Login

Hydrotheek

help
Een zwakke schakel in het natuurbeleid : het realiseren van ecologische verbindingszones \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Glasbergen, P. \ Water, E. van de \ Wassen, M.J. \ 2001
help
Visie ecologische infrastructuur : een onderzoek naar de gewenste ecologische infrastructuur in de provincie Utrecht [Boek]
Veen, P.H. \ 1991
help
Ecologische verbindingszones waterschap en waterleidingmaatschappij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
Nieuwe verbindingszone Strijper Aa groot succes \ Nature Today [Artikel]
Bosman, W. \ Scheepens, M. \ Struijk, R. \ 2014
Dankzij Waterschap De Dommel is in 2009 een bijzondere ecologische verbindingszone gerealiseerd langs de Strijper Aa met spectaculair resultaat voor amfibieën. Zo blijkt uit de resultaten van 5 jaar monitoring.
help
Gebiedsvisie ecologie Benedenmaas : streefbeelden en functie-eisen ecologie Maas [Boek]
Lüchtenborg, A. \ 2004
Om tot een veerkrachtig en goed functionerend (EHS) watersysteem te komen moet het systeem ecologisch op orde zijn. Dit vormt de basis zodat het systeem ook duurzaam en integraal kan functioneren. Wij zijn hierbij uitgegaan van een goed functionerend ...
help
Een proces dat mensen bindt : samen de ecologische verbindingszone onderhouden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Ecologische verbindingszones moeten op gezette tijden worden onderhouden. Waterschap Aa en Maas doet dit bij wijze van proef samen met aangelanden van de prachtige natuurlint, de Hertogswetering in Noordoost Brabant. Een veelbelovend project. Onderho ...
help
Groene connecties : ecologische verbindingszones in Gelderland [Boek]
Neefjes, M. \ Duinhoven, G. van \ Communicatiebureau de Lynx \ 2003
Wie Gelderland zegt, denkt aan Veluwse bossen, aan uiterwaarden in het Rivierengebied en de coulissen van de Achterhoek. Als je alle natuurlijke gebieden in de provincie bij elkaar optelt, levert dat een respectabel oppervlak op aan mooi Gelders groe ...
help
De Klopvaart als ecologische verbindingszone : inrichtingsvoorstel voor het verbeteren van de natte ecologie en het functioneren van de vooroever [Studentenverslag]
Stoopendaal, W. \ Blijleven, I. \ 2011
Onderzoek naar en ontwerpen van verbeteringen van de Klopvaart als ecologische verbindingszone tussen de Vecht en het Noorderpark. De Klopvaart kan meer betekenen voor de Utrechtse stadsnatuur indien de waterkwaliteit verbetert, het waterpeil variabe ...
help
Ecotopen \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Artikel]
Jesse, P. \ 2005
Aan de hand van ecotoopinformatie is een beeld geschetst van de huidige toestand van het Nederlandse rivierengebied en de effecten van het beleid. Het belangrijkste beleid voor de natuur is de uitvoering van de EHS
help
Ecologische infrastructuur over nationale grenzen heen \ Heidemijtijdschrift [Artikel]
Kasteren, J. van \ 1989
help
Optimalisatie ecologische hoofdstructuur : ruimte, milieu en watercondities voor duurzaam behoud van biodiversiteit [Boek]
Lammers, G.W. \ Hinsberg, A. van \ Loonen, W. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Sandera, M.E. \ 2005
Op verzoek van VROM en LNV heeft het Milieu- en Natuurplanbureau onderzocht wat de knelpunten zijn op het gebied van ruimte, milieu en water voor een duurzaam behoud van biodiversiteit en in welke richting naar optimalisatie kan worden gezocht.
help
Landgoederen Westerflier en Diepenheim: hydro-ecologische en cultuurhistorische analyse [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Kamphuis, M.I. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ Ruesen, L.J.A.M. \ 2010
De landgoederen Diepenheim en Westerflier vormen samen met andere landgoederen een uitgestrekt landgoederenlandschap, gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van droge en natte bossen, graslanden en akkers. Beide landgoederen liggen samen met l ...
help
Ontwikkeling van een ecologische infrastruktuur ten behoeve van de otter in het gebied tussen Groningen en Friesland [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ 1988
help
Natuurontwikkeling op Groot Eiland succesvol [casus voormalige landbouwgronden] \ De levende natuur [Artikel]
Beijersbergen, J. \ Nijmeijer, M. \ 2012
Het Groot Eiland ten westen van Hulst is sinds 1923 eigendom van een Belgische familie (Kortrijk). Het gebied maakt onderdeel uit van het krekensysteem van Zeeuws-Vlaanderen. Het Groot Eiland is evenals Braakman en Passageule aangegeven als kerngebie ...
help
De Kromme Rijn als ecologische verbindingszone : evaluatie van een natuurvriendelijk herinrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oomen, W.W.J. \ 1998
help
Begrenzing van beekdalen in de ecologische hoofdstructuur : de relatie met biodiversiteit van planten [Boek]
Prins, A.H. \ Sluis, T. van der \ Wegman, R.M.A. \ 1999
help
Visie op de ecologische functie van de Rijkskanalen in Noord-Brabant : inclusief detailuitwerking [Boek]
Bakermans, M. \ Zweers, H. \ 2000
Het streekplan Noord-Brabant, zoals vastgesteld begin jaren negentig, kent aan de Rijkskanalen in de Provincie Noord-Brabant een ecologische verbindingsfunctie toe. Het gaat om twee keer honderdvijftig km kanaaloever, voornamelijk gelegen langs de Zu ...
help
Reconstructie zorgt voor uitvoeringsimpuls bij ecologische verbindingszones \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Clewits, M. \ Haven, W. van der \ Oosterbeek, B.J. \ Plompen, N. \ 2007
In heel Nederland zijn waterschappen volop betrokken bij het realiseren van ecologische verbindingen binnen de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS). Daarnaast ligt er op regionale schaal nog een enorm grote opgave, namelijk het realiseren van ...
help
EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? [Studentenverslag]
Nuland, D.F.G. van \ 2012
In deze studie staat beleidsverandering centraal, en wel die van het doorschuiven van natuurbeleid naar de provincies. Onder druk van een wetswijziging gaan de provincies uiteindelijk onderhandelen, bekend als de nationale herijking van de EHS (Ecolo ...
help
Otter in de Vecht : voorstellen voor beheer en inrichting van de dalen van het Meppelerdiep, het Zwarte Water, de Overijsselse Vecht en de Beneden Regge welke fungeren als leef- en verbindingsgebied voor de otter (Lutra lutra) [Boek]
Hoeve, R. \ Zoon, C.P.M. \ Morel, G.A. \ 1988
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.