Login

Hydrotheek

help
Project or overall irrigation efficiency \ Irrigation : theory and practice : proceedings of the international conference held at the University of Southampton 12 - 15 September, 1989 [Hoofdstuk uit boek]
Bos, M.G. \ Wolters, W. \ 1989
help
On irrigation efficiencies [Boek] - 4th ed
Bos, M.G. \ Nugteren, J. \ 1990
help
Application of on - farm irrigation efficiency approach [Boek]
Abdel - Gawad, S.T. \ 1987
help
Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
"De kennisagenda vormt in onze ogen een uitstekende basis om samen met de sector de doelmatigheid in de waterketen en het stedelijk waterbeheer te vergroten. Kennis is de basis voor kostenbesparing, terwijl de kwaliteit op een hoog niveau blijft." Wa ...
help
Waterschappen omarmen Het Nieuwe Werken: vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2013
In de wereld van de waterschappen doet Het Nieuwe Werken zijn intrede. Belangrijkste doel van dit concept is dat de medewerker als mens centraal komt te staan. Zij krijgen meer vrijheid en vertrouwen maar moeten daarvoor ook hun verantwoordelijkheden ...
help
Handen en voeten aan doelmatigheid bij regionale waterbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rouhof, G. \ Mulder, A. \ Koerhuis, A. \ Mantel, J. \ Cleef, R. van \ 2010
Met de operatie STORM hebben de waterbeheerders een duidelijk signaal afgegeven dat doelmatig werken bovenaan de agenda staat. Het is tijd voor de waterschappen om de koe bij de hoorns te vatten en aan te tonen dat doelmatig werken wel degelijk actie ...
help
Slim samenwerken aan waterbeheer : waterschappen en Rijkswaterstaat : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jeurink, K. \ 2014
Duurzaam verbinden van de waterschappen en Rijkswaterstaat, dat is de opdracht van de landelijke werkgroep Slim Samenwerken aan waterbeheer. Door gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en ervaring wordt efficiënter gewerkt en de kwaliteit ver ...
help
KD11P02 - Ludolph Wentholt - Doelmatigheid Beheer [Video]
Wentholt, L. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 8e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2011 te Arnhem onder de titel: 'Doelmatigheid van beheer en effecten op het waterkeringbeheer' over het uitwerken van het doelmatig samenwerken.
help
Waterpraktijk : de Roer en Overmaas-methode \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Duisings, L. \ 2013
Hoe zorg je ervoor dat je bestaande organisatie met kundige, gedegen en betrokken vakmensen anders gaat werken, met nog meer oog voor de klant? Heel simpel. Door hen in te zetten op werkzaamheden die ze graag doen. Dat is in een notendop de aanpak di ...
help
Water volgens Wouter : slimme sturing - voor wie? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stapel, W. \ 2012
Ieder kijkt door zijn eigen bril naar de afvalwaterketen. Bij het bepalen van pompregelingen kan dat betekenen dat een zuiveraar andere keuzes maakt dan een rioleur - en dat kan forse consequenties hebben. Een rioleur wil z'n stelsel zo leeg mogelijk ...
help
Jacques Leenen: 'Doelmatigheid begint met kennis, maar bewijst zich in de praktijk' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Op verzoek van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat onderzochten STOWA en RWS Waterdienst wat zij kunnen bijdragen aan doelmatig werken op het terrein van kennis en informatie. Dat gebeurde in het kader van de ‘storm’ van doelmatigheid, die d ...
help
TRIZ: inventief oplossen van (water)problemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Trietsch, E. \ Gras, B. \ Kooiman, J.W. \ 2004
Voor het bedenken van technische innovaties en het oplossen van technische problemen wordt meestal ‘brainstorming’ gebruikt of wordt getracht oplossingen te genereren via 'trial-and-error', vaak met gering succes. Hoe kan dit efficiënter? Voor het sy ...
help
Requirements and test methods for on site domestic wastewater treatment plants: the European standard (prEN 12566-3) compared to other international standards \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nonet, S. \ 2005
To ensure that domestic wastewater treatment plants run in an efficient and reliable way, certifications already exist while others will be implemented soon. To date, we have listed eight standards: four from European countries (Germany, Great Britai ...
help
Doelmatigheid al jarenlang actueel : kostenefficiënt werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2010
Overheid en politiek drukken waterschappen op het hart om doelmatig te werken. Maar is doelmatigheid niet al veel langer een actueel thema binnen de waterschapswereld? "Al meer dan tien jaar leren wij van het bedrijfsleven hoe wij doelmatig kunnen we ...
help
Reactie op 'Optimalisatie van een grondwatermeetnet' [en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Kuijper, M. \ Borren, W. \ Dongen, R. van \ Hendriks, D. \ 2012
In de loop der tijd zijn er vele meetnetten van het freatische grondwater in projectverband tot stand gekomen. Het is echter de vraag in hoeverre deze in stand moeten worden gehouden om een waterschap te voorzien van de gewenste informatie. Daarnaast ...
help
Professionaliseer, agendeer en waardeer rioleringsbeheer \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Haan, A. de \ Rombout, J. \ Wattenberg, F. \ Dijkstra, T. \ Oss, P. van \ 2015
Iedere rioleringsbeheerder vraagt zich vast weleens af of hij wel goed werk levert en of het niet beter (lees: goedkoper) kan. Deze vraag wordt echter ook steeds vaker vanuit de eigen organisatie gesteld. Herkenbaar?
help
'Lean leidt tot minder overlast bij rioolaanleg' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lambregtse, B.J. \ 2014
Hoe lang mag een weg opgebroken zijn vanwege rioleringswerkzaamheden? Hoeveel overlast mogen weggebruikers, omwonenden en winkeleigenaren hiervan hebben? Vragen die leven bij gemeenten en aannemers. Toepassing van het Lean-principe, dat gericht is op ...
help
Uitvinders : hillblock, de steen der wijzen? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Een steen waarmee je golfopslag tot vijftig procent kunt afremmen. Die vinding deed Hans Hill, die zijn uitvinding heel toepasselijk hillblock noemde. Hij won er een nominatie mee voor de Waterinnovatieprijs, maar of zijn hillblock de steen der wijze ...
help
"De opgaven zijn te belangrijk voor structuurveranderingen" : nieuwe voorzitter Unie Peter Glas \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2010
Ondanks negatieve geluiden over het bestaansrecht van de waterschappen heeft de nieuwe Unievoorzitter er wel zin in: "Ik zie momenteel veel dynamiek bij de waterschappen, ik wil dat graag verder stimuleren". Een interview
help
De heilige graal van de waterketen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hottinga, F. \ Teeuwen, A. \ 2010
De discussie over de waterketen werd de afgelopen periode gedomineerd door wie er de zeggenschap over zou moeten krijgen. Echter het uitgangspunt bij de waterketen - het verbeteren van de doelmatigheid - is vooralsnog buiten beeld gebleven. Onlangs h ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.