Login

Hydrotheek

help
Second and third degree equations for the determination of the spacing between parallel drainage channels [Boek]
Ernst, L.F. \ 1976
help
Achtergronden vlugschrift aanleg en onderhoud van drainage \ De buffer [Artikel]
Reuling, T.H.M. \ 1988
help
Waterplassen voortaan iets van het verleden : lichtgewicht infiltratieblok reguleert waterafvoer en -afgifte \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2014
Als de zomer van 2014 de opmaat moet zijn voor wat we in de toekomst mogen verwachten qua klimaat, dan kunnen veel beheerders van sportparken en (openbaar) groen hun borst nat gaan maken. Letterlijk. Want een bijzonder droge maand juni werd opgevolgd ...
help
Doorlatendheidstest onder de loep : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Schuurman, I. \ Dikkenberg, B. van \ 2015
De doorlatendheid van de bodem is één van de bepalende factoren voor het dimensioneren en het functioneren van infiltratie- en drainagesystemen. Wareco Ingenieurs heeft de Leidraadmodule 'Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage' in opdr ...
help
Subsurface drainage practices : guidelines for the implementation, operation and maintenance of subsurface pipe drainage systems [Boek]
Nijland, H.J. \ Croon, F.W. \ Ritzema, H.P. \ 2005
help
Peilgestuurde drainage houdt water op peil \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Broek, W. van den \ 2010
In een natte of droge periode toch met goede omstandigheden het land op om te zaaien of te oogsten. Met een samengestelde peilgestuurde drainage is het mogelijk om water weg te laten stromen of juist vast te houden. De drainage wordt zo beter benut o ...
help
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Lenssinck, F. \ Hoving, I. \ Akker, J. van den \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2014
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik ...
help
Infiltratie neerslag kan ook in lagere gebieden : aanleg infiltratie/drainagesysteem in Delftse woonwijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Gerritsen, M. \ 2001
Infiltratie van neerslag in de bodem is ook in gebieden met hogere grondwaterstanden mogelijk. De aanleg van een gecombineerd infiltratie/drainagesysteem in een Delftse woonwijk toont dit aan
help
Selecting the drainage method for agricultural land \ Irrigation and drainage systems : an international journal [Artikel]
Bos, M.G. \ 2001
help
Waterpeil exact op gewenste hoogte : de mogelijkheden van samengestelde peilgestuurde drainage \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Loman, F. \ 2010
Water snel afvoeren bij extreme regenval, maar ook vasthouden bij droogte. Dat is het principe van samengestelde peilgestuurde drainage. Onderzoeker Lodewijk Stuyt van Alterra en Ad van Iersel, die het systeem in Nederland introduceerde, noemen het d ...
help
Hogere grondwaterstanden, hoge verwachtingen : samengestelde, peilgestuurde drainage \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Boeren, overheden, waterschappen, maar ook natuurorganisaties kijken reikhalzend uit naar de eerste resultaten van de mede door STOWA gefaciliteerde proeven met peilgestuurde drainage. Want met dit systeem kunnen hogere grondwaterpeilen worden gehand ...
help
Stormwater characteristics and new testing methods for certain sustainable urban drainage systems in The Netherlands [Proefschrift]
Boogaard, F.C. \ 2015
In dit promotieonderzoek worden de eigenschappen van deeltjes in regenwater beschouwd en manieren om regenwater te zuiveren met bezinking, filtratie en adsorptie. Regenwatervoorzieningen zijn onderworpen aan full scale testen, zoals bij wadi's en doo ...
help
Enthousiasme over samengestelde peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ 2010
De bezoekers van het veldsymposium over samengestelde peilgestuurde drainage op 25 mei 2010 in Veldhoven hebben enthousiast gereageerd op de ervaringen die daar aan de orde kwamen. Door gebruik te maken van deze nieuwe manier van drainage hebben onde ...
help
Impacts of climate change on rainfall extremes and urban drainage systems : a review \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Arnbjerg-Nielsen, K. \ Willems, P. \ Olsson, J. \ Beecham, S. \ Pathirana, A. \ Bülow Gregersen, I. \ Madsen, H. \ Nguyen, V-T.V. \ 2013
A review is made of current methods for assessing future changes in urban rainfall extremes and their effects on urban drainage systems, due to anthropogenic-induced climate change. The review concludes that in spite of significant advances there are ...
help
Variatie in biodiversiteit in sloten binnen één polder : thema Platform \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heukelum, M. van \ Peeters, E. \ 2012
Met meer dan 300.000 kilometer aan poldersloten en weteringen vormen de Nederlandse polders een uitgebreid potentieel leefgebied voor onder andere water- en oeverplanten, vissen, amfibieën en insecten. Toch ziet men poldersloten nog vaak slechts als ...
help
Wateroverlast Flevoziekenhuis in Almere : probleemanalyse en maatwerkoplossing in de Flevopolder \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dolman, N. \ Lemmers, A. \ Feringa, K. \ 2013
Bij de uitbreiding van het Flevoziekenhuis in Almere kreeg het hospitaal met wateroverlast te maken. De nieuwbouw bevatte kruipruimtes zonder de juiste ontwateringsmaatregelen en aangezien het ziekenhuis in een polder met een van nature natte en slec ...
help
Waterpeil exact op gewenste hoogte : de mogelijkheden van samengestelde peilgestuurde drainage \ Akkermagazine [Artikel]
Loman, F. \ 2010
Water snel afvoeren bij extreme regenval, maar ook vasthouden bij droogte. Dat is het principe van samengestelde peilgestuurde drainage. Onderzoeker Lodewijk Stuyt van Alterra en Ad van lersel, die het systeem in Nederland introduceerde, noemen het d ...
help
Handleiding voor het gebruik van het programmapakket DIGROSEP voor het begroten van waterbeheersingsplannen [Boek]
Andre, D. \ Bouwknegt, J. \ Gelok, A.J. \ 1991
Handleiding Landinrichtingsdienst
help
Seminar In het veen 2015 [Video]
STOWAvideo \ 2015
De veengebieden in Nederland kampen allemaal met bodemdaling. Met het oog op klimaatverandering moet er nu echt iets gebeuren. Maar wat? Op 24 juni 2015 kwamen bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties in Boskoop bijeen voor de Colle ...
help
Innovatieve drainagesystemen : iedereen wint \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Peerboom, J. \ Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2014
Drainage was eerst de oplossing voor tal van wateroverlastproblemen, vervolgens een bedreiging voor verdroogde natuurgebieden. Anno nu zijn we met allerlei vormen van innovatieve drainage in staat om wateroverlast te beperken, de natuur te ontzien en ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.