Login

Hydrotheek

help
Beslissen over bagger op bodem - Deel 3: Modellering van risico's na verspreiding bagger [Boek]
Posthuma, L. \ Lijzen, J. \ Otte, P.F. \ Zwart, D. de \ Wintersen, A. \ Oste, L. \ Beek, M. \ Harmsen, J. \ Groenenberg, B.J. \ 2006
In een onderzoek van RIVM, RIZA en Alterra is gekeken naar de risico's die op een lokatie door verspreiding op land kunnen ontstaan. Hiervoor is een systeembenadering opgesteld: waar komen de stoffen vandaan, waar gaan ze heen, welke organismen worde ...
help
Beslissen over bagger op bodem : waarom moeilijk doen als het makkelijk kan! \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Posthuma, L. \ Wintersen, A.M. \ Zwart, D. de \ Lijzen, J.P.A. \ Harmsen, J. \ Groenenberg, J.E. \ 2006
De risico's van verspreiding van bagger op land wordt op een nieuwe manier inzichtelijk gemaakt: RIZA, RIVM en Alterra ontwikkelden een nieuwe risicoanalyse. Het is een milieuhygiënisch te verantwoorden en kosteneffectieve aanpak is mogelijk binnen d ...
help
Beslissen over bagger op bodem - Deel 1: Systeembenadering, model en praktijkvoorbeelden [Boek]
Posthuma, L. \ Zwart, D. de \ Wintersen, A. \ Lijzen, J. \ Swartjes, F.A. \ Oste, L. \ Beek, M. \ Harmsen, J. \ Groenenberg, B.J. \ 2006
RIVM, RIZA en Alterra hebben in opdracht van het Kernteam Bagger & Bodem in 2004 en 2005 gewerkt aan de opzet van een praktijkgericht beslismodel. Toepassing van dit model moest leiden tot een milieuhygiënisch verantwoord en kosteneffectief beleid vo ...
help
Biotic Ligand-modellen in lijn met KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vijver, M. \ Peijnenburg, W. \ Koning, A. de \ 2006
Recent is door onderzoekers het Biotic Ligand-model geïntroduceerd als alternatief voor de totaal opgeloste concentratie aan metalen. Het model (BLM) voorspelt de binding van het metaal aan aquatische organismen, rekening houdend met de verschijnings ...
help
Biotic ligand models voor de effectmodellering van metalen in enkele Nederlandse oppervlaktewateren [Boek]
Koning, A. de \ Vijver, M.G. \ 2006
Dit rapport beschrijft de toepassing van recent ontwikkelde Biotic Ligand Modellen (BLMs) op de effectmodellering van metalen in enkele Nederlandse oppervlaktewateren. BLMs zijn modellen gebaseerd op wetenschappelijke kennis over de belangrijkste blo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.