Login

Hydrotheek

help
Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
help
Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland : de mogelijkheden onderzocht [Boek]
Bos, D. \ Gronouwe, J. \ 2018
In de onderhavige studie worden de mogelijkheden bestudeerd om de muskusrat volledig uit Nederland te verwijderen. Volledig verwijderen staat voor een strategie waarbij het aantal muskusratten in het binnenland van Nederland tot nul wordt teruggebrac ...
help
Muskusrattenbestrijding in Nederland: een quick scan naar nut, noodzaak en alternatieven [Boek]
Lammertsma, D.R. \ Niewold, F.J.J. \ 2005
Dit rapport gaat over nut en noodzaak van de muskusrattenbestrijding in Nederland en over mogelijke alternatieven, waaronder maatregelen ter voorkoming van schade door gegraaf en vraat. Op basis van literatuur, informatie van de bestrijdingsorganisat ...
help
Bestrijding schadelijke dieren langs de waterkant \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Barends, F. \ Langelaan, C.J.G. \ 2000
Ontwikkelingen in beleid en organisatie van de bestrijding van muskusrat en beverrat: Europese regelgeving m.b.t. vangmiddelen, gevolgen van veranderend waterbeheer, onderzoek, landelijke coordinatie, decentralisatietendens van rijk naar provincie na ...
help
De otter : ambassadeur van het zoete water \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vries, P.J.R. de \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.