Login

Hydrotheek

help
ABR: omgaan met natuurrisico's [Themanummer: rivierengebied] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Faber, J.H. \ Knoben, R.A.E. \ Harmsen, J. \ Guchte, C. van de \ 2001
Beschrijving van een stapsgewijze methodiek voor de beoordeling van ecologische risico's bij het omgaan met bodemverontreiniging in de uiterwaarden van de grote rivieren (actief bodembeheer rivierbed; functiegerichte bodemsanering), en de inpassing v ...
help
Ecotoxicologische sanering en herinrichting in de praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Koomen, H.C.M. \ Bos, S.C. \ 2001
Ter plekke van een kleiduivenschietbaan in Loon (Drenthe), gelegen in een pingo-ruïne (ven), is sprake van ernstige bodem- en waterverontreiniging met lood. Er is gekozen voor een integrale aanpak van sanering en herinrichting van het gebied, waarbij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.