Login

Hydrotheek

help
Hatsi-kD [de getijdebeweging in estuaria] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H.H.G. \ 2001
help
Hatsi-kD : de getijdebeweging in estuaria (2) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H.H.G. \ 2001
help
Consolidation and strenght evolution of soft mud layers [Proefschrift]
Merckelbach, L. \ 2000
help
Hatsi-kD :de voortplanting van getijdegolven in estuaria (4) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H.H.G. \ 2004
Een theoretische onderbouwing van de voorplantingssnelheid van golven; er is gekeken naar de opslingering en demping van de waterbeweging; die golfslag is niet te verklaren uit de wetten van behoud van massa en impuls. Dit artikel is een vierde in ee ...
help
Morfologie als basis voor de lange-termijnvisie Schelde-estuarium [themanummer fysisch geografische advisering] \ Aarde en mens [Artikel]
Wilms, R. \ Zanting, H.A. \ 2001
Resource Analysis heeft een visie ontwikkeld voor de Schelde, waarbij drie functies een rol spelen: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid
help
Getij geeft vegetatie meer ruimte in het Rijn - Maasestuarium \ De levende natuur [Artikel]
Rijt, C. van de \ Coops, H. \ 1993
help
Tidally averaged models for dispersion in shallow water \ Water resources research [Artikel]
Heemink, A.W. \ 1993
help
Literatuuronderzoek naar de soortenrijkdom van het makrozoobenthos in relatie tot het zoutgehalte [Boek]
Schmidt - van Dorp, A.D. \ 1979
Een literatuuronderzoek is uitgevoerd naar de soortenrijkdom van het makrozoöbenthos in relatie tot het zoutgehalte. Een numeriek verband tussen het zoutgehalte en de soortenrijkdom werd opgesteld voor zeven groepen van het makrozoöbenthos. Dit gebeu ...
help
Some notes on the ecology of aquatic oligochaetes in the Delta region of the Netherlands \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ 1981
help
Window on the Netherlands : the Dutch coast : battlefield and zone of opportunity \ Tijdschrift voor economische en sociale geographie = Dutch journal of economic and social geography = ... : orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie [Artikel]
Nooij, F. de \ 1999
help
EDSS : Estuarine Decision Support System \ Hydroinformatics... : proceedings of the ...international conference on hydroinformatics [Artikel]
Kouwenhoven, P. \ 1998
help
Gross fluxes and estuarine behaviour of pesticides in the Scheldt estuary (1995-1997) \ Environmental pollution [Artikel]
Steen, R.J.C.A. \ Vaart, J. van der \ Hiep, M. \ 2001
help
Molluscan diversity in tidal marshes along the Scheldt estuary (The Netherlands, Belgium) \ Hydrobiologia [Artikel]
Bruyndoncx, L. \ Jordaens, K. \ Ysebaert, T. \ 2002
help
Estuaria en zeeen, een werkgebied in beweging : numerieke modellen steeds belangrijker \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Lindijer, G. \ 1987
help
De eutrofiering van de Noordzee en Waddenzee, een tussenbalans : zien we al resultaten van het saneringsbeleid? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Janssen, G.M. \ 1993
help
Results and analysis of the benthic submodel \ Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Hoofdstuk uit boek]
Ebenhoeh, W. \ 1988
help
Bacteria populations in the Grevelingen basin \ Progress report... / Delta Institute for Hydrobiological Research [Artikel]
Peelen, R. \ 1988
help
Water en plankton van de Oosterschelde \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Bakker, C. \ 1980
help
Veranderingen in de bodemfauna van de getijdezone langs de Bocht van Watum (Eems - estuarium) in de periode 1981 - 1986 [Boek]
Eppinga, J. \ Essink, K. \ 1990
help
Trends en toestand zoute wateren 1980 - 1990 : een goede start voor beheer en verkenning [Boek]
Bakker, J.F. \ Ende, K.C.J. van den \ Honkoop, J. \ 1991
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.