Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Herstel en optimalisatie van vismigratie in Limburgse beken \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Buskens, R.F.M. \ Tolkamp, H.H. \ 1991
help
Voedselecologie van vissen in de Nederlandse Rijntakken [Boek]
Bergers, P.J.M. \ 1991
In het kader van het project 'Ecologisch Herstel Rijn' waaraan Rijkswaterstaat/RIZA, RIVM en RIVO deelnemen, is bij de Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen onderzoek verricht naar het dieet van vissen i ...
help
Herstel van riviertrekvissen in de Rijn een realiteit? Dl. 5. De Barbeel \ De levende natuur [Artikel]
Groot, S.J. de \ 1991
help
The Asiatic clam, Corbicula fluminea (Mueller, 1774), a new immigrant in the River Rhine [Boek]
Vaate, A. bij de \ 1991
help
Wordt de Aziatische mossel, Corbicula fluminea een probleem in Nederland? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jenner, H.A. \ Vaate, A. bij de \ 1991
help
Herstel van riviertrekvissen in de Rijn een realiteit? (4) De spiering (Osmerus eperlanus) \ De levende natuur [Artikel]
Groot, S.J. de \ 1991
help
Monitoring macroinvertebrates in the River Rhine : results of a study executed in the Dutch part in...\Publikaties en rapporten van het project 'Ecologisch herstel Rijn en Maas = Publications and reports of the project 'Ecological rehabilitation of the Rivers Rhine and Meuse' : report [Serie]
1991-
Monitoring macroinvertebrates in the River Rhine
help
(Her-)introductie : redding of face-lift van de natuur \ De levende natuur [Artikel]
Verkaar, D. \ Wirdum, G. \ 1991
help
Visintrek via het sluizencomplex IJmuiden : orienterend onderzoek naar de intrek van zeeforel (Salmo trutta L.) [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1991
help
Dobben en poelen in de ruilverkaveling "Odoorn" : inventarisatie van waterhoudende elementen met voorstellen voor behoud en herstel [Boek]
Hoeksma, S. \ 1991
help
Voor oplossing Scheldeprobleem zijn Nederlands-Belgisch samenwerkingsverdrag en integraal Schelde-actieprogramma nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1991
help
De invloed van biotische en abiotosche parameters op zware metalen in aquatische macro-evertebraten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmermans, K.R. \ Hattum, B. van \ 1991
help
(Her-)introductie van kreeftachtigen in het zoete water \ De levende natuur [Artikel]
Higler, L.W.G. \ 1991
help
Macrofauna en kuifeenden in de Amsterdamse waterleidingduinen : inventarisatie van het voedselaanbod voor kuifeenden als onderdeel van het onderzoek naar de achteruitgang van de kuifeendenpopulatie in de Amsterdamse waterleidingduinen [Boek]
Bokx, E.M. de \ 1991
Om na te gaan waarom de kuifeendenpopulatie in de duinen van GWA terugloopt, is er onderzoek gedaan naar het voedselaanbod voor jonge kuifeenden (pullen) en adulte kuifeenden. Pullen fourageren in de eerste levensdagen in ondiep water, waar ze van de ...
help
kwaliteit van Maas- en Rijnwater in de periode 1983 - 1989 : beoordeling met behulp van macro-evertebraten [Boek]
Frantzen, N. \ 1991
help
Geef de kamsalamander een goed leefmilieu : herstelplan dobben en poelen in zuidwest Drenthe [Boek]
Hoeksma, S. \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.