Login

Hydrotheek

help
Zuivering krijgt facelift met hybride membraanbioreactor \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Evenblij, H. \ Mulder, J.W. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Kramer, F. \ 2007
Door toenemende afvalwaterstromen, ruimteschaarste en het in werking treden van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn waterschappen genoodzaakt nieuwe technieken en procesfiguraties toe te passen op rwzi's om aan de toekomstige eisen te voldoen. In v ...
help
MBR verantwoord alternatief voor toekomstige samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Uijterlinde, C. \ Geraats, B. \ 2005
De hoofdredacteur van dit vaktijdschrift schreef in één van zijn commentaren vorig jaar "Het denken op korte termijn wordt een plaag". Deze woorden zijn van toepassing op vele hedendaagse situaties en vormen regelmatig een belemmering voor potentieel ...
help
MBR voor huishoudelijk afvalwater : een uitdaging voor de toekomst [Boek]
Roest, H. van der \ Roeleveld, P. \ 2002
help
MBR for municipal wastewater treatment - Supplementary report with side studies [Boek]
STOWA \ 2002
help
MBR-technology in municipal wastewater treatment: challenging the traditional treatment technologies \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Bentem, A.G.N. van \ Lawrence, D.P. \ 2002
In the Netherlands a development programme for the application of the MBR technology in municipal wastewater treatment has started. This paper briefly describes this development programme and goes into detail for the first step: a large pilot plant s ...
help
MBR nog geen verantwoord alternatief voor communale zuivering : economische en maatschappelijke belemmeringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ellermeijer, R. \ Maas, J. \ 2004
Ernst & Young voert een scenariostudie uit naar de toekomst van de communale afvalwaterzuivering in 2010. In drie tot vier toekomstscenario's wordt ingegaan op de ontwikkeling van de belangrijkste uitdagingen voor de sector en worden toekomstige orga ...
help
MBR in de industrie op alle fronten inzetbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lawrence, D. \ Gool, H. van \ Zilverentant, A. \ 2003
Het lijkt momenteel alsof de aandacht voor de membraanbioreactor (MBR) vooral gericht is op de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Industriële waterverbruikers worden zich echter ook steeds meer bewust van de mogelijkheden die een MBR biedt, ni ...
help
Handboek over nanofiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2005
Membraanfiltratie heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen als methode om water te kunnen zuiveren. De meeste ervaring is daarbij opgedaan met omgekeerde osmose (voor ontzouting) en met micro- en ultrafiltratie (voor deeltjesverwijdering en ...
help
Modellering van het AOC-afbraakproces in biologisch actieve filters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Willemse, R.J.N. \ Dijk, J.C. van \ 1994
help
Regeling van filters met een constant gehouden bovenwater-spiegel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, R.H.M. \ 1986
help
Bepaling biomassagehalte op filtermateriaal [Boek]
Schoonenberg, F. \ Hoek, J.P. van der \ Hijnen, W.A.M. \ 1991
help
Vereenvoudigd model voor de beschrijving van de werking van nano- en hyperfiltratie-installaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J.A.M.H. \ Taylor, J.S. \ Schippers, J.C. \ Kruithof, J.C. \ 1995
help
Review on the state of science on membrane bioreactors for municipal wastewater treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Evenblij, H. \ Uijterlinde, C.A. \ Schulting, F.L. \ 2008
Over the past two decades the field of application for membane bioreactors has broadened towards the municipal wastewater treatment sector. The Global Water Research Coalition (GWRC) determined MBR technology to be of priority for collaborative resea ...
help
Verslag van de final MBR-Network workshop in Berlijn (31 maart/1 april 2009) \ WT-afvalwater [Artikel]Bijbehorende website
Lesjean, B. \ Graaf, J. van der \ 2010
Namens het MBR-Network heeft het Kompetenz Zentrum Berlin op 31 maart en 1 april 2009 tijdens de handelsbeurs Wasser Berlin een workshop georganiseerd getiteld ‘Salient outcomes of the European R&D projects on MBR technology’. Deze workshop werd mede ...
help
Grote belangstelling voor ontwikkelingen rond MBR : symposium NVA, STOWA, TNO en Waterschap Rivierenland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De eisen volgens de Kaderrichtlijn Water, de ervari1tg met enkele proefinstallaties, de dali1tg van de membraanprijs, maar daartegenover ook de opkomst van goedkopere alternatieve zuiveringsmethoden bepalen momenteel de ontwikkelingen rond de membraa ...
help
MBR for municipal wastewater treatment - Pilot plant research Beverwijk WWTP [Boek]
STOWA \ 2002
help
Membraanbioreactor (MBR) : inleiding in de bedrijfsvoering [Boek]
STOWA \ 2002
help
Dossier membraanbioreactoren : state of the art en nieuwe ontwikkelingen in MBR, achtergrond [Boek]
Houten, R. van \ 2003
Op verzoek van WaterForum heeft Renze van Houten (TNO-MEP), lid van de MBR-redactieraad, een overzicht geschreven van de stand van zaken op het gebied van MBR-technologie. Periodiek past de auteur het artikel op de laatste inzichten aan
help
Excursie MBR-installaties Groot-Brittannië, 28 t/m 31 oktober 2003 [Boek]
STOWA \ 2003
De STOWA heeft 28 tot en met 31 oktober 2003 een excursie georganiseerd naar drie MBR-installaties in Groot-Brittannië. Tijdens de excursie zijn de volgende MBR-installaties (rwzi's) bezocht: Lowestoft; Westbury. Het programma is gevuld met bezoeken ...
help
Bepaling van filtratiekarakteristieken van actiefslib uit MBR's \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Evenblij, H. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2003
Dit artikel gaat in op de vraag hoe het filtratiegedrag van actiefslib uit een MBR op een zeker moment gekarakteriseerd en gekwantificeerd kan worden. Hiertoe is een installatie en een methode ontwikkeld, waarmee onder gespecificeerde condities de fi ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.