Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Gloort er hoop voor muskusratten? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Dekker, N. \ 2014
‘Fryslân koploper muskusratbestrijding’ kopte NieuweOogst.nu op 28 januari 2014. Het artikel legt een verband tussen een terugloop in het aantal gedode dieren en de effectiviteit van de bestrijding. Dit verband is nooit wetenschappelijk aangetoond. H ...
help
Bestrijding moet intensiever : steeds meer muskusratten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2003
De groei van de muskusrattenpopulatie heeft zich de afgelopen drie jaar niet laten indammen. In het jaarverslag over 2002 van de Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding staat dat sinds 1999 zowel het totaal aantal vangsten per jaar al ...
help
Onderzoek vangststrategieën muskusrattenbestrijding \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Gronouwe, J. \ 2002
help
Advies Beheer Oostvaardersplassen : externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen : kaders voor provinciaal beleid provincie Flevoland [Boek]
2018
In dit adviesrapport presenteert de Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen doelen, ambities en kaders voor het toekomstig beleid van de Provincie Flevoland voor het Oostvaardersplassengebied.
help
Jaarrapportage muskus- en beverrattenbestrijding waterschap Scheldestromen 2015 [Jaarverslag]
2015
Deze rapportage omvat een evaluatie van de muskus- en beverratbestrijding in het jaar 2015. Hierbij zal worden ingegaan op de behaalde resultaten in 2015, waarbij tevens een beknopte analyse wordt gegeven van de vangstontwikkeling t.o.v. ingezette ve ...
help
Muskusrattenbestrijding in de Krimpenerwaard \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Hofstede, H. \ 2002
help
Bestrijding muskusrat en beverrat : flora- en faunawet \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gronouwe, J. \ 2002
Op 1 april 2002 is de FF-wet in werking getreden. De juridische basis van de bestrijding wordt daarmee niet meer gevormd door de jachtwet, maar door de FF-wet. Het is voor iedereen die betrokken is bij de bestrijding van belang om te weten wat er in ...
help
"Daar is niets vriendelijks aan" : muskusrattenvangst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
Als de muskusratten dan toch dood moeten, dan liever met een klem dan in een kooi menen dierenwelzijnsorganisaties. Want in één klap dood is diervriendelijker dan de verdrinkingsdood in een vangkooi. Maar is dat zo? Forensisch onderzoek werpt nieuw l ...
help
Natuur in Nederland : beheren, behouden of beheersen? [Boek]
Donk, Ellen \ Olff, Han \ Reumer, Jelle \ Buiter, Rob \ 2018
help
Wie of wat vangt de beverrat? \ Dierplagen informatie : wetenswaardigheden en actualiteiten [Artikel]
Lier, W. van \ Kalverboer, K. \ Voeten, M. \ Schoelitsz, B. \ 2019
Bewegingen vragen de aandacht van je ogen. Terwijl je ernaar kijkt, worden signalen naar je hersenen gestuurd die beoordelen wat je ziet. Na deze beoordeling volgt een reactie, je gaat over tot actie of je blijft passief. Deze kettingreactie van bewe ...
help
De Nederlandse kieuwpootkreeften en watervlooien : Branchiopoda-Crustacea [Boek]
Leentvaar, P. \ 1978
help
Quick-scan kennisbank voor macroinvertebraten : studie naar behoefte, gebruikerswensen, content, beleidskaders, functionaliteit en technische (on)mogelijkheden [Boek]
Dijkers, C. \ 2002
Overzicht van de resultaten van de Quick-Scan naar de behoefte en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een centrale kennisbank voor macroinvertebraten voor Nederland. Deze groep van taxa wordt binnen Nederland (maar ook daarbuiten) veelvuldig ge ...
help
Jaarverslag 2008 : muskus- en beverrattenbestrijding in de provincie Limburg \ Jaarverslag ... : muskus- en beverrattenbestrijding in de provincie Limburg / Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas [Jaarverslag]
2009
De bestrijding van muskus- en beverratten door de Limburgse Waterschappen is in 2008 succesvol verlopen. Dit blijkt uit het in april gereed gekomen jaarverslag. Bij muskusratten is Limburg een kleine speler maar niet bij beverratten. Daar spelen Wate ...
help
Bestrijding muskusrat en beverrat in Drenthe en Overijssel \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Gerkes, J. \ 2003
Een goed waterbeheer gericht op veiligheid is niet mogelijk zonder dat de bestrijding van de muskusrat en de beverrat daar een vanzelfsprekend onderdeel van zijn. Per 1 september 2002 is de bestrijding van de muskusratten door de provincies Drenthe e ...
help
De Nederlandse bloedzuigers Hirudinea [Boek] - 2e uitg.
Dresscher, T.G.N. \ Higler, L.W.G. \ 1982
Na de uitgave in 1960 van de „Wetenschappelijke Mededelingen no. 39: „De Nederlandse Bloedzuigers" zijn vele nieuwe biologische bijzonderheden over deze diergroep bekend geworden. In verband hiermede is de tekst van deze tweede druk belangrijk gewijz ...
help
Fish Markt 2016 : Europese aandacht voor stroomafwaartse vismigratie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2016
Het leven van migrerende vissen is in de afgelopen jaren een stukje gemakkelijker geworden. Obstakels zoals dammen en stuwen die hun weg stroomopwaarts belemmerden zijn passeerbaar gemaakt en soms zelfs helemaal opgeruimd. De weg de andere kant op, r ...
help
Kampina & Oisterwijkse Vennen : ontwerpbeheerplan : april 2015 [Boek]
2015
Ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen. Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden waar erg zeldzame planten en dieren voorkomen. De gebieden behoren tot de Europese top en zijn daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit beheerplan gaat over ...
help
Otters eisen veilige visfuiken : roep om beschermingsmaatregelen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bekker, H. \ Jongh, A. de \ 2018
In de pers duiken regelmatig berichten op over verdronken otters in visfuiken. Hoe groot is dit probleem en wat moet er gebeuren? Het raadplegen van bronnen en navraag doen bij betrokken organisaties leverden onvoldoende heldere antwoorden op. Is er ...
help
Visvriendelijk varen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kalliski, E. \ Manshanden, G. \ 2018
Dat waterkrachtcentrales en gemalen een desastreus effect op vissen kunnen hebben is onomstotelijk aangetoond. Minder bekend is het effect van scheepsschroeven op vissen. Het wordt echter steeds duidelijker dat scheepsschroeven schade aan vissen kunn ...
help
Waterrecht en -organisatie [Boek]
Mostert, E. \ 2016
Dit boek beoogt een inleiding in het waterrecht te zijn voor niet-juristen. Drie vragen staan in dit boek centraal: a. Hoe zit het huidige waterrecht in elkaar? b. Hoe komt het waterrecht tot stand? c. Wat is het belang van het waterrecht voor de pra ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.