Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Effects of a mixture of two insecticides in freshwater microcosms. 2. Responses of plankton and ecological risk assessment \ Ecotoxicology [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Hartgers, E.M. \ Gylstra, R. \ Brock, T.C.M. \ 2002
help
Effects of a mixture of two insecticides in freshwater microcosms. 1. Fate of chlorpyrifos and lindane and responses of macroinvertebrates \ Ecotoxicology [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Crum, S.J.M. \ Heuvel, H.H. van den \ Smidt, R.A. \ Brink, P.J. van den \ 2002
help
Modeling NAPL dissolution and biodegradation interactions : effect of toxicity and biomass growth limitations \ Computational methods in water resources : proceedings of the XIVth international conference on computational methods in water resources (CMWR XIV), June 23-28, 2002, Delft, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Gallo, C. \ Hassanizadeh, S.M. \ 2002
help
Hormoonontregeling boven water : LOES, het landelijk onderzoek oestrogene stoffen in beeld [Boek]
Burgers, E. \ 2002
In Nederland is in de afgelopen jaren de nodige aandacht besteed aan het relatief onbekende verschijnsel van hormoonontregeling. De zorgwekkende berichten in de media leidden in 1997 tot kamervragen. Als antwoord heeft de minister van VROM in 1999 de ...
help
Algen en bacteriën meten vervuilde bodem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vaartjes, J. \ 2002
Ecotoxicologen hebben aangetoond dat algen en bacteriepopulaties in water bij verontreinigde bodems sterk afwijken van normale populaties. Alleen de soorten die ongevoelig zijn voor het gif komen nog voor
help
PERPEST model, a case-based reasoning approach to predict ecological risks of pesticides \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Roelsma, J. \ Nes, E.H. van \ Brock, T.C.M. \ 2002
The present paper discusses PERPEST, a model that uses case-based reasoning to predict the effects of a particular concentration of a pesticide on a defined aquatic ecosystem, based on published information about the effects of pesticides on the stru ...
help
Toxicity of azaarenes \ Reviews of environmental contamination and toxicology [Artikel]
Bleeker, E.A.J. \ Wiegman, S. \ Voogt, P. de \ 2002
help
Developmental disorders in embryos of the frog Xenopus laevis induced by chloroacetanilide herbicides and their degradation products \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Osano, O. \ Admiraal, W. \ Otieno, D. \ 2002
help
Libellen en insecticiden : een literatuuronderzoek naar en risicoanalyse van de effecten van insectenbestrijdingsmiddelen op libellen in Nederland [Boek]
Kuijer, E. \ 2002
In opdracht van de Vlinderstichting is onderzocht of bestrijdingsmiddelen die in het oppervlaktewater terechtkomen een risico zijn voor libellen. Literatuurgegevens over de gevoeligheid van libellen voor bestrijdingsmiddelen zijn vergeleken met de wa ...
help
Life history changes in the benthic cladoceran Chydorus piger induced by low concentrations of sediment-bound cadmium \ Aquatic toxicology [Artikel]
Dekker, T. \ Krips, O.E. \ Admiraal, W. \ 2002
help
Bioconcentration of organic chemicals: is a solid-phase microextraction fiber a good surrogate for biota? \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Leslie, H.A. \ Laak, T.L. ter \ Busser, F.J.M. \ 2002
When organic chemicals are extracted from a water sample with solid-phase microextraction (SPME) fibers, the resulting concentrations in exposed fibers are proportional to the hydrophobicity of the compounds. This fiber accumulation is analogous to t ...
help
Gezondheidsraad : honderd jaar adviezen over gezondheid en milieu \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]website van gezondheidsraad
Wijbenga, A. \ Eijsackers, H. \ 2002
Op 1 oktober 2002 bestond de Gezondheidsraad een eeuw. In deze bijdrage aandacht voor werkwijze van de Raad en hun adviezen op milieugebied
help
Toxicity-based assessment of water quality \ Species sensitivity distributions in ecotoxicology [Hoofdstuk uit boek]
Zwart, D. de \ Sterkenburg, A. \ 2002
This chapter describes the principles and application of a method based on species sensitivity distributions (SSDs) to quantify local toxic potency in aquatic ecosystems
help
Perfluoroalkylated substances : aquatic environmental assessment [Boek]
Hekster, F.M. \ 2002
The study has a broad set-up. The following aspects will be handled. In chapter 2 the chemical characteristics of perfluoroalkylated substances are described. In chapter 3 the production process is clarified and the use and associated emissions of th ...
help
Achtergronden bij de herziene risicogrenzen voor bodem, sediment en grondwater in het kader van de "Evaluatie interventiewaarden bodemsanering" [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ 2002
In 2001 zijn herziene risicogrenzen gepubliceerd die de basis vormen voor de interventiewaarden bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). In dit rapport wordt ten behoeve van de beleidsmatige implementatie hiervan ingegaan op de o ...
help
Bestrijdingsmiddelenrapportage 2002 : het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater in de jaren 1999 en 2000 [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2002
help
Occurrence of bisphenol A in surface water and uptake in fish: evaluation of field measurements \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Belfroid, A. \ Velzen, M. van \ Horst, B. van der \ Vethaak, D. \ 2002
In this study the actual presence of the suspected endocrine disrupter Bisphenol A (BPA) in water systems was studied in the Netherlands
help
Confounding factors in bioassays with freshwater and marine organisms \ Ecotoxicology and environmental safety [Artikel]
Postma, J.F. \ Valk, S. de \ Dubbeldam, M. \ 2002
The use of bioassays in ecological risk assessments often raises questions about the causative factors, and insight into the possibility that confounding factors, such as pH or increased ammonia concentrations, might be responsible for the observed t ...
help
Environmental effects of human pharmaceuticals : the presence and risks [Boek]
Derksen, J.G.M. \ 2002
help
Op weg naar een eenduidige aanpak!? : een inventarisatie van de ecologische risicobeoordelingssystematieken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bos, S.C. \ Bolscher, M. van het \ Fleuren, R.H.J.L. \ 2002
Er is sprake van een wildgroei op het gebied van ecologische risicobeoordelingssystematieken (ook wel genoemd 'beslisondersteunende systematieken') voor bodemverontreiniging in natuur- en natuurontwikkelingsgebieden. Zeven systematieken zijn onderlin ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.