Login

Hydrotheek

help
Witboek : aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader [Boek]
Commissie van de Europese Gemeenschappen \ [ca. 2009]
Dit witboek beschrijft een kader om de EU minder kwetsbaar te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het bouwt voort op de grootschalige raadpleging waartoe het groenboek over aanpassing aan klimaatverandering in Europa in 2007 de aanzet h ...
help
Nieuwe Europese Commissie : waterbestuur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boer, E. \ 2014
Het Europees Parlement stemde in met de benoeming van de nieuwe Europese Commissie. Wat is relevant voor de watersector?
help
EU-commissaris tempert ontstane discussie over privatisering drinkwater : water for sale? \ WaterForum [Artikel]
Geleijnse, A. \ Rasenberg, E. \ 2013
Europees Commissaris Michel Barnier werkt al jaren aan de herziening van de concessierichtlijn, waarmee marktvergunningen worden verleend aan telecom-, transporten energiebedrijven. In het voorstel voor een nieuwe richtlijn voor concessies is ook de ...
help
Watermilieu : blauwdruk beschermt Europese wateren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Waterbeleid is een van de prioriteiten van de Europese Commissie. Eind vorig jaar presenteerde de Commissie de Blueprint to Safeguard Europe's Water, een nieuwe strategie voor waterbeleid. De Unie van Waterschappen was nauw betrokken bij de totstandk ...
help
The analysis of national and EU research programmes related to sustainable land and groundwater management \ Land contamination & reclamation [Artikel]
Veen, H.J. van \ Büsing, J. \ Kasamas, H. \ 2001
This paper summarises the results achieved by CLARINET working group 4 on the coordination of research, technological developemnt at a European level
help
Relatie met water duidelijker vastleggen : Europees landbouwbeleid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schröder, R. \ 2011
De noodzaak van een versnelde overgang naar een duurzaam landbouwsysteem is urgent. Er dient een concurrerende voedselproductie te komen, gecombineerd met een kleiner beslag op het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen. Dit stellen de Unie van ...
help
Europees watercongres \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leeuw, H. de \ 1999
help
De euro is gewoon een andere munt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Elsacker, W.J. van \ Dekking, J.W.C. \ 1998
help
Bewust zijn van Europa : hoe gaan de waterschappen met de Europeanisering van het waterbeheer om [Studentenverslag]
Helm, B. van der \ 2007
De Unie van Waterschappen (UvW) streeft ernaar alle waterschappen in 2010 Europaproof te laten zijn door verankering van Europese wet- en regelgeving en een betere benutting van de mogelijkheden die de EU hen te bieden heeft. Hiervoor is een project ...
help
Europa bewust : een praktische wegwijzer voor waterschappen naar Europees bewustzijn [Boek]
Baardwijk, F. van \ Weeren, B.-J. van \ Projectgroep Europa-bewust \ 2008
De wegwijzer ‘Europa-bewust’ uitgebracht door de Unie van Waterschappen en de STOWA beschrijft maatregelen die waterschappen kunnen nemen om vanaf 2010 Europa-bewust te gaan opereren
help
Bas Eickhout (GroenLinks): "Mooie rol waterschappen" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2015
Bas Eickhout (38) is een bekende Europarlementariër van De Groenen. In Brussel en Straatsburg vecht hij voor een schoon milieu en tegen een te grote invloed van multinationals. Wie is deze nr. 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw? "Frans Timmerman ...
help
De Europese projecten "Bescherming van de Friese IJsselmeerkust" en "Kwelderplan Friesland Buitendijks" \ De levende natuur [Artikel]
Hosper, U. \ 1998
help
Bekostiging waterbeheer : wie betaalt welk deel van de EU KRW? [Boek]
Wienhoven, Manfred \ Briene, Michel \ Velde, Ilse van de \ Boomen, Rob van den \ Vries, Siebe de \ 2012
Wat doet Nederland allemaal aan waterbeheer en hoe wordt dit bekostigd? Wie betaalt welk deel van de EU KRW? Daarop wil deze studie een antwoord geven.
help
Water [Boek]
Borgers, H. \ 1999
help
Parametrization of the Richardson weather generator within the European Union [Boek]
Voet, P. van der \ Kramer, K. \ Diepen, C.A. van \ 1996
help
Comparative flood damage model assessment: towards a European approach \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Jongman, B. \ Kreibich, H. \ Apel, H. \ Barredo, J.I. \ Bates, P.D. \ Feyen, L. \ Gericke, A. \ Neal, J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Ward, P.J. \ 2012
There is a wide variety of flood damage models in use internationally, differing substantially in their approaches and economic estimates. Since these models are being used more and more as a basis for investment and planning decisions on an increasi ...
help
Jan Peter van der Hoek, lid Commissie Drinkwater van EUREAU: "Ruim tien procent van de inwoners van de EU krijgt drinkwater uit kleine installaties" [thema Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
De Vewin, de VNG en de Unie van Waterschappen zijn in Nederland de koepelorganisaties op het gebied van drinkwatervoorziening, het gemeentelijk waterbeheer en het waterbeheersysteem, inclusief de afvalwatervoorziening. In Europa is Eureau de koepel v ...
help
Rapport Europese Commissie onleesbaar door overvloed aan afkortingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2012
In de periode 2007-2013 besteedt de Europese Unie binnen het zevende Kaderprogramma 1,8 miljard euro aan milieuonderzoek (inclusief klimaatverandering). Onderzoek aan water maakt hier deel van uit. Daarnaast is 42,9 miljard euro uitgetrokken voor lan ...
help
Waterbedrijven zeer verontrust over nitraatvervuiling grondwaterputten : VEWIN - directeur Cals: "Europa houdt ons een spiegel voor" \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
1998
help
Europees waterbeleid \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Enthoven, M.E.E. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.