Login

Hydrotheek

help
Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen [Boek] - 12. Aufl
Friedrich, H. \ Mertsch, V. \ Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen \ 2006
Die Broschüre aktuellen und umfassenden Überblick über den Stand der kommunalen und industriellen / gewerblichen Abwasserbeseitigung im Land Nordrhein-Westfalen
help
Kleinkläranlagen : Anlagen ohne Abwasserbelüftung : Anwendung, Bemessung und Ausführung [Standaard]
[1984]
Diese Norm gilt für Kleinkläranlagen ohne Abwasserbelüftung zur Behandlung und Einleitung das im Trennverfahren erfassten häuslichen Schmutzwassers aus einzelnen oder mehereren Gebäuden mit einem Schmutswasserzufluss bis 8 m3/d.
help
Zorgen over waterkwaliteit in de bovenloop van de Rijn : jaarvergadering van de AWBR \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
Sinds de bestrijding van de verontreiniging van de Rijn haar vruchten begon af te werpen, werd de aanpak een voorbeeld voor Europa en voor de stroomgebieden op andere continenten. 'Riverbasinmanagement' werd een begrip dat als één van de fundamenten ...
help
Toenemende belangstelling voor conditionering in Duitsland : IWW/DVGW/KIWA-seminar over ontharding en ontzuring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, H. \ Eekhout, J.M.J.M. van \ Nederlof, M.M. \ 1994
help
Milieu- en waterrecht in West-Duitsland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Soest, J.J. van \ 1990
help
De sanering van het oppervlaktewater in West-Duitsland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Soest, J.J. van \ 1988
help
Die Beschaffenheit des Rheins in den Jahren 1996 bis 1998 \ Rheinbericht / Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet IAWR [Artikel]
2000
help
De Rijn: ecologisch herstel, KRW en natuurontwikkeling [Boek]
Klink, A. \ 2009
Uiterwaarden worden verlaagd en nevengeulen en hoogwatergeulen worden aangelegd. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor inheemse soorten om zich hier weer te vestigen. De inheemse soorten die momenteel in Duitsland leven, zijn op te sporen door een c ...
help
Of wat het buitenland moet doen om wateroverlast in Nederland te voorkomen : katern spankrachtstudie \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2002
Bureau Stroming is een pleibezorger van natuurontwikkeling in uiterwaarden en het gebruik van (natuurlijke) landschapsvormende processen daarin, zoals opslibbing, erosie en begrazing. Visie op de posite van het buitenland bij Nederlands wateroverlast
help
Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft Nordrhein-Westfalen - Bd. 1: Membrantechnik für die Abwasserreinigung [Boek]
Pinnekamp, J. \ Friedrich, H. \ 2003
Deze publicatie introduceert de membraantechnologie evenals haar toepassing in de behandeling van het gemeentelijk en industrieel afvalwater in Duitsland volgens de staat van de technologie en de wetenschap. De voorbeelden van industriële en gemeente ...
help
Amfibieën en reptielen in het Ketelwald \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Krekels, R.F.M. \ Thissen, J.B.M. \ Valk, J.L. de \ 2006
Behalve veel bos omvat het gebied van het Ketelwald ook de nodige kleine watertjes en wat heide. Daardoor is het gebied soortenrijk aan amfibieën en reptielen. Dit artikel geeft de verspreiding van de fauna, die voornamelijk worden waargenomen in vel ...
help
De waterstaatszorg in Noord-Rijn Westfalen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijk, D. van \ 1986
help
Kunnen onderzoekskosten aan een waterverontreiniger in rekening gebracht worden? : een interessant Duits vonnis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Soest, J.J. van \ 1985
Eind 1983 werd ontdekt, dat een fabriek bichloorbutylether loosde op de Rijn. De gemeente Bonn, als drinkwaterbereider, vorderde vergoeding van de onderzoekskosten
help
Duitsland-Nederland: een goed team in putmanagement \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Balemans, M. \ Prevoo, R. \ Driel, F. van \ Raat, K. \ Beek, K. van \ 2012
De 10e editie van de Berlin Brandenburger Brunnentage (van Andreas Wicklein van Pigadi Brunnenservice) vond 7 en 8 mei 2012 plaats in Potsdam. De Brunnentage zijn bij uitstek een podium waar Duitse makers en gebruikers van putten en de onderzoekswere ...
help
Cross border co-operation and the Dutch-German working group on high water \ Many rivers to cross : cross-border co-operation in river management [Hoofdstuk uit boek]
Verwijmeren, J. \ 2007
This chapter is about the border between the most downstream countries in the Rhine river basin: Germany and the Netherlands. In total the border areas covers about 2.200 km2 and is home to about one million people. Since the mid-1990s the ICPR has c ...
help
Werkbezoek Hamburg 20 t/m 22 mei 2015 [Boek]
2015
Hamburg staat bekend om zijn aanpak van floodproof bouwen, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Door de ligging aan de Elbe en de open verbinding met de Noordzee heeft Hamburg regelmatig te maken met overstromingen in delen van de stad. Om schade door o ...
help
Waterbeheerplan 2010-2015 Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
2010
Het waterbeheerplan is opgebouwd uit drie delen: een algemeen deel, een themadeel en een uitvoeringsdeel. Er ligt o.a. een gezamenlijk belang bij een goede waterkwaliteit in de 12 grensoverschrijdende beken. Waarbij een samenwerking met Duitse partne ...
help
Informatiestroom : watersamenwerking Nederland-Duitsland \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Buddenberg, A. \ 2014
Ondanks de sterk verschillende structuren is er een samenwerkingverband tussen Nederlandse en Duitse leveranciers ontstaan op het gebied van watervoorziening. De samenwerking is opgezet in het kader van het INTERREG IV A-project. Onlangs vond in het ...
help
Legitimate adaptive flood risk governance beyond the dikes : the cases of Hamburg, Helsinki and Rotterdam \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Mees, H.L.P. \ Driessen, P.P.J. \ Runhaar, H.A.C. \ 2014
The paper offers an analysis of public and private responsibilities in adaptive flood risk governance arrangements, as well as of the legitimacy of the arrangements in the light of the public–private divide. A comparative case study is presented for ...
help
Phosphorrecycling : ökologische und wirtschaftliche Bewertung verschiedener Verfahren und Entwicklung eines strategischen Verwertungskonzepts für Deutschland (PhoBe) [Boek]
Pinnekamp, J. \ 2011
Aufgrund der weltweit, vor allem aber in Südostasien, steigenden Nachfrage ist außerdem davon auszugehen, dass sich der Wettbewerb auf den Märkten für Rohphosphat und Phosphorsäure in Zukunft verschärfen wird. Vor diesem Hintergrund bieten sich die S ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.