Login

Hydrotheek

help
STOWA Watermozaïek kijkt verder! [Video]
2012
Videopresentatie over het kennisprogramma Watermozaïek van STOWA. In het kennisprogramma Watermozaïek onderzoekt de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) daarom de haalbaarheid, betaalbaarheid en de effectiviteit van diverse bestaande, ma ...
help
Ecologisch onderzoek in het proefgebied "De Waterlanden" Dl. D, Waterkwaliteitsaspecten en het model Alga / [Boek]
Vermij, S.G. \ 1994
help
De elzenvlieg, een mooie 'Gothic fly' : aan de waterkant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2009
De elzenvlieg is zwart en staat te boek als een slome vlieger. De volwassen dieren leven slechts enkele dagen en belanden doorgaans in de bek van een vis. In het voorjaar zijn ze langs vrijwel alle begroeide oevers van sloten en beken waar te nemen. ...
help
Driejarig onderzoek naar de uitsluipperiode van de Beekrombout langs de Roer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schaik, V.A. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2009
Langs de Roer komt een zeer grote populatie van de Beekrombout voor. Om inzicht te verkrijgen in de duur van de uitsluipperiode, de geslachtsverhoudingen gedurende deze periode en de ontwikkeling van de populatiegrootte, is het uitsluipen van deze li ...
help
Vuurlibel (Crocothemis erythraea (Brullé)) in Limburg \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Hermans, J.T. \ Gubbels, R.E.M.B. \ 1997
De Vuurlibel (Crocothemis erythraea) staat bekend als een Indo-ethiopische soort. Als immigrant of invasie-gast díingt ze via de grotere rivierdalen (Rhóne, Rijn of Maas) of via de kust noordwaarts. Vanaf 1990 neemt het aantal waarnemingen en locatie ...
help
Glassnijder (Brachytron pratense) en Smaragdlibel (Cordulia aenea) als waterkwaliteitsindicatoren. \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Haterd, R.J.W. van de \ 2004
Vaak wordt gesteld dat libellen goede idicatoren zijn voor de waterkwliteit, maar het combineren van het vóórkomen van libellensoorten en waterkwaliteitsgegevens gebeurt weinig. In dit artikel wordt een realatiegelegd tussen de aanwezigheid van smara ...
help
Wat er is als er water is [Boek]
Heuts, P. \ Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen \ Werkgroep Ecologisch Waterbeheer \ 2007
De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer bestaat veertig jaar. Dat is een feestelijke gebeurtenis die o.a. gevierd wordt met dit jubileumboek, gemaakt door echte ecologen. Al noemen sommigen zich niet zo. Als kleine jongens en meisjes volgden ze vaak al m ...
help
Progress report 2003-2005 / Netherlands Institute of Ecology (NIOO - KNAG) \ Progress report... / Netherlands Institute of Ecology [Artikel]
Gons, H. \ 2006
help
Een ecologisch perspectief voor het IJsselmeergebied [Boek]
Remmelzwaal, A.J. \ 2007
Geschetst zijn de hoofdlijnen voor de natuur van het IJsselmeergebied. Uitgaande van de huidige situatie is gekeken hoe de sterke kanten kunnen worden behouden en de zwakke kanten kunnen worden versterkt. Om de zwakke kanten te versterken en bedreigi ...
help
Van begrip naar voorspelling? : over de relatie tussen fundamentele en toegepaste ecologie [Rede]
Mooij, W.M. \ 2012
Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar Aquatische Voedselweb Ecologie
help
Basisboek visstandbeheer [Boek]
Zoetemeyer, B. \ Lucas, B. \ 2007
Het basisboek visstandbeheer is bedoeld om personen, die zich met visstandbeheer willen gaan bezighouden, voldoende basiskennis voor hun toekomstige werkzaamheden te bieden. Die basiskennis heeft vooral betrekking op de ecologie van onze zoetwatervis ...
help
Paleo-ecologie en KRW-referentie voor laagveenplassen : een pilotstudie in de Loenderveensche Plas [Boek]
Klink, A. \ 2007
Voor het vaststellen van de referentietoestand van sterk veranderde en kunstmatige wateren, staan slechts een beperkt aantal middelen ter beschikking. Een beproefde methode is historisch onderzoek. Helaas blijkt vaak dat oude gegevens niet systematis ...
help
Essentieel voor verbetering waterkwaliteit : ecologische watersysteemanalyse \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Veld, D. ter \ 2015
Waterbeheerders werken continu aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Om hen hierin te ondersteunen ontwikkelt STOWA een nieuwe methodiek voor het uitvoeren van een (ecologische) watersysteemanalyse. Deze methodiek, met negen sleutelfactoren, leid ...
help
Een eerste verkenning van een historisch streefbeeld voor de Overijsselse Vecht \ H2O online [Artikel]
Klink, A.G. \ Duursema, G. \ 2013
Voor 1900 was de Overijsselse Vecht een meanderende rivier. Over het planten- en dierenleven in de toenmalige rivier is weinig bekend. Na 1900 is hij rechtgetrokken, beschoeid en gestuwd, en het stroomgebied is grotendeels in cultuur gebracht. Om tot ...
help
De Groene glazenmaker (Aeshna viridis) in de provincie Utrecht \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Jong, T.H. de \ 1999
Er zijn meerdere waarnemingen van de Groene glazenmaker bekend voor Utrecht in 1997. Gezien de talrijke aanwezigheid van Krabbescheer in het gebied, wordt verwacht dat de Groene glazenmaker op nog meer plaatsen zou voorkomen. In 1998 werd een onderzo ...
help
Krabbenscheer en Groene glazenmakers (Aeshna viridis) in de Peizermaden \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Gerard, J. \ 2006
Dit artikel beschrijft de relatie tussen krabbenscheer en de bedreigde libel de Groene glazenwasser in het laagveengebied ten zuidwesten van de stad Groningen. Dichtheden van krabbenscheer en Groene glazenwasser (larven vliesjes) zijn bepaald en verg ...
help
Making eco logic and models work : an integrative approach to lake ecosystem modelling [Proefschrift]
Kuiper, Jan Jurjen \ 2016
Vier verschillende aspecten van het modelleren met PCLake staan centraal in dit onderzoek: het ontsluiten van het model, het verbeteren van het model, het uitbouwen van ecologische theorie, en het uitwerken van een nieuwe toepassing in het waterkwali ...
help
The ecology of ditches : a modeling perspective [Proefschrift]
Gerven, Luuk P.A. van \ 2016
help
Watermozaïek brengt wetenschappers en waterschappers bij elkaar \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
In 2009 en 2010 organiseert STOWA, samen met de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer en het Nederlands Platform voor Waterschapsecologen, speciale instituuts- en themadagen. Dit gebeurt in het kader van het STOWA-programma Watermozaïek. De dagen bieden w ...
help
Toekomst voor de bever in Limburg : eindrapport monitoring 2002-2005 en evaluatie [Boek]
Dijkstra, V.A.A. \ Kurstjens, G. \ 2006
De terugkeer van de bever is vooral gestimuleerd vanwege de ecologische sleutelrol die deze soort vervult langs de oevers van beken, rivieren en meren. Naast aandacht voor biotoopontwikkeling en bescherming van bevers zijn er in drie jaar op 10 locat ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.