Login

Hydrotheek

help
Ecologische, economische en sociologische begrippen in het waterbeheer : van spraakverwarring naar begrip, van theorie naar toepassing, een aanzet [Boek]
Hendriks, J. \ Veeren, R. van der \ Konijnenburg, P. van \ 2002
De laatste 5 jaar neemt de samenwerking tussen beta- en gammadisciplines in het waterbeheer toe. Bij een dergelijke samenwerking kan verwarring ontstaan wanneer mensen van verschillende disciplines voor dezelfde termen verschillende definities en oms ...
help
Integrated regional-economic modeling of cost-effective programs of measures in the WFD: development of a demonstration tool [Boek]
Soesbergen, A. van \ Dellink, R. \ Brouwer, R. \ Linderhof, V. \ Reinhard, S. \ Stone, K. \ Icke, J. \ 2008
The Water Economic Modelling for Policy Analysis (WEMPA) project aims to develop and operationalize an integrated water and economy model framework to enable the analysis of the economic effects of measures to reach the Water Framework Directive obje ...
help
Dynamic AGE model for water economics in the Netherlands (DEAN-W) [Boek]
Dellink, R. \ Linderhof, V. \ 2008
This report presents results of using a dynamic Applied General Equilibrium (AGE) model for the Netherlands to study water issues. We simulate the economic consequences for different emission reduction scenarios ranging from 20 to 50 percent emission ...
help
Pelletized drinking water treatment residuals for the removal of arsenic and phosphate from water [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Ahmad, Arslan \ Siegers, Wolter \ Rahn, Sabine \ Voort, Jan Willem \ Kolk, Olaf van der \ Palmen, Luc \ 2017
Uit eerder onderzoek was gebleken dat waterijzer, een bijproduct van drinkwaterproductie, een goed adsorbent kan zijn voor fosfaat. Bovendien was uit de literatuur bekend dat ijzer(hydr)oxiden ook arsenaat kunnen adsorberen. In dit onderzoek is door ...
help
De economie van het schap : over de economische betekenis van een waterschap [Boek]
Bade, T. \ [2008]
Waterschappen en economie, het lijkt een vreemde combinatie. Bade onderscheidt vijf hoofdfuncties van een oppervlaktewater en drukt die uit in bestaande, reële geldstromen. Hij beschrijft de functies drager (transport), productie (energie, drinkwater ...
help
Energievoorzieningen voor de RI-Oost \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lubsen, A. \ 1982
help
Drainage and the environment : general report \ Drainage and the environment : supplement proceedings 6th ICID international drainage workshop [Hoofdstuk uit boek]
Schultz, E. \ 1996
help
Ligt de watersector onder een warme wollen deken? [thema] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2013
De Topsector Water heeft grote ambities in het buitenland. Kunnen die waargemaakt worden? Of staren we ons blind op de successen van het verleden? Een debat tussen Taco van Someren (bedrijfsconsultant) en Marc van Eekeren (Royal HaskoningDHV). Conclu ...
help
Column : na de waterprins \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Struik, P. \ 2013
Met belangstelling volgde Struik de berichtgeving rond de abdicatie van ons staatshoofd. Met nog meer belangstelling las de columnist de reacties van diverse partijen rond de troonsopvolger, namelijk prins Willem Alexander. Afgelopen november nog moc ...
help
Economic modeling and assessment of the impacts of climate change and adaptation strategies on freshwater resources [Factsheet]
Brouwer, R. van \ [ca. 2010]
Climate change has important implications for the stock and flows of freshwater resources in the Netherlands. A significant share of the Dutch economy depends on the availability of these freshwater resources. Previous studies examining the allocatio ...
help
De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld? \ H2O online [Artikel]
Giezen, M. \ Brouwer, S. \ Roest, K. \ Vliet, B. van \ 2017
De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de ...
help
Sludge treatment in Amsterdam : "economical, technical and environmental experiences" \ Sewage sludge treatment and use : new developments, technological aspects and environmental effects [Hoofdstuk uit boek]
Kruize, R.R. \ 1989
help
Efficiëntie boven water \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Dijkgraaf, E. \ Geest, S.A. van der \ Varkevisser, M. \ 2005
Hoofdlijnen uit een rapport van de Erasmus Universiteit, waarin onderzoek gedaan is naar de efficiëntieontwikkeling van de Nederlandse drinkwatersector
help
Een derde Nederlandse economie loopt gevaar bij overstromingen \ CBS webmagazine [Artikel]
Rossum, M. van \ Schenau, S. \ 2009
De klimaatverandering en de daaruit voortkomende dreiging van overstromingen leiden tot extra aandacht voor de overstroombare gebieden in Nederland. Die beslaan een derde van onze oppervlakte. Er wonen ongeveer 6 miljoen mensen. In 2007 werd in dit g ...
help
Evaluatie van het Deltaplan [Boek]
Engel, H. \ Haan, T. de \ Saeijs, H.L.F. \ 1988
help
Klachten nuttig voor klantvriendelijke bedrijfsvoering bij nutsbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Worrell, G. \ 1989
help
Vewin bepleit energiebeleid met zo weinig mogelijk schade aan drinkwaterbelangen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1982
help
Lokale lasten : ook de waterschappen tellen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Allers, M.A. \ Sterks, C.G.M. \ 1998
De onlangs verschenen atlas van de lokale lasten 1998 van het COELO maakt de grote verschillen duidelijk in gemeentelijke belastingen. De onroerende-zaak belasting, riool- en reinigingsheffing en waterschapslasten komen ter sprake
help
Institutional aspects of drainage implementation \ 7th ICID international drainage workshop, 17 - 21 November 1997, Penang, Malaysia : proceedings : ["drainage for the 21st century"] [Hoofdstuk uit boek]
Croon, F.W. \ 1997
help
Nieuwe beleidsarrangementen voor waterbeheer en ruimtelijke ordening? \ Ruimte en water : planningsopgaven voor een rode delta [Hoofdstuk uit boek]
Wiering, M. \ Immink, I. \ 2003
Het waterbeheer verandert van een relatief gesloten en onafhankelijk, sectoraal beleidsterrein naar een breed beleidsterrein dat afhankelijker wordt van de actoren. Dit betekent een verdergaande vermaatschappelijking van het waterbeheer en de mogelij ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.