Login

Hydrotheek

help
Water als bron van duurzame energie : omgevingseffecten van zes energietechnologieën [Boek]
Berg, M. van den \ 2010
Dit rapport bouwt voort op het rapport Water als bron van duurzame energie. Energiebalans en omgevingseffecten van energietechnologieën met water, dat in 2009 door Ecofys in opdracht van Deltares is opgesteld. In het traject dat volgde op deze eerste ...
help
Testing, analysis and control of Wave Dragon, wave energy converter [Proefschrift]
Tedd, J. \ 2007
The Wave Dragon is a floating overtopping wave energy device, converting the energy in the waves into electrical energy to be exported to the national grid. Since 1998 a 1:50 scale has been tested in the wave basin facilities in Aalborg University. T ...
help
Vochtkarakteristieken van het PAGV - proefveld ten behoeve van het restwarmte - project [Boek]
Veerman, G.J. \ 1986
Rest- en afvalwarmte, dat met het koelwater vrijkomt bij veel industriële activiteiten, wordt meestal via het oppervlaktewater geloosd. Een mogelijkheid om deze warmte nuttig te gebruiken wordt onderzocht in een proef bij het Proefstation voor de Akk ...
help
Schaliegas: een nieuwe uitdaging voor de exploitatie van de diepe ondergrond? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swennen, R. \ 2013
Recent is er nogal wat aandacht rond de mogelijke exploitatie van schaliegas in onze regio's. Deze plotse aandacht komt overgewaaid vanuit de Verenigde Staten van Amerika (USA) waar thans een ganse transformatie van de energiemarkt gebeurt ten gevolg ...
help
Kansenkaart voor energie uit oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Boer, S. de \ Scholten, B. \ Boderie, P. \ Pothof, I. \ 2015
Rijkswaterstaat onderzocht met Deltares en IF Technology hoeveel warmte en koude uit het hoofdwatersysteem benut kan worden voor verwarming of koeling van nabijgelegen gebouwen. Hiervoor werd geanalyseerd of er op geringe afstand van het water een en ...
help
Afvalwaterzuiveraar gaat energie benutten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Veel waterschappen proberen duurzamer en met meer energie-efficiency hun bedrijfsprocessen in te richten. Zo maakte de afvalwatersector vorig jaar de meerjarenafspraken over energie-efficiency (MJA), won waterschap Aa en Maas met het project 'De Ener ...
help
De Limburgse Maas kan (een beetje) milieuvriendelijke stroom leveren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1983
Er loopt momenteel een studie naar de haalbaarheid van een waterkrachtcentrale in de Maas ter hoogte van Heel
help
Toekomst Afsluitdijk : antwoorden op vijf onderzoeksvragen [Boek]
Vossen, B. van \ 2010
Door verschillende instellingen zijn vier visies opgesteld t.a.v. de Afsluitdijk. Vervolgens heeft ook Rijkswaterstaat een tweetal referenties opgesteld. Verschillende vragen over visies en referenties zijn naar voren gekomen. Een vijftal vragen zijn ...
help
Het debat : een expliciete wettelijke verankering voor productie en levering van duurzame energie is noodzakelijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Foort, S. \ Lazaroms, R. \ 2015
In dit waterdebat komen aan het woord als voorstander Sander Foort (promovendus Nyenrode) en Rafaël Lazaroms (beleidsadviseur Unie van Waterschappen).
help
"Nederland laat kansen voor biogas liggen" : NVA-symposium 'Waterzuivering voor de broodnodige energie' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ 2003
Zowel riool als industriële waterzuiveringen kunnen beter gebruik maken van biogas, maar de Nederlandse overheid stimuleert deze vorm van 'groene energie' niet. Daardoor komen toepassingen moeizaam van de grond, zo concludeerden de aanwezigen tijdens ...
help
Big wins vs. quick wins : Bert Palsma over besparen en terugwinnen van energie in de waterketen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
STOWA heeft een studie afgerond naar het besparen en terugwinnen van energie uit de waterketen. De studie komt op een goed moment, want energie is hot. Dat kun je voor de waterketen letterlijk nemen; huishoudens en bedrijven lozen jaarlijks enorme ho ...
help
Het ondernemende waterschap ruikt commerciële kansen : hoe ver mag je gaan? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
‘Er moet meer duidelijkheid komen over de vraag wat waterschappen nu wel en niet met energie mogen doen, voordat ze zich te goeder trouw in maatschappelijke verantwoorde avonturen storten, die niet bestuurlijk-juridisch gedekt zijn,’ aldus Herman Hav ...
help
Waterkracht op rwzi \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bisseling, B. \ Betuw, W. van \ Verheij, M. \ Boswinkel, A. \ 2012
Waar kunnen we energie besparen in de afvalwaterketen? Dat is een van de belangrijkste vragen waarover waterschappen in Nederland zich momenteel buigen. Ze hebben samen een meerjarenafspraak over energie-efficiency (MJA3) afgesloten met daarin een aa ...
help
Rendement hogetemperatuuropslag eist zorgvuldig rekenwerk \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Lieshout, M. van \ 2014
Bij veel processen komt warmte vrij die niet effectief wordt benut. Dit zijn vaak continuprocessen die dag en nacht, zomer en winter warmte produceren. Nogal wat processen leveren warmteoverschotten met een temperatuur van meer dan 70 graden C op. He ...
help
Interferentie bij bodemenergiesystemen : let op het verschil tussen theorie en praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Terpstra, W. \ Zwamborn, M. \ 2013
Op drukke bodemenergie-locaties kan sprake zijn van thermische interferentie, die kan leiden tot rendementsverlies. In juni-nummer van Bodem stond een artikel over de invloed van interferentie. De theoretische invloed was kleiner dan verwacht.
help
Tidal energy : lessons learnt from the United Kingdom and opportunities for the Netherlands [Boek]
2009
There has been major interest in the development of several sources of sustainable /renewable energy over the past years. One of the main sources of this type of energy is water power. This report focuses on tidal (range) energy, one of the potential ...
help
Rivieren en kanalen bruikbaar als duurzame bron van energie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boer, S. de \ Scholten, B. \ Boderie, P. \ Pothof, I. \ 2015
Het water in rivieren en kanalen is een hernieuwbare bron van warmte en koude die benut kan worden voor nabijgelegen gebouwen. Deltares en IF Technology hebben in opdracht van Rijkswaterstaat een kansenkaart voor energie uit oppervlaktewater (EOW) ge ...
help
Energieakkoord kan waterenergie een zetje geven : elektriciteit uit water, grijpen we onze kansen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2014
Naast wind- en zonne-energie stroomt er straks ook waterenergie door het elektriciteitsnet. Er wordt getest met energie uit getijdenstroming en een proef bij de Afsluitdijk moet blue energy opleveren door zoet en zout water te mengen. De kansen voor ...
help
Zonne-eiland van tienduizenden zonnepanelen : thema water & energie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2016
Eind maart 2016 was het klaar. Een eiland van ruim 20.000 drijvende zonnepalen in een drinkwaterreservoir onder de rook van het Londense vliegveld Heathrow. Het is het grootste zonne-eiland ter wereld.
help
Elektriciteit uit de diepte biedt kansen : toenemend aantal projecten in Europa, Nederland blijft achter [thema Duurzame energie] \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Afanasyev, M. \ Peeters, M. \ 2010
Diepe geothermie wordt tot nu toe in Nederland toegepast om kassen of huizen te verwarmen. In de rest van Europa worden echter steeds meer projecten uitgevoerd, waarbij naast warmte ook elektriciteit wordt opgewekt. Daarbij worden technieken toegepas ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.