Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen [Boek]
Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1994
help
The evaluation of contaminated freshwater sediments using experimental mesocosm systems [Boek]
Bowmer, C.T. \ Foekema, E.M. \ Kersten, R.H.B. \ 1991
help
Ecotoxicologische risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
Activity-based relationships for aquatic ecotoxicology data : use of the activity approach to strengthen MoA [Boek]
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) \ 2013
Two ECETOC Task Forces on the risk assessment of PBTs have produced recommendations to enable the risk assessment of materials of high concern under REACH and other regulatory programs. In the first task force, one key approach for development of a m ...
help
Diffuus verontreinigde gronden beheren? : beleids- en beheersopties voor diffuus verontreinigde terreinen: een systeemecotoxicologische analyse : inventarisatie van implementatiekansen voor het NWO-“Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek” [Boek]
Eijsackers, H.J.P. \ Straalen, N.M. van \ Kort, T. de \ Groenewoud-Groot, M. van het \ 2007
Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn: – dat een diffuse, grijze deken van verontreinigingen overal in ecosystemen in ons land waarneembaar is, – dat de verschillende toxische stoffen daar door hun langjarige aanwezigheid in de bodem vaak ste ...
help
Risico's voor het ecosysteem in stap twee van het saneringscriterium [Boek]
Rutgers, M. \ 2008
Het RIVM heeft een voorstel uitgewerkt waarmee de afwegingen om verontreinigde bodems te saneren nauwkeuriger kunnen worden onderbouwd. De risico’s voor het ecosysteem worden hierin gebaseerd op het geheel aan stoffen die in de bodem zijn aangetroffe ...
help
Ecotoxicologische testen voor de beoordeling van verontreinigde waterbodems : methodebeschrijvingen [Boek]
Maas - Diepeveen, J.L. \ Guchte, C. van de \ 1990
help
Ecotoxicologische risico's van stoffen voor watersystemen : stapsgewijze beoordeling gebaseerd op verschillen in gevoeligheid tussen soorten [Boek]
Beek, M.A. \ Knoben, R.A.E. \ 1997
help
Medicijnresten in de waterketen en risico's voor vissen : literatuuronderzoek [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ Prins, T. \ 2014
Uit literatuuronderzoek blijkt dat een groot aantal geneesmiddelen wordt aangetroffen in de waterketen. Aan slechts een klein deel van de toegepaste middelen is toxiciteitsonderzoek gedaan. Aquatische organismen waaronder vissen worden chronisch bloo ...
help
Afsluitend document Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek: conclusies en aanbevelingen ten behoeve van beleid voor en beheer van diffuus verontreinigde bodem- en waterecosystemen [Boek]
Eijsackers, H.J.P. \ Groenewoud-Groot, M. van het \ 2007
Dit afsluitend document van het SSEO-programma bevat de hoofdconclusies en aanbevelingen ten behoeve van beleid voor en beheer van diffuus verontreinigde bodem- en waterecosystemen, samengesteld op basis van de bevindingen uit het programma. Gedurend ...
help
Relevantie van toxiciteit-bioassays bij de beoordeling van een goede toestand van oppervlaktewater [Boek]
Vonk, J.A. \ 2007
Een onderdeel van de kaderrichtlijn water vormt de goede ecologische toestand (GET). Hiervoor moeten de soortenrijkdom en -dichtheden, evenals functionele eigenschappen van oppervlaktewater worden beschermd. Er bestaan veel technieken om (enig) inzic ...
help
Exposure and ecological effects of toxic mixtures at field-relevant concentrations : model validation and integration of the SSEO programme [Boek]
Posthuma, L. \ Vijver, M.G. \ cop. 2007
Local environmental conditions need be taken into account to assess the impacts of diffuse environmental pollution on ecosystems. Effects of diffuse pollution on the environment were studied at three contaminated areas in the Netherlands: the flood p ...
help
Effecten van minerale olie in zoute sedimenten : onderzoek t.b.v. de afleiding van risicogrenzen voor ecosystemen [Boek]
Lourens, J.M. \ 2000
help
Nader onderzoek Kanaal door Walcheren - Actuele risico's van verspreiding van verontreinigingen via het grondwater [Boek]
Schmidt, C.A. \ 2003
In een inventariserende studie naar de waterbodemverontreinigingsproblematiek in het Kanaal door Walcheren kwam aan het licht dat er substantiële infiltratie plaatsvindt van oppervlaktewater door de vervuilde waterbodem van het kanaal. Als gevolg hie ...
help
Risico's van kwik in het Zwarte Water; studie naar de relatie tussen gehalten in paling, zwevend stof en waterbodem [Boek]
Glorius, S. \ Kotterman, M. \ Schobben, J.H.M. \ 2010
Theoretisch gezien bestaat in watersystemen, waar de waterbodemkwaliteit in evenwicht is met de zwevend-stofkwaliteit, een vaste verhouding tussen gehalten in paling en gehalten in zwevend stof (en daarmee in waterbodem en in voedsel). In watersystem ...
help
Chloorkoolwaterstoffen in oppervlaktewater en zoetwatervis in Nederland [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1972
De bedoeling van deze nota was om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de concentraties van verschillende chloorkoolwaterstoffen in Nederlandse oppervlaktewateren en de hierin levende vis en te onderzoeken of een bepaalde relatie aanwezig is t ...
help
Environmental stress in five aquatic ecosystems in the floodplain of the river Rhine [Boek]
Admiraal, W. \ Ruyter van Steveninck, E.D. de \ Kruijf, H.A.M. de \ 1989
General theories of stress ecology were applied to aquatic communities in the floodplain of the polluted River Rhine. Organic pollution, eutrophication and chemical pollution reinforce the natural tendency to severe selection in the communities, in e ...
help
Macrofyten en de beoordeling van verontreinigde waterbodems : literatuurstudie [Boek]
Frantzen, N. \ 1990
help
Tubificidae (wormachtigen) en pisidiidae (erwtemosselen) als toetsorganismen voor toxiciteitsonderzoek van waterbodems : een literatuuronderzoek [Boek]
Klis, M. van der \ 1990
help
PCBs in European Otter (Lutra lutra) populations [Boek]
Smit, M.D. \ Leonards, P.E.G. \ Hattum, B. van \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.