Login

Hydrotheek

help
Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
help
Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland : de mogelijkheden onderzocht [Boek]
Bos, D. \ Gronouwe, J. \ 2018
In de onderhavige studie worden de mogelijkheden bestudeerd om de muskusrat volledig uit Nederland te verwijderen. Volledig verwijderen staat voor een strategie waarbij het aantal muskusratten in het binnenland van Nederland tot nul wordt teruggebrac ...
help
Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen (78) [Boek]
Kuil, Rogier \ Janssen, Harm \ Woudenberg, Saskia \ Vera, Frans \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
help
Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing [Boek]
Wymenga, E. \ Latour, J. \ Beemster, N. \ Bos, D. \ Bosma, N. \ Haverkamp, J. \ Hendriks, R. \ Roerink, G.J. \ Kasper, G.J. \ Roelsma, J. \ Scholten, S. \ Wiersma, P. \ Zee, E. van der \ 2016
2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang ble ...
help
Muskusratten zonder bestrijding? : ontwerp van een onderzoek aan de gevolgen van tijdelijk niet bestrijden [Boek]
Bos, D. \ Tuenter, T. \ 2007
De Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding heeft een vooronderzoek laten uitvoeren naar de mogelijk effecten in het veld van het tijdelijk niet vangen van muskusratten. Men komt uit op een onderzoek van vier jaar, met een proefgebied ...
help
Muizenplagen 2014-2015 [Brochure]
2015
In 2014-2015 deed zich een uitzonderlijke grote muizenplaag voor in Nederland. Vooral op de veen- en kleigronden in de provincie Fryslân kwamen muizen in zeer grote aantallen voor. Zoveel, dat graslanden, waterkeringen en bermen op grote schaal kaal ...
help
Voedsel voor lepelaars [Boek]
Altenburg & Wymenga, Ecologisch Onderzoek \ [1997]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.