Login

Hydrotheek

help
Baggeren kan op veel manieren : inventarisatie van kleinschalige baggertechnieken : thema: (Water)bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Drossaert, W.M.E. \ Talsma, M.J.G. \ 2001
In opdracht van Stowa is gekeken naar diverse methoden van baggertechniek van sloten
help
De toepassing van het in geohydrologische zin isoleren van een bouwplaats door middel van een waterremmend scherm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuylekom, M.H. van \ Schoneveld, J. \ 1982
Verlaging van de grondwaterstand binnen een bouwput met behulp van een verticaal geplaatst scherm. In een stationaire situatie is een onttrekking van 20 m3/h ruim voldoende om een verlaging van 5 m te realiseren
help
Bouwrijp maken van terreinen [Boek]
Segeren, W.A. \ Hengeveld, H. \ 1984
Het voorliggende boek geeft een uitgebreide beschrijving van de theoretische grondslagen voor en de opgedane ervaringen bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van bouwterreinen en bebouwde terreinen. Het boek is ingedeeld in 10 hoofdstukken. In elk ...
help
Het grondwatermodel als civieltechnisch gereedschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hemker, C.J. \ Janssen, G.J.M. \ 1999
help
Rijkswaterstaat ontvangt 'Ouwe Jonkers' : het genootschap van Ouwe Jonkers bezoekt de Waterdienst van Rijkswaterstaat \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kiestra, A. \ 2009
Een 43-tal leden van het Genootschap waren op 28 augustus 2009 te gast bij de Waterdienst van Rijkswaterstaat te Lelystad. Zij werden verwelkomd door de heer Arie Versluis, directielid van de Waterdienst. Gastheer voor deze dag was de heer Sjaak de W ...
help
Decline and rise of Rijkswaterstaat : two centuries of history [Boek]
Lintsen, H.W. \ [1998]
Description of how two centuries of Rijkswaterstaat have left their mark on the Netherlands. Items covered are p.a.: the birth of Rijkswaterstaat, the democratic-mechanical period, the technocratic-scientific period and interactive and integral.
help
De wervelradpomp [thema machines en werktuigen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Slot, H. \ 2006
De wervelradpomp is speciaal ontwikkeld voor het verplaatsen van vloeistoffen, die een grote hoeveelheid vaste stoffen bevatten. Vooral ook voor installaties, die tot doel hebben vaste stoffen te verplaatsen door middel van vloeistoftransport. We kun ...
help
Van peilbuis tot drainbuis [Boek]
Geldof, G.D. \ 1989
help
Dutch dikes [Boek]
Pleijster, E.J. \ Veeken, C. van der \ Jongerius, R. \ Luiten, E. \ Heingartner, D. \ LOLA landscape architects \ Bookmakers \ [2014]
Nederland telt vele duizenden dijken. Dijken zijn de dragers van ons landschap en hebben grote cultuurhistorische waarde. We wonen in dijkhuisjes aan de Waalbandijk, fietsen over de slingerende West- Friese Omringdijk of bezoeken het monument op de A ...
help
De stroming van het grondwater en de bepaling van de hydrologische constanten [Boek]
Wesseling, J. \ 1962
help
Procesregelingen op rwzi's : reactie en commentaar op H2O artikelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Draaijer, H. \ Hermans, F. \ Mulder, J.W. \ 1995
Reactie op een drietal artikelen van Veersma, van der Roest, Meinema en van Schagen
help
Spatial nonhomogeneous poisson process in corrosion management \ Journal of the Electrochemical Society [Artikel]
López De La Cruz, J. \ Kuniewski, S.P. \ Noortwijk, J.M. van \ Gutiérrez, M. A. \ 2008
A method to test the assumption of nonhomogeneous Poisson point processes is implemented to analyze corrosion pit patterns. The method is calibrated with three artificially generated patterns and manages to accurately assess whether a pattern distrib ...
help
Compendium geo-tubomechanica : t.b.v. ontwerp en berekening van kruisingsconstructies van ondergrondse pijpleidingen met waterkeringen, verkeerswegen en waterlopen [Boek]
Soudijn, B.J.J. \ Kock, R.A.J. de \ 1977
Dit compendium (= samenvattend handboek) is in feite een nader uitgewerkte versie van dat dictaat. Het bestaat uit de twee delen: Grondmechanica en Tubomechanica (pijpleidingmechanica). In het eerste dee], is de basis gelegd voor een goed begrip van ...
help
'Vacaturemuur’ op Aquatech \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2008
De Nederlandse watersector heeft te maken met een steeds groter wordend tekort aan goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Techniek is niet bepaald de populairste sector om in te gaan werken voor schoolverlaters en afstudeerders. De waterbranche, ...
help
Ophogen en grondwater in de Middelveldsche Akerpolder [Boek]
Jacobs, E. \ Boere, E.N. \ Han, H.A. \ 1991
help
InfraTech 2011 in het teken van samenwerking : thema InfraTech \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
De negende editie van InfraTech, de tweejaarlijkse beurs voor de infrastructuur, heeft als thema 'samenwerking in de infraketen'. Van 11 tot en met 14 januari 2011 is Ahoy Rotterdam het toneel van een groot aanbod van producten en diensten op het geb ...
help
Project Plan van Aanpak Automatisering Leidingeninformatie (PAL) van start \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Achttienribbe, G.E. \ 1989
help
Drainage and behaviour of peat soils \ Proceedings of the symposium on peat lands below sea level : peat lands lying below sea level in the Western part of the Netherlands, their geology, reclamation, soils, management and land use [Hoofdstuk uit boek]
Schothorst, C.J. \ 1982
help
A detailed case history : the Markerwaard, the Netherlands \ Land subsidence : proceedings of the third international symposium on land subsidence held in Venice, Italy, 19 - 25 March 1984 [Hoofdstuk uit boek]
Koning, H.L. \ Claessen, F.A.M. \ Westerhoff, W.E. \ 1986
help
NVA symposium "Automatiseren en het zuiveren van afvalwater" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Werumeus Buning, W.G. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.