Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Een zwakke schakel in het natuurbeleid : het realiseren van ecologische verbindingszones \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Glasbergen, P. \ Water, E. van de \ Wassen, M.J. \ 2001
help
Ecologische verbindingszones waterschap en waterleidingmaatschappij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
Nieuwe verbindingszone Strijper Aa groot succes \ Nature Today [Artikel]
Bosman, W. \ Scheepens, M. \ Struijk, R. \ 2014
Dankzij Waterschap De Dommel is in 2009 een bijzondere ecologische verbindingszone gerealiseerd langs de Strijper Aa met spectaculair resultaat voor amfibieën. Zo blijkt uit de resultaten van 5 jaar monitoring.
help
Een proces dat mensen bindt : samen de ecologische verbindingszone onderhouden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Ecologische verbindingszones moeten op gezette tijden worden onderhouden. Waterschap Aa en Maas doet dit bij wijze van proef samen met aangelanden van de prachtige natuurlint, de Hertogswetering in Noordoost Brabant. Een veelbelovend project. Onderho ...
help
Ecotopen \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Artikel]
Jesse, P. \ 2005
Aan de hand van ecotoopinformatie is een beeld geschetst van de huidige toestand van het Nederlandse rivierengebied en de effecten van het beleid. Het belangrijkste beleid voor de natuur is de uitvoering van de EHS
help
EHS houdt geen rekening met waterhuishouding : meer ambitie dan geld voor natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet de kwaliteit en de hoeveelheid natuur in Nederland aanzienlijk verbeteren. In 2018 moet het aanleggen van de EHS gereed zijn. Het aantal verworven hectares natuurgebied ligt op schema, de kwaliteitsverbetering ...
help
Ecologische infrastructuur over nationale grenzen heen \ Heidemijtijdschrift [Artikel]
Kasteren, J. van \ 1989
help
Could ecological flood defences be used as functional stepping-stones along migration routes of wetland birds? : a theoretical approach \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Platteeuw, M. \ 2005
This paper focuses on the perspectives of rehabilitation of floodplains in also restoring the ecological coherence of wetland systems on a European scale, with respect to the relevant parameters for migratory wetland and water birds
help
Waterschappen belangrijk voor flora en fauna : klimaatverandering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizenga, H. \ 2010
De noodzaak tot een degelijke ecologische hoofdstructuur met grote aaneengesloten natte en droge gebieden, robuuste verbindingen daartussen en veel faunavoorzieningen is groter dan ooit. Alleen dan zullen veel planten- en diersoorten, die de schuiven ...
help
Natuurontwikkeling op Groot Eiland succesvol [casus voormalige landbouwgronden] \ De levende natuur [Artikel]
Beijersbergen, J. \ Nijmeijer, M. \ 2012
Het Groot Eiland ten westen van Hulst is sinds 1923 eigendom van een Belgische familie (Kortrijk). Het gebied maakt onderdeel uit van het krekensysteem van Zeeuws-Vlaanderen. Het Groot Eiland is evenals Braakman en Passageule aangegeven als kerngebie ...
help
De Kromme Rijn als ecologische verbindingszone : evaluatie van een natuurvriendelijk herinrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oomen, W.W.J. \ 1998
help
Van verdrogingsbeleid naar ecologisch herstel : resultaten van 15 jaar verdrogingsbestrijding in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, F. van den \ Hoogveld, J. \ Buskens, R. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2005
Net als de rest van Nederland is Limburg de afgelopen eeuw een stuk droger geworden. Dit ondanks de soms overvloedige neerslag. Dit artikel geeft achtergrondenvan het provinciale verdrogingsbeleid en de gebiedsgerichte uitvoering. Daarbij wordt ingeg ...
help
Reconstructie zorgt voor uitvoeringsimpuls bij ecologische verbindingszones \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Clewits, M. \ Haven, W. van der \ Oosterbeek, B.J. \ Plompen, N. \ 2007
In heel Nederland zijn waterschappen volop betrokken bij het realiseren van ecologische verbindingen binnen de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS). Daarnaast ligt er op regionale schaal nog een enorm grote opgave, namelijk het realiseren van ...
help
Ecologische verbindingszone Oeffeltse Raam \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Staak, E. van der \ 2008
De Ecologische Verbindingszone (EVZ) Oeffeltse Raam is uniek in Noord-Brabant. Over een afstand van tien kilometer is een gemiddeld 25 meter brede ecologische strook aangelegd en ingericht voor flora, fauna en recreatie
help
Een wervelwind in Brabant: gedeputeerde van milieu, natuur en landschap Annemarie Moons \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2006
In Brabant draait het om people, planet en profit, ofwel een goede balans tussen sociaal-culturele, ecologische en economische waarden. Verantwoordelijk voor de ecologie is gedeputeerde Annemarie Moons
help
Mini-estuarium in Velsen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kollen, J. \ Schmitt, B. \ Hotting, R. \ 2006
In het sterk verdichte stedelijke en industriële landschap rondom Velsen domineren de hoogovens en de bedrijvigheid rondom de sluizen van het Noordzeekanaal. Toch zijn binnen dit landschap nog (restanten) van landgoederen, duinpartijen en duinbeken a ...
help
Belangrijke tussenstap in grote natuuroperatie langs Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
De ecologische hoofdstructuur Westerwolde maakt deel uit van het landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het inrichtingsplan, met als één van de belangrijkste onderdelen het hermeanderen van het ...
help
Ecologische verbindingszone doorsnijdt het agrarisch waterschap Boarnferd \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1991
help
Ecolint Nieuwe Meer - Nieuwe Diep : ecologische verbindingszone in stedelijk gebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouma, E. \ Kok, M. \ Tonkes, M. \ 1994
help
KRW-inrichtingsmaatregelen: vrijwillig of met juridische dwang? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broodbakker, N. \ 2007
Dit artikel is een prikkelend pleidooi voor de realisatie van inrichtingsmaatregelen in het kader van de KRW op particuliere gronden op vrijwillige basis. De mogelijkheden en onmogelijkheden voor realisatie van KRW-doelen door deze inrichtingsmaatreg ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.