Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Bioaccumulation tests applied in whole effluent assessment : a review \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Maagd, P.G.J. de \ 2000
help
Variation in sensitivity of aquatic species to toxicants : practical consequences for effect assessment of chemical substances \ Environmental management [Artikel]
Vaal, M.A. \ Leeuwen, C.J. van \ Hoekstra, J.A. \ 2000
help
The analysis of laboratory toxicity experiments \ Statistics in ecotoxicology [Hoofdstuk uit boek]
Meister, R. \ Brink, P.J. van den \ 2000
help
Effecten van minerale olie in zoute sedimenten : onderzoek t.b.v. de afleiding van risicogrenzen voor ecosystemen [Boek]
Lourens, J.M. \ 2000
help
Uitwerking van de basisbenadering voor de locatiespecifieke, functiegerichte, ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging voor de praktijk [Boek]
Rutgers, M. \ Postma, J.F. \ Faber, J.H. \ 2000
help
Toxicity of mixtures of pesticides in aquatic systems \ Pest management science / Society of Chemical Industry [Artikel]
Deneer, J.W. \ 2000
help
Impact of the fungicide carbendazim in freshwater microcosms. 2. Zooplankton, primary producers and final conclusions \ Aquatic toxicology [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Hattink, J. \ Bransen, F. \ Brock, T.C.M. \ 2000
help
Sensitivity of characteristics riverine insects, the caddisfly Cyrnus trimaculatus and the mayfly Ephoron virgo, to copper and diazinon \ Environmental pollution [Artikel]
Geest, H.G. van der \ Greve, G.D. \ Kroon, A. \ 2000
help
Glastuinbouw en milieu : emissies van stikstof en fosfor : aspecten van bestrijdingsmiddelentoepassing [Boek]
Lievense, A. \ Baas, C.M. \ Olsthoorn, C.S.M. \ 2000
help
Bestrijdingsmiddelenrapportage 2000 : het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater in de jaren 1997 en 1998 [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2000
help
Utrechtse hoogleraar waarschuwt voor toename aan schimmels: "water op landbouwgrond maakt vee ziek" \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Ellenkamp, R. \ 2000
De hoogleraar farmacologie en toxicologie aan de Diergeneeskundige Faculteit in Utrecht waarschuwt tegen fusarium, dat de laatste jaren in veel grotere mate voorkomt, hetgeen weer doorwerkt in de veehouderij
help
Milieu-indicator 2000 : een indicator voor effecten van gewasbeschermingsmiddelen op grond en oppervlaktewater [Boek]
Brouwer, W.W.M. \ 2000
help
Toxische blauwalgen in recreatiewateren [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
help
Slow desorption of PCBs and chlorobenzenes from soils and sediments : relation with sorbent and sorbate characteristics \ Environmental pollution [Artikel]
Cornelissen, G. \ Hassell, K.A. \ Noort, van P.C.M. \ 2000
help
Combined action of pesticides towards aquatic organisms : a review of available literature from 1972-1998 [Boek]
Deneer, J.W. \ 2000
Literature from 1972 to 1998 was critically reviewed and used to assess to what degree the concept of concentration addition can correctly predict the acute toxicity of mixtures of pesticides towards aquatic organisms. For more than 90% of 202 mixtur ...
help
Impact of the fungicide carbendazim in freshwater microcosms. 1. Water quality, breakdown of particulate organic matter and responses of macroinvertebrates \ Aquatic toxicology [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Brink, P.J. van den \ Camps, E. \ Brock, T.C.M. \ 2000
help
Environmental risk limits for polychlorinated biphenyls in the Netherlands : derivation with probabilistic food chain modeling \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Wezel, A.P. van \ Traas, T.P. \ Weiden, M.E.J. van der \ 2000
help
Toxiciteitonderzoek afvalwater NBCD/BV-school te Den Helder [Boek]
Boomen, R.M. van den \ 2000
help
Maximimum permissible and negligible concentrations for some organic substances and pesticides \ Journal of environmental management [Artikel]
Crommentuijn, T. \ Sijm, D. \ Bruijn, J. de \ 2000
help
Totaal-effluentbeoordeling bij rwzi's : literatuurstudie naar de toepassing van ecotoxicologische testmethoden bij totaal-effluentbeoordeling van rwzi-effluenten [Boek]
Tonkes, M. \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.