Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Jaarrapportage muskus- en beverrattenbestrijding waterschap Scheldestromen 2015 [Jaarverslag]
2015
Deze rapportage omvat een evaluatie van de muskus- en beverratbestrijding in het jaar 2015. Hierbij zal worden ingegaan op de behaalde resultaten in 2015, waarbij tevens een beknopte analyse wordt gegeven van de vangstontwikkeling t.o.v. ingezette ve ...
help
"Daar is niets vriendelijks aan" : muskusrattenvangst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
Als de muskusratten dan toch dood moeten, dan liever met een klem dan in een kooi menen dierenwelzijnsorganisaties. Want in één klap dood is diervriendelijker dan de verdrinkingsdood in een vangkooi. Maar is dat zo? Forensisch onderzoek werpt nieuw l ...
help
Kampina & Oisterwijkse Vennen : ontwerpbeheerplan : april 2015 [Boek]
2015
Ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen. Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden waar erg zeldzame planten en dieren voorkomen. De gebieden behoren tot de Europese top en zijn daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit beheerplan gaat over ...
help
Natura 2000 : ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen : juni 2015 [Boek]
2015
In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Kampina & Oisterwijkse Vennen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. Het plan heeft drie delen: Deel A (hoofdstukken 2, 3, 4) bevat de uitgangspunten van het plan in de vorm van een gebied ...
help
Vismonitoringsonderzoek bij gemaal De Helsdeur [Studentenverslag]
Ouwerkerk, K. \ 2015
Het doel van het project ‘’Ruim Baan voor Vissen ” is het herstel van vismigratie tussen zoet en zoutwater. Binnen het project zijn ook vier deelonderzoeken opgenomen: Trekvisaanbod langs de Waddenzeekust, effectiviteit vispassages, migratie routes L ...
help
Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen [Boek]
Kuil, R. \ Janssen, H. \ Woudenberg, S. \ Vera, F. \ 2015
help
Schijtonderzoek: bij de beesten af? : Amerika: roep om oorsprong poep \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
De Jones Falls is een rivier in de Amerikaanse staat Maryland. In deze rivier worden bij de regenwaterafvoer regelmatig uitwerpselen gevonden. Maar gaat het hier om menselijke of dierlijke poep? Onderzoek op moleculair niveau is nodig om dat uit te z ...
help
Muskusratten vangst neemt sterk af in Nederland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2015
Er worden in Nederland steeds minder muskusratten gevangen. Deze daling is zo'n 10 jaar terug ingezet, al wordt soms ineens weer een stijging van de aantallen vangsten zichtbaar. In Oost-Vlaanderen worden nog veel minder muskusratten gevangen. Wel is ...
help
Landelijk jaarverslag 2014: muskus- en beverratten \ Jaarverslag ... / Nederlandse muskusrattenbestrijding [Jaarverslag]
2015
In 2014 zijn er in Nederland 94.329 muskusratten gevangen. Ten opzichte van 2013 is dit een daling van bijna 3%. Bij de bestrijdingsorganisatie Noordoost Nederland zijn ook in 2014 meer dan 50% van de vangsten in Nederland gerealiseerd. Bij drie best ...
help
Grote schade voor waterkwaliteit en -veiligheid : muizenplaag geen kattenpis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2015
De grootschalige muizenplaag in Noord-Nederland raakt boeren in hun portemonnee. Maar ook de waterschappen zijn niet blij. Of de boeren nu niets doen of de muizen actief bestrijden: zeker is dat de waterkwaliteit en de waterveiligheid er op achteruit ...
help
Het onzekere lot van de muskusrat : waterschappen testen alternatieve bestrijding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ Smit, R. \ 2015
Muskusrattenbestrijding: kan het ook diervriendelijker, met minder slachtoffers? De waterschappen zoeken naar antwoorden in een grootschalige veldproef. Kan de muskusrat de vlag uithangen?
help
Beverrat steeds grotere bedreiging voor dijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
De (kandidaat)bestuurders van Waterschap Velt en Vecht waren op 21 november 2014 uitgenodigd in een partytent bij een watergang in het Drentse dorp Geesbrug. Zij werden getracteerd op een broodje beverrat. Het was een verkiezingsstunt, daar in Drenth ...
help
Stapsgewijs naar visveilige gemalen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beers, M. \ Kroes, M. \ 2015
Steeds meer gemalen worden visveilig gemaakt door Nederlandse waterbeheerders. Een forse opgave, Nederland telt meer dan 4.000 gemalen. Hoewel niet alle gemalen op belangrijke vismigratieroutes liggen, is het ook daarbuiten belangrijk om te kijken na ...
help
Vogels versus vissen : visvriendelijk weidevogelbeheer is nog ver weg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2015
Terwijl Nederland volop vismigratie bevordert met de Vismigratierivier, het Kierbesluit, honderden gerealiseerde vispassages en visvriendelijke sluizen en gemalen, sluiten natuurorganisaties in weidevogelgebieden complete watersystemen af met dammetj ...
help
Voorkoming amfibieën in straatkolken Amersfoort: analyse en oplossingen [Boek]
Leeningen, R.A. van \ Creemers, R.C.M. \ 2015
Jaarlijks komen in Nederland enkele honderdduizenden tot meer dan een half miljoen amfibieën in straatkolken terecht. Eenmaal in de kolken komen ze door de gladde wanden daar niet meer uit. Ze komen uiteindelijk om door verhongering of verdrinking. I ...
help
STOWA Documentaire 2015 : muizenplaag in Fryslan [Video]
2015
Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangen ...
help
Living planet report : natuur in Nederland [Boek]
Oerlemans, N. \ Strien, W. van \ Herder, J. \ Gmelig Meyling, A. \ Hollander, H. \ Hoorn, B. van der \ Kalkman, V. \ Swaay, C. van \ Turnhout, C. van \ Turnhout, S. \ 2015
De argeloze krantenlezer zal in de afgelopen jaren soms door de bomen het bos niet meer hebben gezien: gaat het nu goed of slecht met de Nederlandse natuur? Mede dankzij duizenden actieve vrijwilligers die hun waarnemingen in het veld systematisch va ...
help
Muizenplagen 2014-2015 [Brochure]
2015
In 2014-2015 deed zich een uitzonderlijke grote muizenplaag voor in Nederland. Vooral op de veen- en kleigronden in de provincie Fryslân kwamen muizen in zeer grote aantallen voor. Zoveel, dat graslanden, waterkeringen en bermen op grote schaal kaal ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.