Login

Hydrotheek

help
De toxiciteit van Maas- en Rijnwater in 1992 [Boek]
Zwart, D. de \ Polman, H.J.G. \ 1993
help
Milieu-indicator 2000 : een indicator voor effecten van gewasbeschermingsmiddelen op grond en oppervlaktewater [Boek]
Brouwer, W.W.M. \ 2000
help
Guidance document on deriving environmental risk limits [Boek]
Traas, T.P. \ Bruijn, J.H.M. de \ 2001
help
Indeling van bodemfauna in ecologische soortengroepen [Boek]
Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1992
help
Herziening interventiewaarde lood : evaluatie van de afleiding van de interventiewaarde grond/sediment en grondwater [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ 1999
help
Validatie van risicogrenzen voor de bodem : verslag van een workshop gericht op de opzet van een onderzoekprogramma [Boek]
Notenboom, J. \ Beelen, P. van \ 1992
help
Vergelijking van voorspelde metaalgehalten in landbodems met (eco)toxicologische risiconiveaus [Boek]
Dijk, S. van \ 1999
help
Ontwikkeling van een acute toxiciteitstoets met de grondwater kreeftachtige Parastenocaris germanica [Boek]
Notenboom, J. \ Boessenkool, J.J. \ Booyink, M. \ 1993
help
Beoordeling van de ecotoxicologische risico's van de verspreiding van baggerspecie op land : pilot-toetsing van de invloed van bodemeigenschappen op biobeschikbaarheid van metalen en PAKs in veldbodems [Boek]
Posthuma, L. \ 1999
help
Toxische cyanobacterien in recreatiewateren [Boek]
Burger - Wiersma, T. \ Versteegh, J.F.M. \ 1994
help
De toepasbaarheid van het evenwichtspartitieconcept bij de afleiding van integraal afgestemde milieukwaliteitsdoelstellingen voor bodem en sediment : een verkenningsstudie [Boek]
Hoop, M.A.G.T. van den \ 1993
help
Ontwikkeling van sedimenttoxiciteits-toetsen - III: Een voorlopige kweekmethode voor en toxiciteitstoets met de oligochaete worm Branchiura sowerbyi [Boek]
Roghair, C.J. \ Wolters, M.A.H. \ Huijs, M.P.A. \ 1993
help
Aandachtstoffen in het Nederlandse milieubeleid : overzicht 1994 [Boek]
Janus, J.A. \ Hesse, J.M. \ Rikken, M.G.J. \ 1994
help
Ecologische normen voor vermesting, verzuring en verdroging : aanzet tot een risicobenadering [Boek]
Latour, J.B. \ Reiling, R. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.