Login

Hydrotheek

help
Ecologische verbindingszones waterschap en waterleidingmaatschappij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
Een proces dat mensen bindt : samen de ecologische verbindingszone onderhouden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Ecologische verbindingszones moeten op gezette tijden worden onderhouden. Waterschap Aa en Maas doet dit bij wijze van proef samen met aangelanden van de prachtige natuurlint, de Hertogswetering in Noordoost Brabant. Een veelbelovend project. Onderho ...
help
Waterschappen belangrijk voor flora en fauna : klimaatverandering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizenga, H. \ 2010
De noodzaak tot een degelijke ecologische hoofdstructuur met grote aaneengesloten natte en droge gebieden, robuuste verbindingen daartussen en veel faunavoorzieningen is groter dan ooit. Alleen dan zullen veel planten- en diersoorten, die de schuiven ...
help
De Kromme Rijn als ecologische verbindingszone : evaluatie van een natuurvriendelijk herinrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oomen, W.W.J. \ 1998
help
Een wervelwind in Brabant: gedeputeerde van milieu, natuur en landschap Annemarie Moons \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2006
In Brabant draait het om people, planet en profit, ofwel een goede balans tussen sociaal-culturele, ecologische en economische waarden. Verantwoordelijk voor de ecologie is gedeputeerde Annemarie Moons
help
Kijk, daar stroomt de Oude IJssel! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Molenaar, C. \ 2003
Twee theorielessen, een excursie en een doemiddag moeten Gelderse scholieren de ecologische verbindingszone aan de Oude IJssel leren waarderen. Een van de initiatiefnemers van dit project is het Waterschap Rijn en IJssel. Informatie rondom het lespak ...
help
Aanpak zwakke schakels langs Noordzeekust van start: kustversterking samen met versterking ruimtelijke kwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2006
De Nederlandse kust telt in totaal twaalf zwakke schakels die versterkt moeten worden om overstromingen vanuit zee te weerstaan. De waterschappen die zwakke schakels in hun gebied hebben, zijn momenteel druk bezig met studies om die versterkingen te ...
help
Ecologische streefbeelden voor ecologische verbindingszones: Waterschap Aa en Maas \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Plompen, N. \ Kamsma, P.A.M. \ 2006
In oostelijk Noord-Brabant staat waterschap Aa en Maas voor de opgave om in haar beheersgebied vierhonderd kilometer natte ecologische verbindingszones langs drieënvijftig waterlopen te realiseren. Dit samen met de betreffende gemeenten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.