Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De blauwneus in twee beken in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Crombaghs, B.H.J.M. \ Felix, R.P.W.H. \ Gubbels, R.E.M.B. \ 1996
help
De verspreiding van het vetje in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Akkermans, R.W. \ 1996
help
Visfauna van de Zieversbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 1996
help
Verspreiding van de driedoornige en tiendoornige stekelbaars in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 1996
help
Aantonen van virussen in water : een vergelijking van de detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase methode met de plaque overlay methode [Boek]
Theunissen, J.J.H. \ Krebbers, A.H.W. \ Medema, G.J. \ 1996
help
Kwantificering doelvariabelen amoebe Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal [Boek]
Pieters, P.C. \ 1996-1997
help
Het idee : een betaalbare viskering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Diggelen, H. van \ 1996
help
Size-selective mortality in an exploited perch population and the reconstruction of potential growth \ Annales Botanici Fennici [Artikel]
Machiels, M.A.M. \ Wijsman, J. \ 1996
help
Response of stream invertebrates to a global-warming thermal regime: an ecosystem-level manipulation \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Artikel]
Hogg, I.D. \ Williams, D.D. \ 1996
We manipulated, in accord with global-warming predictions, the thermal regime of a permanent first—order stream near Toronto, Ontario, Canada. We examined the effects of a 2—3.5°C water—temperature increase on densities, biomass, species composition, ...
help
Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine ecosystem [Proefschrift]
Prins, T.C. \ 1996
help
Veldonderzoek naar planktongradienten in een kribvak en strang van de rivier de Waal [Boek]
Abbink Spaink, A.P. \ Ietswaart, T. \ 1996
The survey of the River Waal was carried out during part of the summer of 1995 to gain more insight into the plankton dynamics of aquatic systems adjacent to the mainstream of a river. A high sampling frequency (twice a week and occasionally three ti ...
help
Ontwikkelingen in de mycoflora onder invloed van begrazing op het Eiland van Rolvers [Boek]
Nauta, M.M. \ Jalink, L.M. \ 1996
help
Een verkennende studie naar het voorkomen van de moerassprinkhaan (Stethophyma grossum L.) in uiterwaarden [Boek]
Wingerden, W.K.R.E. van \ Kats, R.J.M. van \ Lammertsma, D.R. \ 1996
help
Aantalsontwikkeling van de bever in het Nationaal Park de Biesbosch in 1995 [Boek]
Dijkstra, V.A.A. \ 1996
help
Cryptosporidium en Giardia in Rijn en Maas en inventarisatie van potentiele bronnen in de Maas [Boek]
Medema, G.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ Hoogenboezem, W. \ 1996
help
Beloning van agrarische natuur in Waterland [Boek] - 1e dr.
Steege, Margreet ter \ Terwan, P. \ Buys, Jan \ Klaver, Kees \ 1996
Het beschikbare geld voor natuurbeheer door boeren in het veenweidegebied Waterland, ten noorden van Amsterdam, moet zinvol worden besteed. Dit rapport beschrijft zes varianten voor het belonen van weidevogelbescherming. Voorts komt het belonen van o ...
help
Inventarisatie van potentiele bronnen van Cryptosporidium, respectievelijk Giardia in het Maasstroomgebied [Boek]
Niederlaender, H.A.G. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.