Login

Hydrotheek

help
Energie uit kleinschalige waterkracht [Boek]
Wielen, F. van der \ [2010]
Royal Haskoning werkt momenteel aan kleinschalige waterkrachtprojecten voor diverse waterschappen. De projecten hebben als doel om de mogelijkheden voor energiewinning uit waterkracht te verkennen. In Nederland blijkt dit namelijk op een aantal speci ...
help
Zonnestuwen [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hart, K.J. de \ 2007
Je ziet ze steeds vaker in het Noord-Hollandse landschap, zonnestuwen. De benaming zonnestuwen is eigenlijk fout. Zonnestuwen zijn gewone normale stuwen, alleen de elektrische energie benodigd voor de aandrijving, wordt opgewekt door zonne-energie. O ...
help
Windenergie op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - 1: Mechanische toepassingen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1984
help
2,5 jaar energiefabriek Apeldoorn : SEA \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Valk, E. de \ 2012
Op rwzi Apeldoorn worden al vele jaren met succes externe afvalstoffen verwerkt. Aanvankelijk gebeurde dit middels de opvulling van de overcapaciteit van de conventionele vergister. En later voornamelijk met behulp van de, speciaal daarvoor gebouwde, ...
help
Procesautomatisering rond de SEA; een grote ontdekkingsreis \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Berends, E. \ 2012
De procesautomatisering van de slibgisting externe afvalstoffen is op de zuivering Apeldoorn ingevlochten in die van de rest van de zuivering. Daarbij is verder geborduurd op de bestaande visie en standaard.
help
Bio-elektrochemische systemen: microbiële high-tech op zoek naar toepassingen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clauwaert, P. \ Desloover, J. \ Ha, D. Van der \ Verbeken, K. \ Boon, N. \ Verstraete, W. \ 2009
Micro-organismen, die elektriciteit genereren of consumeren: wat een klein decennium geleden nog als een curiosum voor academische hobbyisten werd aangezien, is vooral de laatste 5 jaar uitgegroeid tot een boeiend onderzoeksdomein, waar nieuwe inzich ...
help
Windenergie op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - 2: Electriciteitsopwekking [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1987
help
Het watersysteem als elektriciteitsbuffer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkoop, D. \ Malda, W. \ Beukema, P. \ 2011
Elektriciteit wordt opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook uit windkracht en zonlicht. Energievragers (huishoudens, bedrijven) nemen deze elektrische energie af via het elektriciteitsnet. Deze vraag naar elektriciteit is variab ...
help
Toekomst gloort voor nieuwe duurzame energiebron \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Saakes, M. \ 2007
Geschat wordt dat blauwe energie, gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zoet en zout water, theoretisch 20 procent van de wereldenergiebehoefte kan dekken. Nederlands onderzoek richt zich onder meer op het realiseren van dunnere membra ...
help
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland : zuiver en veilig met de NEN 3140 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oorschot - Kuipers, A. \ 1998
help
Rioolelektriciteit : feit of fabel? [Studentenverslag]
Elzinga, J. \ 2011
Rioolenergie zou een duurzame toevoeging kunnen zijn op de bekende manier van elektriciteitswinning wanneer dit op een goede en rendabele wijze gewonnen kan worden. Doelstelling van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de (on)mogelijkheden o ...
help
Elektriciteit uit stromend rioolwater: feit of fictie? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Degen-Heijmans, R. \ Elzinga, J. \ 2011
Is het mogelijk om op rendabele wijze kinetische en potentiële energie uit rioolwater te winnen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben adviesbureau Grontmij en de gemeente Arnhem een onderzoek uit laten voeren door Jan Elzinga, student van Hoge ...
help
De rwzi als energiefabriek : afvalstromen gisting \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Visser, F. \ Reinders, K. \ Valk, E. de \ 2009
Waterschap Veluwe heeft als doel om de rwzi Apeldoorn energie neutraal te maken. Dit wil zeggen dat alle elektrische energie, die benodigd is voor het zuiveren van afvalwater, op de rwzi zelf wordt opgewekt. Om dit te bewerkstelligen is naast de best ...
help
Blue energy: electricity production from salinity gradients by reverse electrodialysis [Proefschrift]
Post, J.W. \ 2009
Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone energie – ‘blauwe stroom’ – zeer groot. Ook in Nederland kunnen over minimaal tien jaar blauwe stroom ...
help
Revelation of the blue energy landscape : the implementation of a blue energy plant a landscape machine at the Volkerakdam [Studentenverslag]
Looman, K. \ Verhoeven, K. \ 2012
Dit onderzoek beschrijft hoe een blue energy centrale kan worden ingepast in het landschap met behulp van de landschapsmachine. Het onderzoek start met een beschrijving van twaalf technische randvoorwaarden voor het realiseren van een blue energy cen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.