Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling [Boek]
Opdam, P. \ Elands, B. \ Grashof, C. \ Haan, H. de \ Hagens, J. \ Knaap, W. van der \ Snep, R. \ Steingröver, E. \ Bouwmeester, H. \ Blaeij, A. de \ 2009
Gebiedsontwikkeling heeft als doel het fysieke landschap aan te passen aan de wensen van de gebruikers, zodat het landschap beter, mooier en waardevoller wordt. In de loop van het ontwikkelingsproces worden daarover besluiten genomen waarbij uiteenlo ...
help
Watercondities voor beschermde natuurgebieden in de ontwerp-waterplannen 2010-2015 : een analyse op basis van 51 voorbeeldgebieden : hoofdrapport [Boek]
Fluit, N. van der \ Leerdam, A. van \ Torenbeek, R. \ 2009
In opdracht van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen is een analyse gemaakt van de ontwerp-waterplannen van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen 2010-2015. Het doel was te onderzoeken in hoeverre de watercondities ...
help
Basisgegevens van de analyse van 51 natuurgebieden : basisrapport bij: Watercondities voor beschermde natuurgebieden in de ontwerp-waterplannen 2010-2015 [Boek]
Fluit, N. van der \ Torenbeek, R. \ Leerdam, A. van \ 2009
Beschrijving van de uitgekozen gebieden, met daarbij het natuurbeheer voor het betreffende gebied, het waterbeheer en de achtergronden daarbij
help
Interacties milieuthema's verdroging met andere Ver-thema's: verzuring, vermesting en verontreiniging in natuurgebieden [Boek]
Sival, F.P. \ Runhaar, J. \ 2009
De zware metaalconcentraties zijn in veel oppervlaktewateren in Nederland te hoog. Uitspoeling uit bodems is een belangrijke bron van oppervlaktewaterbelasting. Uitspoeling wordt geschat met modelberekeningen. Dit onderzoek toetst de gebruikte modell ...
help
Inrichtingsplan voor de benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden : plan voor de inrichting van (nood)bergingsgebieden en de realisering van robuuste verbindingszones langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa en het B.L. Tijdenskanaal (Eemskanaal-Dollardboezem) [Boek]
Grontmij Nederland \ 2009
Provincie en waterschap willen de onderhavige gebieden inrichten voor waterberging en natuurontwikkeling. Ze zijn onderdeel van de natuurzones tussen: 1. de Blauwestad en de Dollard; 2. tussen de Blauwe Stad en de Brualer Schloot in Duitsland
help
Belangrijke tussenstap in grote natuuroperatie langs Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
De ecologische hoofdstructuur Westerwolde maakt deel uit van het landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het inrichtingsplan, met als één van de belangrijkste onderdelen het hermeanderen van het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.