Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Vertebrate wildlife incidents with pesticides : a European survey \ Pesticide science : a journal of international research and technology on crop protection and pest control [Artikel]
Snoo, G.R. de \ Scheidegger, N.M.I. \ Jong, F.M.W. de \ 1999
help
Variations in the lethal body burdens of organophosphorus compounds in the guppy \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Deneer, J.W. \ Budde, B.J. \ Weijers, A. \ 1999
help
Effect of lindane on the clearance rate of Daphnia magna \ Archives of environmental contamination and toxicology [Artikel]
Hartgers, E.M. \ Heugens, E.H.W. \ Deneer, J.W. \ 1999
help
Guidance document : higher-tier aquatic risk assessment for pesticides : from the SETAC-Europe/OECD/EC workshop, held at Lacanau Ocean, France, 19-22 April 1998 [Boek]
Campbell, P.J. \ 1999
help
Principal response curves : analysis of time-dependent multivariate responses of a biological community to stress \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Braak, C.J.F. ter \ 1999
help
Milieubelasting van bestrijdingsmiddelen \ Bestrijdingsmiddelen en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Snoo, G.R. de \ 1999
help
Development and validation of an ecotoxicity test using field collected eggs of the riverine mayfly Ephoron virgo \ Proceedings of the section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society (NEV) [Artikel]
Greve, G.D. \ Geest, H.G. van der \ Stuijfzand, S.C. \ 1999
help
Acute toxiciteit van koelwaterlozingen uit recirculatiekoelsystemen : resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek [Boek]
Baltus, C.A.M. \ Kerkum, L.C.M. \ Kienhuis, P.G.M. \ 1999
help
Pesticides in ground water : occurrence and ecological impacts [Boek]
Notenboom, J. \ 1999
help
Ecological risk assessment of agrochemicals in European estuaries \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Steen, R.J.C.A. \ Leonards, P.E.G. \ Brinkman, U.A.T. \ 1999
help
Survival and behavioral responses of larvae of the caddisfly Hydropsyche angustipennis to copper and diazinon \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Geest, H.G. van der \ Greve, G.D. \ Haas, E.M. de \ 1999
help
Riooloverstort, een risico voor veedrenking? [Boek]
Spek, A. \ Visch, M. \ 1999
help
Aqueous solubility, octanol solubility and octanol/water partition coefficient of nine hydrophobic dyes \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Sijm, D.T.H.M. \ Schueuermann, G. \ Vries, P.J. de \ 1999
help
Quantitative structure - property relationships for the chemical reactivity of acrylates and methacrylates \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Freidig, A.P. \ Verhaar, H.J.M. \ Hermens, J.L.M. \ 1999
help
Efficient shedding of accumulated metals during metamorphosis in metal-adapted populations of the midge Chironomus riparius \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Groenendijk, D. \ Kraak, M.H.S. \ Admiraal, W. \ 1999
help
Evaluatiedocument lood [Boek]
Janus, J.A. \ 1999
help
Beoordeling van veterinaire risico's van het verspreiden van baggerspecie nabij riooloverstorten [Boek]
Dokkum, H.P. van \ 1999
Sinds enkele jaren is er aandacht voor de mogelijke risico's van riooloverstorten inhet landelijk gebied voor weidevee. Er is een gezamenlijk Actieprogramma "Waterkwaliteit en Diergezondheid" geformuleerd, waarin door middel van negen actiepunten mee ...
help
Toxicity of azaarenes : mechanisms and metabolism [Proefschrift]
Bleeker, E.A.J. \ 1999
help
Advies actief bodembeheer Tungelroyse Beek [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1999
Advies TCB
help
Naar een nieuwe beoordeling van zware metalen in sediment : analyse van biologisch beschikbare fractie, toetsing aan risicogrenzen [Boek]
Vink, J.P.M. \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.