Login

Hydrotheek

help
Paling en waterbodem: gehalten van dioxines en dioxineachtige PCB's in paling en de relatie met gehalten in Nederlandse waterbodems \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Tonkes, M. \ Schobben, J.H.M. \ Velzeboer, I. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2008
Naar aanleiding van berichten over paling in de media zijn kamervragen gesteld over de kwaliteit van de wilde paling en mogelijke oplossingen om deze te verbeteren. Op basis hiervan is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie v ...
help
Beslissen over bagger op bodem : waarom moeilijk doen als het makkelijk kan! \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Posthuma, L. \ Wintersen, A.M. \ Zwart, D. de \ Lijzen, J.P.A. \ Harmsen, J. \ Groenenberg, J.E. \ 2006
De risico's van verspreiding van bagger op land wordt op een nieuwe manier inzichtelijk gemaakt: RIZA, RIVM en Alterra ontwikkelden een nieuwe risicoanalyse. Het is een milieuhygiënisch te verantwoorden en kosteneffectieve aanpak is mogelijk binnen d ...
help
Op weg naar een eenduidige aanpak!? : een inventarisatie van de ecologische risicobeoordelingssystematieken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bos, S.C. \ Bolscher, M. van het \ Fleuren, R.H.J.L. \ 2002
Er is sprake van een wildgroei op het gebied van ecologische risicobeoordelingssystematieken (ook wel genoemd 'beslisondersteunende systematieken') voor bodemverontreiniging in natuur- en natuurontwikkelingsgebieden. Zeven systematieken zijn onderlin ...
help
Inhoudelijke evaluatie van de interventiewaarden bodemsanering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Wezel, A.P. van \ Lijzen, J.P.A. \ Crommentuijn, T. \ 2002
De huidige interventiewaarden bodemsanering zijn in 1999 en 2000 inhoudelijk-technisch geëvalueerd. Voor circa 70 stoffen zijn voorstellen gedaan voor Ernstig Risico Concentraties voor zowel humane als ecotoxicologische risico's, voor de milieucompar ...
help
ABR: omgaan met natuurrisico's [Themanummer: rivierengebied] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Faber, J.H. \ Knoben, R.A.E. \ Harmsen, J. \ Guchte, C. van de \ 2001
Beschrijving van een stapsgewijze methodiek voor de beoordeling van ecologische risico's bij het omgaan met bodemverontreiniging in de uiterwaarden van de grote rivieren (actief bodembeheer rivierbed; functiegerichte bodemsanering), en de inpassing v ...
help
Ecotoxicologische sanering en herinrichting in de praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Koomen, H.C.M. \ Bos, S.C. \ 2001
Ter plekke van een kleiduivenschietbaan in Loon (Drenthe), gelegen in een pingo-ruïne (ven), is sprake van ernstige bodem- en waterverontreiniging met lood. Er is gekozen voor een integrale aanpak van sanering en herinrichting van het gebied, waarbij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.