gedrag van Gammarus pulex (gewone vlokreeft) bij het dr ...
help
De habitat van Gammarus puliex experimenteel onderzocht [Studentenverslag]
Mudde, K. \ 1988
In dit verslag zijn experimenten beschreven welke zijn uitgevoerd ter bestudering van de relatie tussen Gamiarus pulex en de milieuvariabele substraat. De minerale korrelgroottevoorkeur is onderzocht en de invloed van licht/donker en dichtheid op de ...
help
Het Friese leefgebied van de otter moet gezonder : de otter bliuwt in wrotter [Boek]
Haan, H. de \ Hosper, U.G. \ Werkgroep Otters Friesland \ 1988
help
The construction of the benthic submodel \ Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Hoofdstuk uit boek]
Admiraal, W. \ Arkel, M.A. van \ Baretta, J.W. \ 1988
help
Vistrappen en paaiplaatsen gevraagd \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Leuven, R.S.E.W. \ Nie, H.W. de \ Velde, G. van der \ 1988
Oorzaken van de achteruitgang van de visstand in de verschillende typen van Nederlandse binnenwateren en wat er gedaan moet worden voor behoud, herstel en ontwikkeling van een natuurlijke en gezonde visfauna
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.