Login

Hydrotheek

help
Groene connecties : ecologische verbindingszones in Gelderland [Boek]
Neefjes, M. \ Duinhoven, G. van \ Communicatiebureau de Lynx \ 2003
Wie Gelderland zegt, denkt aan Veluwse bossen, aan uiterwaarden in het Rivierengebied en de coulissen van de Achterhoek. Als je alle natuurlijke gebieden in de provincie bij elkaar optelt, levert dat een respectabel oppervlak op aan mooi Gelders groe ...
help
Kansen voor zoetwatergetijdennatuur bij inrichting oeverlanden : tussenrapportage 2003 [Boek]
Oosterbaan, J. \ Coops, H. \ Hoogenboom, A. \ Snippen, E. \ Kraaijeveld, M. \ 2003
De Ecologische Hoofdstructuur geeft een bijzondere positie aan de Rijn-Maas monding. Een belangrijke doelstelling voor ecologisch herstel is de (her)ontwikkeling van zoetwatergetijden gebieden met de daarbij behorende natuur. In het IVB (Integrale Ve ...
help
Waterkansen in het SGR2 : evaluatie van de wateropgaven in relatie tot de netto-EHS [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2003
In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) is een belangrijke plaats ingeruimd voor water; voor 8 landschapsregio’s en 17 deelstroomgebieden worden waterdoelstellingen en bijbehorende ruimteclaims gespecificeerd. Het ministerie van LNV heeft Alter ...
help
Plus-project 'Natuur op de kaart' : "natte natuur Dijkpolder" [Boek]
Spiegeler, P. \ 2003
In dit rapport volgt een uitwerking van het project ‘Natte natuur Midden-Delfland. Deze uitwerking is met name gericht op de realisatie van een ecologische verbinding langs/door de Dijkpolder. Deze ecologische verbinding moet de schakel vormen tussen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.