Login

Hydrotheek

help
Aanpak zwakke schakels langs Noordzeekust van start: kustversterking samen met versterking ruimtelijke kwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2006
De Nederlandse kust telt in totaal twaalf zwakke schakels die versterkt moeten worden om overstromingen vanuit zee te weerstaan. De waterschappen die zwakke schakels in hun gebied hebben, zijn momenteel druk bezig met studies om die versterkingen te ...
help
Aansluiting EHS op Blankenbellingsbeek en Hesbeek en uitwerking hydrologische PAS maatregelen Lonnekermeer [Boek]
Toorn, L. van der \ 2015
Binnen het terrein van luchthaven Twente wordt natuurontwikkeling gerealiseerd. Een groot deel van deze ontwikkeling valt binnen de EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Naast natuurontwikkeling binnen de begrenzing van het oude luchthaventerrein wordt ...
help
Advies ontsnippering Merwedezone voor bever en otter [Boek]
Grift, E.A. van der \ Dirksen, J. \ Eurpen, M. van \ Jansman, H.A.H. \ 2011
In opdracht van de provincie Zuid-Holland is onderzocht op welke plek het beste een ecologische verbinding voor Bever en Otter tussen Biesbosch en Alblasserwaard kan worden gerealiseerd. Deze verbinding maakt deel uit van de plannen voor een ‘Groene ...
help
Basis- en inrichtingsplan ecologische verbindingszone Groenlose Slinge (inclusief Steenbeek) [Boek]
Brand, S. van den \ Gebhardt, D. \ Harfsterkamp, B. \ 1995
help
Basisgegevens van de analyse van 51 natuurgebieden : basisrapport bij: Watercondities voor beschermde natuurgebieden in de ontwerp-waterplannen 2010-2015 [Boek]
Fluit, N. van der \ Torenbeek, R. \ Leerdam, A. van \ 2009
Beschrijving van de uitgekozen gebieden, met daarbij het natuurbeheer voor het betreffende gebied, het waterbeheer en de achtergronden daarbij
help
Begrenzing van beekdalen in de ecologische hoofdstructuur : de relatie met biodiversiteit van planten [Boek]
Prins, A.H. \ Sluis, T. van der \ Wegman, R.M.A. \ 1999
help
Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
help
Belangrijke tussenstap in grote natuuroperatie langs Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
De ecologische hoofdstructuur Westerwolde maakt deel uit van het landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het inrichtingsplan, met als één van de belangrijkste onderdelen het hermeanderen van het ...
help
Belendend beleid in het waterbeheer : raakvlakken van NW3-projecten : GIS-onderzoek naar relaties met de ecologische hoofdstructuur en de ROM-gebieden [Boek]
Boekee, R. \ Scheele, R.J. \ 1993
help
Bloedarmoede in het Nederlandse landschap : ontijzering van kwelgevoede gronden binnen de EHS en realisatie van natuurdoeltypen [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2002
In verzuurde kwelafhankelijke natuurterreinen worden in de bovengrond soms zeer lage ijzergehalten gemeten. Vermoed wordt dat de bodems zijn ontijzerd en dat herstel niet meer mogelijk is. Uit verkennend onderzoek naar de omvang van dit probleem via ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het kader van de inrichting van de EHS in de westelijke randzone van het Fochteloërveen [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2008
De westelijke randzone maakt deel uit van de landinrichting Fochteloërveen. In een deel van de westelijke randzone, dat binnen de EHS valt, zal de functie landbouw veranderen in de functie natuur. Deze functieverandering zal gepaard gaan met een peil ...
help
Could ecological flood defences be used as functional stepping-stones along migration routes of wetland birds? : a theoretical approach \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Platteeuw, M. \ 2005
This paper focuses on the perspectives of rehabilitation of floodplains in also restoring the ecological coherence of wetland systems on a European scale, with respect to the relevant parameters for migratory wetland and water birds
help
Cumulative impact assessment of ecological rehabilitation and infrastructure facilities in floodplains along the middle reach of the river Waal \ Application of geographic information systems and remote sensing in river studies [Hoofdstuk uit boek]
Leuven, R.S.E.W. \ Gerig, Y. \ Poudevigne, I. \ 2002
The study area consists of eleven floodplains along the middle reach of the river Waal between Nijmegen en Tiel. The aim of the study is to produce a GIS based method to assess the cumulative impact of floodplain reconstruction plans on the potential ...
help
Discussienota: vissen en inrichten : mogelijkheden voor effectief visstandsbeheer in het Volkerak-Zoommeer, 1993-1998 [Boek]
Ligtvoet, W. \ 1996
Het Krammer-Volkerak-Zoommeer is een kerngebied in de ecologische hoofdstructuur en een voorbeeldgebied voor integraal waterbeheer. Direct na de afsluiting van het zoute water in 1987 ontstond een zeer helder water, met een zomergemiddeld doorzicht v ...
help
Dwaalfilm : verteld een verhaal over natuur, recreatie, economie, historie en veiligheid, maar bovenal over de schoonheid van het Nederlands rivierenland [Video]
Overmars, W. \ Moors, M. \ cop. 2013
Panoramabeelden en filmopnames van het rivierengebied zoals bij Borgharen, Itteren, Lanaken, Meers, Roosteren (Maas) en voor de Waal: Aerdt, Beuningen, Doornenburg, Heerewaarden, Loevestein, Loowaard, Millingerwaard, Passewaai, Pannerden Aan bod kome ...
help
EHS houdt geen rekening met waterhuishouding : meer ambitie dan geld voor natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet de kwaliteit en de hoeveelheid natuur in Nederland aanzienlijk verbeteren. In 2018 moet het aanleggen van de EHS gereed zijn. Het aantal verworven hectares natuurgebied ligt op schema, de kwaliteitsverbetering ...
help
EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? [Studentenverslag]
Nuland, D.F.G. van \ 2012
In deze studie staat beleidsverandering centraal, en wel die van het doorschuiven van natuurbeleid naar de provincies. Onder druk van een wetswijziging gaan de provincies uiteindelijk onderhandelen, bekend als de nationale herijking van de EHS (Ecolo ...
help
Ecohydrology ; contribution to science and practice \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Wassen, M.J. \ 2007
The author defines ecohydrology, a landscape ecological specialisation, and reviews its history and state of the art, both from a Dutch and international via water in regional landscapes and the impact of changes in recycling of water and nutrients o ...
help
Ecolint Nieuwe Meer - Nieuwe Diep : ecologische verbindingszone in stedelijk gebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouma, E. \ Kok, M. \ Tonkes, M. \ 1994
help
Het Ecolint na vijf jaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cusell, H. \ Koedood, J. \ Zoest van \ Hylkema, J. \ 2000
Langs de zuidrand van Amsterdam is tussen 1995 en 1998 het Ecolint Nieuwe Meer-Nieuwe Diep aangelegd, bestaande uit een natuurvriendelijke inrichting van oevers. Een evaluatie van de totstandkoming, de natuurgerichte maatregelen, ontwerp en uitvoerin ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.