Login

Hydrotheek

help
Environmental risk limits for chlorotoluenes (o-chlorotoluene, m-chlorotoluene, p-chlorotoluene) [Boek]
Herwijnen, R. van \ Leeuwen, L.C. van \ cop. 2009
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor chloortoluenen in water, grondwater, bodem en lucht. De groep stoffen omvat o-chloortolueen, m-chloortolueen en p-chloorotolueen. Deze stoffen worden gebruikt bij chemische productieprocessen en als op ...
help
Validatie van risicogrenzen voor de bodem : verslag van een workshop gericht op de opzet van een onderzoekprogramma [Boek]
Notenboom, J. \ Beelen, P. van \ 1992
help
Field bioassays for side-effects of pesticides : progress report [Boek]
Jong, F.M.W. de \ Bergema, W.F. \ 1993
help
Toxicity of selected pesticides to the groundwater copepod Parastenocaris germanica (Crustacea) [Boek]
Notenboom, J. \ Boessenkool, J.J. \ 1994
help
Acute aquatic risk indicator for pesticides [Boek]
Luttik, R. \ Kalf, D.F. \ 1998
help
Vergelijking van voorspelde metaalgehalten in landbodems met (eco)toxicologische risiconiveaus [Boek]
Dijk, S. van \ 1999
help
Environmental risk limits for various chlorobenzenes [Boek]
Leeuwen, L.C. van \ 2010
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor een serie chloorbenzenen in water, grondwater, bodem en lucht. De groep stoffen omvat monochloorbenzeen, dichloorbenzenen en tetrachloorbenzenen. Ze worden gebruikt als tussenproduct om andere stoffen ...
help
Development of an EC test guideline : comparison of two clones and three test media in the Daphnia magna reproduction test [Boek]
Vaal, M.A. \ Buijze, A. \ 1993
help
Ecotoxicological risk management of aquatic pollutants \ River water quality : ecological assessment and control [Hoofdstuk uit boek]
Leeuwen, C.J. van \ 1992
help
Ecological sustainability and the use of chemicals : is ecotoxicological risk assessment doing its job properly? An introduction to chemical time bombs \ Land degradation and rehabilitation : an international journal devoted to land degradation avoidance, land degradation mitigation and rehabilitation of degraded land [Artikel]
Hekstra, G.P. \ 1994
help
Towards integrated environmental quality objectives for several compounds with a potential for secondary poisoning [Boek]
Plassche, E.J. van de \ Canton, J.H. \ Eijs, Y.A. \ 1994
help
Risicobeoordeling van (dier)geneesmiddelen in grondwater bij registratie [Boek]
Vlaardingen, P.L.A. van \ Knecht, J.A. de \ Montforts, M.H.M.M. \ 2009
Het RIVM stelt een methode voor om de risico’s van (dier)geneesmiddelen in grondwater te beoordelen als de middelen worden geregistreerd. Het ministerie van VROM heeft deze informatie nodig om de milieukwaliteit te beschermen. Het gaat hierbij om gro ...
help
Ontwikkeling van een acute toxiciteitstoets met de grondwater kreeftachtige Parastenocaris germanica [Boek]
Notenboom, J. \ Boessenkool, J.J. \ Booyink, M. \ 1993
help
Maximum permissible concentrations for water, sediment and soil derived from toxicity data for nine trace metals [Boek]
Plassche, E.J. van de \ Polder, M.D. \ Canton, J.H. \ 1992
help
Een milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Leendertse, P.C. \ Reus, J.A.W.A. \ 1997
help
Beoordeling van de ecotoxicologische risico's van de verspreiding van baggerspecie op land : pilot-toetsing van de invloed van bodemeigenschappen op biobeschikbaarheid van metalen en PAKs in veldbodems [Boek]
Posthuma, L. \ 1999
help
Derivation of maximum permissible concentrations for several volatile compounds for water and soil [Boek]
Plassche, E.J. van de \ Polder, M.D. \ Canton, J.H. \ 1993
help
Incorporation of biomagnification in procedures for environmental risk assessment and standard setting [Boek]
Luttik, R. \ Traas, T.P. \ Greef, J. de \ 1992
help
Inhoudelijke evaluatie van de interventiewaarden bodemsanering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Wezel, A.P. van \ Lijzen, J.P.A. \ Crommentuijn, T. \ 2002
De huidige interventiewaarden bodemsanering zijn in 1999 en 2000 inhoudelijk-technisch geëvalueerd. Voor circa 70 stoffen zijn voorstellen gedaan voor Ernstig Risico Concentraties voor zowel humane als ecotoxicologische risico's, voor de milieucompar ...
help
Calculation of critical loads for cadmium, lead and mercury : background document to a mapping manual on critical loads of cadmium, lead and mercury [Boek]
Vries, W. de \ Schütze, G. \ Lofts, S. \ Tipping, E. \ Meili, M. \ Römkens, P.F.A.M. \ Groenenberg, J.E. \ 2005
This report on heavy metals provides up-to-date methodologies to derive critical loads for the heavy metals cadmium (Cd), lead (Pb) and mercury (Hg) for both terrestrial and aquatic ecosystems. It presents background information to a Manual on Critic ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.